Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen lanceert desesperado.be

Vluchtelingenwerk Vlaanderen lanceert desesperado.be

"Als de regering snelle beslissingen kan nemen in de bankcrisis dan moet het ook mogelijk zijn om van het regularisatiedossier werk te maken" ( Paul Pataer, voorzitter Vluchtelingenwerk Vlaanderen)

Desesperado.be is een forum voor iedereen die wacht op duidelijkheid over wie hier mag blijven en wie niet. Van schooldirecteur tot huisarts, van bibliothecaris tot pleegmoeder, al wie beroepshalve in aanraking komt met mensen zonder papieren ondervindt de nadelen van een non-beleid. Indirect gaan de getuigenissen over het menselijke leed, veroorzaakt door aanhoudende onzekerheid. Desesperado.be is een zoveelste poging om het interne regeringsgekibbel te doen stoppen en alsnog te komen tot een omzendbrief met duidelijke regularisatiecriteria.

Als lid van het Forum Asiel en Migraties pleit Vluchtelingenwerk voor een kwaliteitsvol regularisatiebeleid van mensen zonder papieren. Dit houdt in dat elk dossier individueel, op grond van duidelijke criteria en binnen een aanvaardbare termijn onderzocht wordt. Voor het Forum is regularisatie van verblijf gerechtvaardigd in geval van:

* te lange procedure
* ernstige ziekte waarvoor geen of onvoldoende adequate behandeling of verzorging bestaat in het land van herkomst
* materiële onmogelijkheid tot terugkeer
* duurzame bindingen in België of een beklemmende situatie waarbij verblijf de enige uitweg is

Het Forum voor Asiel en migratie is een samenwerkingsverband van meer dan 100 organisaties.