Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Sit-In op het De Coninckplein op woensdag 20 mei 2009 van 16u tot 18u.

Sit-In op het De Coninckplein op woensdag 20 mei 2009 van 16u tot 18u.

40 jaar na John en Yoko willen we op een zelfde rustige wijze aandacht vragen voor de kleine vrede in onze mooie Stad. Sit-in op het De Coninckplein tegen de politieakties

Fortuna-acties: onfortuinlijk voor A

Bij politieacties Fortuna, Romeo en Minerva tegen drugdealen, druggerelateerde criminaliteit en drugsoverlast, die op dit ogenblik plaatsgrijpen in Antwerpen Noord, worden straatbewoners herhaaldelijk gecontroleerd en op straat gefouilleerd. Ze worden beschuldigd van vage overlastvormen, zoals ‘storend rondhanggedrag’ en ‘zoekgedrag’. Gewoon voor het feit dat ze zich bevinden waar ze zijn, wordt hen een verwittiging gegeven. Bij een derde controle worden mensen meegenomen voor een bestuurlijke aanhouding tot 12 uur.

Niemand ontkent dat er in Antwerpen drugproblemen zijn die men best vanuit verschillende invalshoeken benadert. Naast andere elementen (preventie, hulpverlening …) is politionele controle een noodzaak, zeker op het niveau van drughandel. Ook straatbewoners en druggebruikers bepleiten politoneel optreden tegenover (drugs)criminaliteit.

Maar we vinden het nodig een aantal bedenkingen te formuleren bij de huidige politieacties. Ondanks hun mooie namen Fortuna (geluk), Romeo (verliefde jongeman) en Minerva (macht van het verstand), blijken ze voor heel wat mensen een heel andere betekenis te krijgen.

De acties gaan te ver als men mensen die louter aanwezig zijn op een bepaalde plaats viseert of wanneer politiecontroles regelrechte razzia’s worden. Het effect is dat mensen zich hierdoor “gepakt” voelen. Mensen die men controleert of aanhoudt, enkel en alleen omdat ze ergens aanwezig zijn, voelen zich niet gelukkig, liefdevol of verstandig aangepakt. Het veiligheidsgevoel van de toevallige passant wordt niet verhoogd bij het ervaren van een dergelijke aanpak die soms erg intimiderend overkomt.

Hierbij is het belangrijk aan te geven dat we geen kritiek uiten op het werk dat politieagenten hierbij leveren. Over het algemeen zien we dat ze correct werken. We stellen ons wel ernstige vragen bij het stedelijk beleid dat die politieacties aanstuurt.

Mogen mensen de publieke ruimte zoals een plein of een straat met banken niet meer gebruiken om er te zitten, te praten, iets te drinken, van de zon te genieten, elkaar te ontmoeten, kortom er gewoon te zijn? Of mag dat op het ene plein wel en op het andere niet. Of mag de ene mens dat wel en de andere niet? Is de samenleving zo intolerant geworden dat wie er een beetje “scheef” of “anders” uitziet niet meer in het straatbeeld past? Misschien wel, maar moet een democratisch stadsbestuur hier dan in meegaan, of juist tegenin gaan?

Wij zijn ervan overtuigd dat een stadsbestuur verantwoordelijk is voor de openbare orde. We zijn het ermee eens dat het in dat kader soms nodig is bepaalde plaatsen onder toezicht te houden, soms zelfs verhoogd en langdurend. Maar dat toezicht mag niet leiden tot het (wel of niet bewust) opjagen of verdringen van mensen, of het nu gaat om druggebruikers, allochtonen, jongeren, daklozen, prostituees, armen, originele bewoners of anderen. Straatbewoners zijn geen overlast!

Vanuit verschillende welzijnsorganisaties en als bewoners van deze stad vragen wij dan ook een aanpassing van het beleid waarbij een toezichthoudende en aanwezige politie bijdraagt tot de leefbaarheid van de stad voor iedereen, zonder mensen weg te jagen of te verdringen. Wij eisen dat
de publieke ruimte toegankelijk moet zijn én blijven voor iedereen. Ook de minder fortuinlijke stadsbewoner heeft het recht om gebruik te maken van de openbare ruimte en heeft de nood aan ontmoeting, zichtbaarheid en het gevoel ergens thuis te horen. Ook zij bepalen mee het beeld van onze stad en moeten niet met de bril van ‘overlast’ worden benaderd.

We vragen om over deze zaak in overleg te kunnen treden met u als verantwoordelijke van het veiligheids- en politiebeleid in deze stad

Het Stad is van iedereen. Echt???

Initiatiefnemers en ondersteunende organisaties

(in alfabetische volgorde)

ADIC vzw

APGA Antwerps Platform GeneratieArmen vzw

Buurtbewoners De Pleingroep

CAW De Terp: De Steenhouwer
CAW Metropool: ODD Onthaal Dakloze Druggebruikers, Straathoekwerk, De Vaart, De Biekorf

DAK Daklozen Aktie Komitee

Free Clinic vzw: MSOC, Spuitenruil, Straathoekwerk, Activeringsproject

Pleingebruikers

Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad - Steunpunt Antwerpen Noord

STAD Steunpunt Antwerpse Druggebruikers

‘Stop Armoede Nu’

Het straatoverleg

’t Vlot

Vagga - verslavingszorg

Vlastrov en Astrov

Aanspreekpunt vanuit dit platform: Tino Ruyters

A SPIRITUAL CONSPIRACY On

A SPIRITUAL CONSPIRACY

On the surface of the world right now there is
war and violence and things seem dark.
But calmly and quietly, at the same time,
something else is happening
An inner revolution is taking place
and certain individuals are being called to a higher light.
It is a silent revolution.
From the inside out. From the ground up.
This is a Global operation.
A Spiritual Conspiracy.
There are sleeper cells in every nation on the planet.
You won't see us on the T.V.
You won't read about us in the newspaper
You won't hear about us on the radio
We don't seek any glory
We don't wear any uniform
We come in all shapes and sizes, colors and styles
Most of us work anonymously
We are quietly working behind the scenes
in every country and culture of the world
Cities big and small, mountains and valleys,
in farms and villages, tribes and remote islands
You could pass by one of us on the street
and not even notice
We go undercover
We remain behind the scenes
It is of no concern to us who takes the final credit
But simply that the work gets done
Occasionally we spot each other in the street
We give a quiet nod and continue on our way
During the day many of us pretend we have normal jobs
But behind the false storefront at night
is where the real work takes a place
Some call us the Conscious Army
We are slowly creating a new world
with the power of our minds and hearts
We follow, with passion and joy
Our orders come from the Central Spiritual Intelligence
We are dropping soft, secret love bombs when no one is looking
Poems ~ Hugs ~ Music ~ Photography ~ Movies ~ Kind words ~
Smiles ~ Meditation and prayer ~ Dance ~ Social activism ~ Websites
Blogs ~ Random acts of kindness...
We each express ourselves in our own unique ways
with our own unique gifts and talents
Be the change you want to see in the world
That is the motto that fills our hearts
We know it is the only way real transformation takes place
We know that quietly and humbly we have the
power of all the oceans combined
Our work is slow and meticulous
Like the formation of mountains
It is not even visible at first glance
And yet with it entire tectonic plates
shall be moved in the centuries to come
Love is the new religion of the 21st century
You don't have to be a highly educated person
Or have any exceptional knowledge to understand it
It comes from the intelligence of the heart
Embedded in the timeless evolutionary pulse of all human beings
Be the change you want to see in the world
Nobody else can do it for you
We are now recruiting
Perhaps you will join us
Or already have.
All are welcome
The door is open
~ author unknown