Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Pandora Tv moet alternatief voor Berlusconi-imperium worden

Pandora Tv moet alternatief voor Berlusconi-imperium worden

BRUSSEL -- Op 11 november 2008 ging er in het Europees Parlement een opmerkelijk evenement in Brussel quasi ongemerkt voorbij. Het Italiaanse project "Pandora TV" werd er voorgesteld. Pandora TV moet een alternatief vormen voor het tv-imperium van Berlusconi.

Dit ambitieus project gelanceerd door europarlementslid, journalist en filmmaker Giullietto Chiesa wil als onafhankelijke nieuwszender het hoofd bieden aan het media imperium van Italiaanse president en zakenman Silvio Berlusconi. Pandora TV dat via het internet, satellietzender, regionale televisie en sommige radiozenders wil uitzenden, werd door de medewerkers van “Megachip Democrazio nella Comunicazione” gelanceerd in februari 2008.

De grote kracht achter dit project is onder andere Chiesa zelf, een mediageniek figuur die niet op zijn mondje gevallen is en zijn dossiers goed kent. Zeker in Italië, Rusland en in mindere mate ook elders geniet hij van een grote bekendheid als journalist. Tijdens de maaltijd na de vertoning van de promotiefilm over Pandora TV, kwam hij bij iedereen langs om nog een woordje uitleg te geven.

Met klare taal legt hij uit dat het niet eenvoudigweg gaat om een alternatieve nieuwszender op te richten. Zijn doel is veel ambitieuzer. Hij wil niet minder dan een heropvoeding van de vele Italianen die niet anders dan naar de Berlusconi TV kijken. Het is dus een educatief project van de lezende mens naar de kijkende mens. De mens die zijn informatie via televisie krijgt is namelijk onnoemelijk minder weerbaar tegen manipulatie dan de lezende mens. De snelheid van de beelden en de snelheid waarmee de onderwerpen op elkaar volgens daar is geen rationele weerstand tegen opgewassen.

De heer Chiesa is er namelijk van overtuigd dat we het lezen van de media nu als een primordiaal deel van de klassieke opvoeding moeten introduceren. Zijn partners en doelgroepen zijn scholen, leraren, ouders, kinderen. Hij wil een burgerbeweging van de grondkrijgen. Hij sprak in indrukwekkende beelden. Naar het schijnt kopen 30 miljoen Italianen nooit een krant of een boek. Ze halen al hun informatie bij de televisie en die is geheel in de handen van Berlusconi.

Voor hem gaat het niet om het internet te gebruiken om de macht van de TV te breken of tijdig het internet te controleren omdat dit het medium van de toekomst zou worden. De TV zal het primaire medium van de massa blijven. Trouwens, vindt Chiesa, het internet is reeds in handen van de commerciële wereld. Google maar eens of lees een e-mail en u heeft meteen de bijhorende reclame in een zijbalk. De onafhankelijk van dit initiatief zou gegarandeerd zijn door de gespreide en participerende financiering zodat elke bijdragende burger protagonist en bezieler wordt van het project.

Niet alleen in Italië een probleem
Volgens Chiesa is het probleem van persvrijheid en mediamanipulatie geen probleem dat zich beperkt tot Italië, maar is het daar wel een extreem groot en langdurig probleem. Daarom is de taak ook zo zwaar. Een belangrijk onderdeel van dit probleem is dat slecht 10% van wat op de televisie verschijnt berichtgeving is. Het overgrote deel, de andere 90%, is publiciteit en entertainment. Wat dit met mensen doet, vraagt niemand zich af. Die 90% heeft ons tot consumerende mensen gemaakt en onze kinderen groeien hiermee op. Dus zelfs als de 10% berichtgeving eerlijk zouden zijn, blijven de andere 90% een probleem. Er is dus een geheel ander soort communicatie nodig op televisie dan diegene die nu bestaat. Chiesa spreekt van een democratische controle die deze alternatieve communicatie denkt en tot stand brengt.

Hoe de financiering van Pandora TV loopt en zal verlopen wordt minder duidelijk uitgelegd. Pandora TV wil een territoriale basis hebben waar ze bij individuele personen zowel geld als informatie inzamelen. Ze hebben nog geen belangrijke financiële basis maar wilde toch vertrekken met het initiatief omdat het zo belangrijk was.

Het project heeft een voorlopige proefperiode van 18 maanden en er zullen medewerkers ingehuurd worden naargelang de fondsen die verkregen worden. Sowieso zal een grote nood zijn aan vrijwilligers.

Na een eerste introductie volgde de promotiefilm van Pandora TV die helaas niet ondertiteld werd. Er wordt uitgelegd waarom Pandora TV nodig is en komen de verschillende journalisten die zich tegen de nationale media keren aan het woord. Men ziet onder andere Udo Gümpel, de directeur van Pandora TV, een Duitse journalist die reeds jaren als professioneel journalist in Italië actief is. Hij was correspondent voor het Duitse NTV. Gumpel werd speciaal gekozen als hoofd van “Pandora TV” om elke beschuldiging van politieke affiliatie af te weren.

Een andere interessante bijdrage kwam van de in Italië beroemde en beruchte journalist Marco Travalgio. Tijdens de verkiezingen in 2001 was hij te gast in het programma Satyricon van Daniele Luttazzi voor de voorstelling van zijn boek geschreven met Elio Vetri, L'odore dei soldi (de geur van het geld) over de eerste fortijnen van Berlusconi. Dit resulteerde in een verbanning samen met Daniele Luttazzi en andere journalisten van de staatstelevisie tot in 2006 wanneer Berlusconi de verkiezingen verloor. Sinds dan is hij regelmatig te gast in het programma Anno Zero van Michele Santoro (wiens contract met RAI door Berlusconi werd geannuleerd en die pas in 2006 weer aan het werk kon gaan).

Travaglio laat opmerken dat geen van de politici hem ooit beschuldigde van leugens. Alle kritiek ging over anti-democratische houdingen, laster en crimineel gedrag en andere vreemde en onduidelijke beschuldigingen. Hij was als journalist gewend dat zijn collega’s op de redactie van kranten hem vroegen of zijn journalistieke onderzoeken de waarheid bevatten en of hij er bewijzen voor had. Dat vindt hij ook normaal. Maar dat is vanuit de politieke wereld niet het geval. Wat er wel is, is een parlementaire commissie bestaande uit een veertigtal mensen die waakt over wat journalisten zeggen, terwijl het eigenlijk de journalisten moeten zijn die waken over daad en woord van politici.

Een ander voorbeeld van onvrijheid is het geval van de privézender Europa7 die sinds 1997 officieel mag uitzenden maar de frequentie toegewezen kreeg die reeds gebruikt werd door Rete 4, één van de drie Berlusconi-zenders.  Hoewel ondertussen zowel het Italiaanse grondwettelijk gerechtshof als het Europese hooggerechtshof het grondwettelijk recht tot uitzenden van Europa 7 hebben bevestigd, blijft deze zender na 11 jaar “off the air”.

Télévision du Monde
Eerder op de avond gaf Bernard Miche een uiteenzetting over het Waalse initiatief Television du Monde. Een mooi voorbeeld van burgers (voornamelijk uit Namen) die zich samen gezet hebben een eigen TV zender uit te grond te stampen. Dit initiatief kwam voort uit pure frustratie iets zinnigs op televisie te vinden. Volgens Miche is de toekomst voor een alternatieve media groot. Reeds 40% van de Europeanen is de huidige televisie beu en 20% is geërgerd maar schommelt tussen het wel en niet kijken naar de televisie.

Na twee jaar research en brainstormen, hielpen Miche en zijn collega’s consultants uit de bedrijfwereld om “Television du Monde” in een efficiënte organisatie te gieten met duidelijke regels, de slimme contacten en een strategisch plan. Het werd een organisatie met drie soorten medewerkers die elkaar aanvullen en die in het bestuur weerspiegeld zijn: burgers, professionele specialisten uit het bedrijfleven en de media, en vertegerswoordigers uit de politieke wereld, waarbij het de burgers blijven die instaan voor het aandragen van de projecten. Television du Monde is verbonden met gelijkaardige initiatieven in Frankrijk en Afrika.  Ze heeft Vlaamse investeerders maar geen Vlaamse partners.

Als vitaal voor de dagdagelijkse werking werd het mantra van de drie ethische waarden aanvaard. De ethiek van het respect voor elkaar tijdens het communiceren en discussieren, de ethiek van het luisteren en voor elk discussiepunt, zonder uitzondering en hoe klein ook, een bevredigend compromis te vinden voor iedereen, en tenslotte de ethiek van het beslissen op basis van de vorige twee ethieken. Als men zo beslissingen kan nemen dan zijn het de meest juiste en is het overgaan tot actie eenvoudig en snel uitgevoerd.

Bij “Television du Monde”, die tijdens deze presentatie als voorbeeld en spiegel werd gepresenteerd, is men over het financieringvraagstuk intern tot een akkoord kunnen komen. Miche zegt dat dit bij burgerbewegingen geen eenvoudige vraag is. Men wil niet altijd hulp en dus vaak invloed van buitenaf. Met de methode van de ethieken is er tot een compromis gekomen die de werking van de zender heeft kunnen verzekeren. Zij hebben bijvoorbeeld de hulp aanvaard van ethisch verantwoordde bedrijven.
 
Tenslotte vindt Chiesa, is Pandora TV een echte revolutie. Hiermee treedt anderen voor het eerst in het kamp van de “anderen” met een echt alternatief. Alle andere initiatieven om het monopolie te doorbreken hebben volgens hem geen enkel effect gehad. Of de Italianen hem hierin gaan volgen en geïnteresseerd zijn in de werkelijkheid volgens “Pandora TV”, zullen we nog moeten zien. Jammer genoeg is dit geen burger intiatief zoals “Television du Monde” dat wel was. Een zeer groot verschil.

Mensen overtuigen dat hun kennis en denken grotendeels wordt gemanipuleerd zonder hen ergens toe te verplichten, zal geen eenvoudige taak zijn. Hen overtuigen dat hun zogenaamde vrijheid helemaal geen vrijheid is, zal waarschijnlijk niet warm ontvangen worden. Tenslotte is het een woord dat in quasi in het bezit is van Berlusconi. Hij gebruikt het zeer frequent.

Mijn vraag, die ik tijdens de voorstelling ook gesteld heb, was waarom noch de film noch de website van Pandora TV werden vertaald, tenminste in het Engels. Het antwoord was “geldgebrek”. Daar informatie macht is (zoals Chiesa zelf benadrukte), de interesse van de gelijkaardige initiatieven en media buiten Italië zeker bestaat en manipulatie inderdaad geen “Italiaans probleem” is, is het bijzonder jammer dat vertaling geen prioriteit is geworden.

Hoewel dit project eerder dit jaar reeds aan de internationale media werd voorgesteld, is het denk ik toch een gemiste kans om dit evenement geen publiciteit buiten de Italiaanse wereld in Brussel en België ruchtbaarheid te hebben gegeven. Want, wie kent Pandora TV?

Indrukwekkend

Wie volgt?

een andere piste is de

een andere piste is de internet Tv die volledig vrij is gegeven in Venezuela .
daar gaan blijkbaar opleidingen door voor mensen om hun eigen TV programmas vanuit de buurtwerking te maken;

Ook de vrije radios worden enorm gepromoot in dit zuid amerikaanse land.
Ik google er eens op en krijg vele mogelijke aanbieders.

http://www.topaktuell.net/tv/type.php?id=50&land=VE

Het vreemde is wel de zes centrale dns servers in de VS die ze kunnen blokkeren...