Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Spoedactie tegen "electoralistische chantage" rond regularisatie

Spoedactie tegen "electoralistische chantage" rond regularisatie

BRUSSEL -- Verschillende sociale bewegingen reageren verontwaardigd dat er opnieuw geen akkoord werd bereikt over de regularisatie van mensen zonder papieren. Tijdens de ultieme onderhandelingen in aanloop naar de regeerverklaring van premier Leterme heeft de Open VLD het dossier gekoppeld aan de verlaging van de werkloosheidsuitkeringen en de activering van werkloze 50-plussers. “Een electoralistische chantage,” aldus MOC, de Franstalige tegenhanger van het ACW.

De rondzendbrief van minister van Migratie Annemie Turtelboom had er al in mei moeten zijn. Een half jaar later wachten de mensen zonder papieren nog altijd op duidelijke criteria voor regularisatie. De regeringspartijen raken het onderling niet eens. Open VLD wilde de rondzendbrief als pasmunt gebruiken voor de hardere aanpak van werklozen.

De MOC reageert ongemeen scherp: “De chantage van de Open VLD is des te schandaliger omdat ze de veiligheid en zelfs het leven in gevaar brengt van duizenden mensen die al erg getekend zijn door het lot.”

Het Forum Asiel en Migratie kondigde ook al een spoedactie aan. Woensdag om 14u wordt er betoogd aan het kabinet van Turtelboom (afspraak om 13h45 aan de uitgang van metrostation Kunst-Wet).