Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Nieuwe instructies Turtelboom boerenbedrog

Nieuwe instructies Turtelboom boerenbedrog

Vrijdag 27 maart verklaarde minister Turtelboom in het ochtendnieuws dat ze niet langer kon aanvaarden dat families – over wie iedereen het eens is dat ze mogen blijven – het slachtoffer blijven van de onenigheid binnen de regering en dat ze daarom terugkeerde naar de regularisatiecriteria van haar voorganger Dewael, aangevuld met een verruiming voor gezinnen met schoolgaande kinderen. Ze stelde onomwonden dat ze voor deze categorie op eigen houtje had beslist een nieuwe instructie voor regularisatie door te geven aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

265_0_KEEP_RATIO_SCALE_CENTER_FFFFFF.jpg

In eerste instantie waren we net als zovelen gematigd positief. Het leek ons dat deze maatregel zeker niet de verhoopte uitvoering van het regeerakkoord was, maar dat er tenminste een oplossing in de maak was voor de vele gezinnen met kinderen die hier al jarenlang verblijven, geïntegreerd zijn, één van de landstalen spreken, …

De instructie van Turtelboom stelt dat deze gezinnen onder drie voorwaarden het recht krijgen één jaar legaal in ons land te verblijven, in die periode werk te zoeken en zo te bewijzen in het levensonderhoud van hun gezin te kunnen voorzien.

De drie voorwaarden zijn:
• Schoolgaande kinder(en) hebben die minstens sinds 01.09.2007 in ons land school lopen of liepen;
• Een asielaanvraag ingediend hebben voor 01.06.2007, waarvan het onderzoek minstens 1 jaar heeft geduurd;
• Ononderbroken 5 jaar in België verblijven.

Na een meer doorgedreven analyse van de tekst van de instructie en na controle van de mogelijke toepassing er van op de dossiers van de sans-papiers, sloeg onze voorwaardelijke tevredenheid echter snel om in verontwaardiging en boosheid.

Blijkt immers dat de beperking binnen de tweede voorwaarde, namelijk dat het onderzoek in functie van de asielaanvraag minstens 1 jaar moet geduurd hebben, de toepassing van deze instructie slechts mogelijk maakt voor 5 à 10 % van de bedoelde gezinnen. We kunnen dus niets anders dan besluiten dat deze operatie slechts cosmetische bedoelingen had en eigenlijk puur boerenbedrog is.

De overgrote meerderheid van de mensen zonder papieren, ook van de gezinnen met kinderen die hier al jarenlang verblijven, goed geïntegreerd zijn, één van de landstalen spreken, … blijven veroordeeld om verder in het onzekere te leven. De gevolgen hiervan zijn desastreus. De sans-papiers zitten immers op hun tandvlees en zijn de wanhoop nabij. Deze mini-mini-regularisatie dreigt de druppel te worden die de emmer doet overlopen.

Veel van de sans-papiers kunnen niet op een menselijk aanvaardbare manier terug naar hun land van herkomst, en blijven nu in zeer onzekere omstandigheden achter. Het contrast tussen de geregulariseerde gezinnen en zij die naast de boot vallen, zal de wanhoop bij deze laatsten maar doen toenemen. Met alle gevolgen voor hun fysische en psychische gezondheid vandien.

‘Laat Onze Vrienden Blijven’ vraagt geen open grenzen, maar wel een asielbeleid die naam waardig. We blijven dan ook nadrukkelijk de maximale uitvoering van het luik asiel en migratie van het regeerakkoord vragen. Alle mensen zonder papieren die om humanitaire redenen of wegens langdurige procedure (incl. beroepsprocedures) in aanmerking komen voor regularisatie volgens de criteria van het regeerakkoord moeten ook effectief geregulariseerd worden.

Het politieke gesol met mensen van vlees en bloed heeft lang genoeg geduurd. Deze regering heeft, net als elke burger, de plicht mensen in nood bij te staan!

We zien dan ook geen enkele reden om onze aan de gang zijnde Mars op Brussel af te breken. Vanaf zaterdag stappen we verder voor een menselijk asielbeleid en een maximale regularisatie op basis van het regeerakkoord. Afspraak zaterdag 4 april om 10.00 uur aan het voormalig stadhuis van Zelzate.

Met vriendelijke groeten,

Frank Wauters

Woordvoerder 'Laat Onze Vrienden Blijven'
Zuidstraat 72, 8800 Roeselare
0475/63.06.51
frankwauters@kfw.be
www.laatonzevriendenblijven.be

Als de vos de passie preekt

Boer let op je kippen.
Het was te verwachten dat de actie van de minister slechts een schijnoperatie was. Ondertussen denkt heel België dat het probleem zo goed als opgelost is.
Deze taktiek wordt constant toegepast in de federale en Vlaamse regering.
De drukkingsgroepen kunnen dan weer de zaken gaan rechtzetten.
Er zou een recht op antwoord moeten komen als politici zever verkopen en de zaken anders voorstellen dan ze zijn.