Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Première van "The Big Ask" filmclip op 27 november

Première van "The Big Ask" filmclip op 27 november

Misschien was je één van onze figuranten tijdens de klimaatfilm deze zomer in Oostende, met Nic Balthazar als regisseur? Misschien heb je er wel iets over gehoord op het nieuws of via vrienden? Misschien 'ontsnapte' je als één van de weinigen aan de talrijke uitnodigingen die per mail werden rondgestuurd, maar wellicht heb je iets opgevangen over het grootste evenement ooit in België rond klimaatsverandering...?

In elk geval, het langverwachte moment is aangebroken. Op 27 november zal de filmclip de wereld worden ingestuurd met de nodige toeters en bellen! Het ongeduldig wachten zal zeker de moeite waard blijken wanneer je de film ziet.

Het is tijd voor de EU om een voortrekkersrol te spelen tegen klimaatsverandering

2009 is een belangrijk jaar voor het klimaat, cruciaal zelfs, aangezien vertegenwoordigers van alle landen samenkomen in Kopenhagen om de opvolging van het Kyotoprotocol te onderhandelen. De EU moet een leiderschapsrol nemen in deze onderhandelingen. Het wordt zo langzamerhand tijd dat de EU toont wat ze waard is!

Contacteer jouw EU parlementslid via www.timetolead.eu

Wat kan u doen? / Qu'est-ce que vous pouvez faire?

français, voir plus bas

Lancering videoclip!

Op 10 augustus namen in Oostende meer dan 6.000 mensen deel aan de opname van de Big Ask-videoclip. Een unieke prestatie die geheel door vrijwilligers werd neergezet (hele filmploeg, productiehuizen, de componisten Alex Callier en Cédric Murrath van Hooverphonic, voorbereiding, figuranten, …). Nu is het moment gekomen om het resultaat de wereld in te sturen! Als een schot in de roos wordt de « Big Ask » videoclip op donderdag 27 november gelanceerd in het federaal Parlement.

We hebben een sterke klimaatwet nodig, België is één van de slechtste leerlingen van de klas, en het blijft bij loze beloften en halfbakken maatregelen. In het Verenigd Koninkrijk is er ondertussen een klimaatwet gestemd. Help ons om dat ook hier voor elkaar te krijgen.

Vanaf donderdag kan je de clip bekijken op www.thebigask.be, en daarna onder het motto “ACT NOW!” is het aan jou om onze politici met de neus op de feiten drukken. Stuur de clip door naar je vrienden, familie, kennissen en collega’s. Teken de videopetitie en vraag hen om hetzelfde te doen. Roep zo luid je maar kan, schreeuw het uit op de trein, op het werk en midden in ‘t straat: ACT THE F*CK NOW!!!

Even ter verduidelijking: mensen die de postkaart al getekend hebben worden ook vriendelijk uitgenodigd om de videopetitie opnieuw te sturen. De eisen zijn dezelfde, de bestemmelingen en het middel zijn anders!

Big Ask clip op tournee…

« The Big Ask » clip gaat ook op tournee en wordt onder andere vertoond in Oostende, Antwerpen, Diksmuide, Herzele en Gent. Aarzel niet om langs te komen! Voor meer informatie, neem een kijkje op de website. www.thebigask.be

The Big Law wordt werkelijkheid in het Verenigd Koninkrijk

Vanaf donderdag 27 november 2008 is het Verenigd Koninkrijk het eerste land ter wereld met een klimaatwet. Donderdag volgt de plechtige ondertekening van het wetsvoorstel. Deze wet is een direct resultaat van intens lobbywerk door Friends of the Earth EWNI (England, Wales and Northern Ireland) met steun van 200.000 sympathisanten en vrijwilligers.

Klimaatbetoging 6 december !

Op zaterdag 6 december bouwen we samen met de Klimaatcoalitie aan een SOS-klimaatboot in Brussel. Vertegenwoordigers van de regeringen uit de hele wereld zitten dan samen in Poznan (Polen) voor een internationaal post-Kyoto klimaatverdrag. We hopen dat ze daar de bal niet misslaan, want de tijd van vage beloftes is voorgoed voorbij. Het komt er nu op aan om dringende, noodzakelijke en sociale maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering.

Afspraak om 14u aan het Zuidstation in Brussel waar u uw eisen aan de klimaatboot kan hangen.

Voor meer info: www.klimaatcoalitie.be

The Big Ask heeft uw steun nodig!

De campagne is ondertussen volop op gang. Nu, meer dan ooit, hebben we uw hulp nodig. Op www.thebigask.be/nl/node/25 kan u kijken wat u kan doen, er is voor elk wat wils…

---- FR

Lancement de notre clip!
<
Le 10 Août dernier, à Ostende, plus de 6.000 personnes ont pris part au tournage du clip “The Big Ask”. Une prestation unique qui reposait entièrement sur les épaules de bénévoles (toute l'équipe du tournage, la maison de production, les compositeurs Alex Callier et Cédric Murrath de Hooverphonic, l'intendance, les figurants, …). A présent, le moment est venu de dévoiler au monde le résultat ! Allant droit au but, le clip « The Big Ask » sera présenté ce jeudi 27 novembre au Parlement Fédéral.

Nous avons besoin d'une législation stricte autour du climat, la Belgique est l'un des plus mauvais élèves de la classe dans cette matière, et en reste au stade des vaines promesses et des demi-mesures. Entre temps, au Royaume-Uni, une loi climatique a été adoptée. Aidez-nous à faire en sorte que cela arrive ici aussi.

A partir de jeudi, vous pourrez voir notre clip et ce sera à vous, sous le slogan “ACT NOW!”, de confronter les décideurs politiques aux faits. Envoyez ce clip à vos amis, votre famille, vos connaissances et collègues. Signez la pétition-vidéo et demandez-leur de faire de même. Criez aussi fort que vous le pouvez, gueulez même dans le train, au travail et au milieu de la rue : ACT THE F*CK NOW!!! (Il est temps d'agir, b*rdel !!)

Soyons bien clairs : les personnes qui ont déjà signé notre carte postale sont aussi invitées à participer à nouveau à cette pétition-vidéo. Les objectifs sont les mêmes, seuls les destinataires et le moyen changent!


Le clip “The Big Ask” en tournée…

Le clip « The Big Ask » partira en tournée et sera projeté entre autres à Ostende, Anvers, Dixmude, Herzele et Gant. N'hésitez pas à venir! Pour plus d'information, cliquez sur notre site web www.thebigask.be


La loi climatique devient une réalité au Royaume-Uni

A partir de ce jeudi 27 novembre 2008, le Royaume-Uni sera le premier pays au monde à se doter d'une loi climatique. Jeudi verra la signature solennelle de la proposition de loi. Cette loi est le résultat direct d'un intense travail de lobbying des Amis de la Terre EWNI (England, Wales and Northern Ireland – Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord), soutenu par quelques 200.000 sympathisants et bénévoles.


Manif-Climat le 6 décembre !

Le samedi 6 décembre, en association avec la Coalition-Climat, nous construirons un Bateau de sauvetage SOS-climat à Bruxelles. Les responsables des gouvernements du monde entier seront réunis à Poznan (Pologne) pour y décider d'une suite au protocole international de Kyoto. Notre espoir est qu'ils ne laisseront pas passer l'opportunité, car le temps des vaines promesses est révolu pour de bon. Il faut maintenant de ftoute urgence prendre des mesures sociales pour lutter contre le changement climatique.

Rendez-vous à 14h à la gare du Midi à Bruxelles pour y accrocher vos propres revendications au bateau de sauvetage.

Plus d'information sur : www.coalitionclimat.be


Soutenez la campagne The Big Ask …

La campagne est désormais bien partie. Plus que jamais, votre soutien est nécessaire. Sur www.thebigask.be vous trouverez ce que vous pouvez faire, si vous le voulez…

--

The Big Ask
K. Maria Hendrikaplein 5
B - 9000 Gent
tel: 09 242 87 52

info@thebigask.be
www.thebigask.be

Here it is:

www.thebigask.be

and NOW: ACT!

Leentje-buur bij de natuur

Als één van de duizenden vrijwillige acteurs in de videoclip "The Big Ask" van Nic Balthazar,
vermoed ik dat onze parlementsleden vandaag instemmend zullen applaudiseren voor de toespraak
van Nic, om vervolgens over te gaan tot de orde en de waan van de dag: de communautaire ruzies,
de financiële crisis en de economische recessie.
Nochtans hebben deze drie thema's niet alleen met elkaar te maken, maar ook met de ecologische
rampspoed die op ons afstevent.
De Vlamingen pikken het niet langer dat de Franstaligen via de open kredietlijn van de federale overheid
consumeren op hun kosten, en eisen compensaties voor de kredieten die ze hebben toegekend.
De financiële crisis is het gevolg van de ontmaskering van een goed gecamoufleerde overconsumptie die steunde
op de massale verstrekking van ongedekte leningen en kredieten zonder waarborg door de banken, via
ondoorzichtige financiële instrumenten.
De economische recessies zijn het gevolg van de overproduktie van niet-duurzame consumptiegoederen, sinds de
eerste industriële revolutie van de 19° eeuw op kosten van de geleende inspanningen van de arbeidende bevolking (vooral in de ontwikkelingslanden) én op kosten van de geleende fossiele grondstoffen en de geleende zuivere lucht, proper water en groen landschap. Economen beseffen
nu eindelijk dat enkel sociale investeringen in duurzame, "innovatieve" en ecologische produkten onze materiële welstand
kunnen redden en ons algemeen welzijn ten goede komen.
De ontregeling van klimaat en atmosfeer is het gevolg van menselijk wangedrag in de lijn van al het voorgaande:
leentje-buur spelen bij onze natuurlijke metgezellen, de planten- en dierenwereld, tot in het fossiele
verleden toe. Zonder onderliggende waarborg of risico-premie, zonder ook maar énige belofte om al die
onteende natuurlijke energie terug te betalen met inspanningen om het ecologisch evenwicht van onze
planeet in stand te houden. De natuurlijke deurwaarder klopt nu aan met de dreiging van orkanen en overstromingen
als logisch gevolg van de opwarming van de atmosfeer door de overmatige CO2-uitstoot.
Het is tijd voor verandering, heren en dames politici. Zoniet zullen we als kannibalen snijden in ons eigen vlees,
en in dat van onze kinderen en kleinkinderen.