Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vakbonden keuren "uitzonderlijk akkoord voor crisistijd" goed

Vakbonden keuren "uitzonderlijk akkoord voor crisistijd" goed

BRUSSEL -- De vakbonden ACV, ABVV en ACLVB keuren het ontwerp van loonakkoord goed. Het ACV (82 % ja) doet dat “zonder euforie”, aldus voorzitter Luc Cortebeeck. ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw heeft het dan weer over een “uitzonderlijk akkoord”. Het principe van netto loonsverhoging is volgens de socialistische vakbond niet voor herhaling vatbaar. Toch stemde 68,7 % van het ABVV voor het ontwerpakkoord.

Het was al een klein wonder dat de vakbonden en werkgevers in volle crisistijd een ontwerpakkoord bereikten. Al kon dat laatste niet zonder de gulle medewerking van de regering die het overleg smeerde met nieuwe lastenverlagingen. Volgens het akkoord is er de komende twee jaar ruimte voor een nettoloonsverhoging van 375 euro (125 euro in 2009 en 250 euro in 2010). Die lastenverlagingen en het feit dat de lonen enkel netto stijgen (en er dus zo geen nieuwe inkomsten zijn voor de sociale zekerheid) lag moeilijk bij de achterban van de vakbonden. “De lastenverlaging komt bovenop de notionele interest en de al bestaanden verlagingen en daar staan weinig verplichtingen tegenover voor de werkgevers”, zegt Luc Cortebeeck.

Bij het ABVV was de nettoloonsverhoging een potentieel struikelblok. “Het ABVV herhaalt echter dat het principe van netto loonsverhogingen niet voor herhaling vatbaar is en zal zeer waakzaam blijven over de verdere evolutie van die dossiers”, aldus de socialistische vakbond in een reactie. Beide vakbonden benadrukten dat dit een crisisakkoord is. “Dit is een akkoord voor crisistijden, herhaal dit niet”, vatte Luc Cortebeeck de sfeer binnen het ACV samen. Het ABVV wil deze keer zelfs niet spreken van een interprofessioneel akkoord, maar wel van een “uitzonderlijk akkoord”.

Tijdelijke werklozen
Vooral de verhoging van de sociale uitkeringen en het feit dat economische werklozen voortaan een veel hoger bedrag overhouden trok de achterban van het ACV over de streep. “Voor tijdelijke werklozen betekent dit akkoord een enorme vooruitgang. Een werknemer met een brutoloon van 2200 euro zal per maand 415 euro meer krijgen”, zegt Ann Van Laer, nationaal secretaris van het ACV. Niet onbelangrijk want de laatste maanden doen alsmaar meer bedrijven beroep op het systeem van economische werkloosheid. Het ACV telde in november alleen al een toename van 10.000 tijdelijke werklozen onder haar leden.

Beide vakbonden wijzen ook op het feit dat er niet geraakt wordt aan de index. “In moeilijke tijden blijft de index overeind. Dat is niet evident want vroeger is het wel al gebeurd dat er dan aan de indexering wordt gemorreld”, zegt algemeen secretaris Claude Rolin. Volgens Luc Cortebeeck hebben de werkgevers tijdens de onderhandelingen verschillende keren het principe van de automatische indexering in vraag gesteld.

Het belangrijkste aan dit akkoord is dat het er is, benadrukt Cortebeeck. "Dat wordt nog versterkt door de politieke crisis. Het is maar goed dat er iets is van stabiliteit. Dit IPA is een enorm element van stabiliteit. Het beste herstelplan is een plan met een interprofessioneel akkoord."

Politieke crisis
Nu zowel de werkgevers als de vakbonden het loonakkoord goedkeurden, kan alleen nog de politieke crisis roet in het eten gooien. Regering van lopende zaken of noodregering, volgens Luc Cortebeeck moet het akkoord uitgevoerd worden.

Het ABVV klopt wat dat betreft hard op tafel. “Het ABVV zal ook niet aanvaarden dat de punten die na lange en zeer moeilijke onderhandelingen met de werkgevers én in tripartite onderhandelingen werden bekomen voor de werknemers en de uitkeringstrekkers nu op de lange baan zou geschoven worden door de uitzonderlijke politieke situatie waarin ons land verkeert . Integendeel, het ABVV eist dat alle afspraken - te beginnen met deze die de koopkracht moeten ondersteunen van de grootste slachtoffers van de financiële crisis, de tijdelijke en de volledie werklozen- vanaf 1 januari in werking zouden treden.”

Jullie Feed URL

Sorry dat ik langs deze wew communiceer over iet wat hier niet thuis hoort, maar ik vond niet snel een mailadres. Knappe posting trouwens. Ik zoek ook een feed url van jullie systeem. Kun je die opsturen via mail?