Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Personeel De Morgen organiseert lezersfeest voor "kwaliteit en onafhankelijkheid in de media"

Personeel De Morgen organiseert lezersfeest voor "kwaliteit en onafhankelijkheid in de media"

BRUSSEL -- Red uw gazet. Onder die noemer kan je vrijdag 20 februari in de KVS terecht voor optredens van artiesten als Arno, Mauro, Flip Kowlier en Axelle Red. Het personeel van De Morgen wil met dit lezersfeest protesteren tegen de 26 ontslagen.

reduwgazet.jpg

Op 8 januari gingen ze al eens met het spandoek 'De Morgen onafhankelijk bloedbad' voor de ingang van de redactielokalen aan de Arduinkaai in Brussel staan. Nu wil het personeel van De Morgen ook de lezers mobiliseren rond de geplande herstructurering bij de krant. 26 banen staan op het spel. Dat is één op de vier. Van de 84 journalisten zouden er nog 68 overblijven. “Cultuur en fotojournalistiek worden afgebouwd, sport en economisch nieuws komen nu al gedeeltelijk van Het Laatste Nieuws en De Tijd”, meldt het personeel op de website www.reddemorgen.be. De redactie moet ook verhuizen naar de gebouwen van Het Laatste Nieuws in Kobbegem.

“Met dit feest willen we het publiek informeren over de stand van zaken. Er komt ook een debat met onder meer minister van Media Kris Peeters en Knackdirecteur Rik Van Cauwelaert om de ontslagen bij De Morgen in een breder perspectief te plaatsen”, zegt Bert Bultinck, voorzitter van de redactieraad van De Morgen. De avond moet volgens het personeel een steunbetuiging worden aan kwaliteit en onafhankelijkheid in de media. Recensent Didier Wijnants zal op het feest een statement lezen van het platform Press for more dat zich zorgen maakt over de inkrimping van de cultuurberichtgeving in de Vlaamse media.

“Met het feest willen ook het protest organiseren. We gaan dat positief en constructief doen. Niet door de lezers te raken, maar juist door hen er bij te betrekken”, aldus Bert Bultinck. Volgens Bultinck staat de overgrote meerderheid van de redactie achter het initiatief.

De volledige lijst met artiesten is te vinden op www.reddemorgen.be. Kaarten kosten vijf euro en zijn vanaf dinsdag 17 februari in voorverkoop te verkrijgen bij de KVS, Arduinkaai 9.

Sinds hun giftige

Sinds hun giftige anti-vakbondsstabdpunten en neo-liberaal gekakel van het generatiepakt is de morgen "mijn gazet" niet meer. Ik heb ze nog geen seconde gemist.

argumentatie

Beste redactie van Indymedia.be

De bespreking van de eventuele steun aan de redactie van De Morgen en andere commerciële media, zoals die aan bod kwam op de vorige medewerkersvergadering, waarin naar mijn mening goede argumenten naar voor werd gebracht, verdient een plaats op de site. Ik denk wel dat jullie van plan zijn om dit ook op de site te brengen. Vooral de vragen 'waarom' en 'hoe' verdienen een verhelderend antwoord.

keuze

Er staat in "De Morgen" nogal eens interessant leesvoer over mensenrechten bvb, over cultuur of over internationale vraagstukken.
Het lijkt erop dat progressief Vlaanderen in een massa-krant toch wel aan de bak komt.
Anderzijds lijkt het vorige eenzijdig als je bekijkt hoe het er in eigen kring aan toe gaat : werkzekerheid, flexibiliteit, lonen en contracten ...
Het sluit een beetje aan bij de terechte opmerking van Rikke over het generatiepact.
Natuurlijk ligt de argumentatie klaar : de internationale concurrentie of de wereldwijde financiële crisis.
Het neemt niet weg dat men ook zelf moet komen tot consequente keuzes. Zoniet worden standpunten hypocriet, en eigenlijk niet meer dan verkoopsproducten.

ik snap niet waarom

ik snap niet waarom Indymedia zich druk maakt over het behoud van DeMorgen?!

deze actie suggereert dat er een bijzonder kritisch potentieel schuilgaat in DeMorgen. Het bestaan van Indymedia lijkt me net het tegendeel te bewijzen.

de morgen

Als mensen zich verzetten tegen ontslagen dan mogen ze dat gerust komen uitleggen op deze site.

Als ze zich bovendien ook verzetten tegen de verdere vervlakking en verenging van de media, dan zijn ze nog meer welkom. Is De Morgen de ideale gazet? Nee. Is het gezond dat er nog maar een paar uniforme kranten overblijven. Veel grotere nee.

stel dat door tegenvallende

stel dat door tegenvallende verkoopsresultaten van een vervuilend product (onder invloed van een veranderende publieke opinie) een bedrijf genoodzaakt is tot saneren, gaat indymedia dan ook actievoeren voor het behoud van de jobs én de krant?

de strijd voor jobs lijkt me iets anders dan de strijd voor een krant die zijn beste tijd gehad heeft.

Hehe

Wie het boek media-activisme las (kan online op www.media-activism.be ) of gewoon deze website volgt weet dat ik wel wat kritiek heb op De Morgen.

Maar ik vind het ongehoord dat de persgroep en VMMA dividenten uitkeren aan de aandeelhouders en ondertussen banen schrapt wat niet anders kan dan leiden tot nog meer vervlakking en achteruitgang van de kwaliteit.

Bovendien weet ik desondanks al mijn kritiek op de De Morgen en dus ook de redactie van die krant dat meeste mensen die daar werken hun job zo goed mogelijk proberen te doen. De redactie van De Morgen probeert kwaliteit te brengen "desondanks" de steeds moeilijkere omstandigheden (zowel arbeidsomstadigheden als ideologisch)

Het werd meer dan tijd dat de redactie van De Morgen eens laat horen dat het nu wel welletjes is geweest.

Ik ga alvast in de rij staan voor een kaartje ;-)