Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Het rommelt bij AZ Groeninge

Het rommelt bij AZ Groeninge

Het rommelt in het AZ Groeninge-ziekenhuis in Kortrijk. Meer bepaald op de sterilisatie-dienst. De directie van het ziekenhuis wil die dienst uitbesteden. Goede argumenten daarvoor blijven zoek.

3545514992_aa0f5ed65f_m.jpg

Het AZ Groeninge is he tweede grootste (fusie-)ziekenhuis in West-Vlaanderen. In heel België zijn maar drie ziekenhuizen groter. Als de nieuwbouw klaar is, wordt Groeninge het grootste niet-universitair ziekenhuis. Het ziekenhuis zal dan meer dan 1000 bedden tellen en meer dan 2500 personeelsleden tewerkstellen.

LBC-NVK is in het ziekenhuis goed vertegenwoordigt: bij de laatste sociale verkiezingen haalden we op één zetel na, alles binnen.

De sterilisatiedienst zorgt voor het steriliseren van het medische materiaal dat tijdens operaties gebruikt wordt. In België worden operaties gewoonlijk vrij laat gepland, daarom is het noodzakelijk en belangrijk dat de sterilisatiedienst snel en gepast kan reageren op de noden en vragen van elke operatiezaal. Het is niet voor niets dat men in ziekenhuismiddens de sterilisatiedienst “de aorta van het ziekenhuis” noemt.

Een tijdje terug vatte de directie van het Groeninge-ziekenhuis het plan op om de sterilisatie te gaan uitbesteden. De uitbesteding zou naar de firma Sterima-Vanguard gaan, een dichtbij het ziekenhuis gelegen firma. Het personeel van de dienst zou meeverhuizen en de loons- en arbeidsvoorwaarden behouden die ze hadden. De directie meent dat dit beter, efficiënter en goedkoper zou zijn.

Van bij het bekendmaken van dit plan heeft de LBC-NVK-delegatie vraagtekens geplaatst bij dit voornemen:
- Veel ziekenhuizen plaatsen bij een verbouwing de sterilisatiedienst zo dicht mogelijk bij het operatiekwartier, om zo snel mogelijk het nodige materiaal te kunnen voorzien. Waarom die dienst dan 7 km gaan verhuizen? Operaties dreigen afhankelijk te worden van de leveringen van de sterilisatiefirma. Dat het mis zou kunnen lopen bij spoedingrepen is niet ondenkbeeldig.

Wie ziekenhuis zegt, zegt operaties. Opereren gaat niet zonder het nodige materiaal. Wie meent dat de sterilisatiedienst geen kernactiviteit is, kan even goed de operaties gaan uitbesteden.
Blijkbaar ziet de directie dit nu ook voor een stuk in, want een deel van de sterilisatie zou ‘in house’ uitbesteed worden; dwz: een andere firma komt het in het ziekenhuis doen.

- Er was plaats en geld voorzien voor een sterilisatiedienst in de nieuwbouw. Waarom wordt nu plots van die plannen afgeweken?

- In hoeverre is de firma gespecialiseerd als het de bedoeling is dat het overgekomen ziekenhuispersoneel eerst opleiding geeft aan het personeel van de firma? Sterima-Vanguard is de enige firma die deze activiteit uitoefent in België. Maakt het ziekenhuis zich zo afhankelijk van een bedrijf met een monopolie-positie, dat met z’n prijzen eigenlijk kan doen wat het wil?
En wat bij stakingen bij Sterima-Vanguard? De firma is niet verplicht een minimum-dienstverlening te bieden zoals dat in een ziekenhuis moet? De laatste staking in het bedrijf, wegens ontevredenheid over het loon, dateert van nog niet zo lang geleden…

- Het personeel dat overgeplaatst wordt zou zijn rechten behouden… maar hoe zit dat met het pensioenfonds van de Non-Profit. Zal het personeel nog recht hebben op die uitkering? In de externe firma worden zo twee groepen personeelsleden gecreëerd, met loonsvoorwaarden die dag en nacht verschillen. Hoe correct is dat?

- De directie poogde met foute cijfers te bewijzen dat de uitbesteding goedkoper is. In werkelijkheid komt ze duurder uit. Verantwoord beheer?

Ziekenhuizen en hun diensten worden door de overheid gefinancierd. Is het verantwoord dat geld door te sluizen naar bedrijven met winstoogmerk? Kan dat met belastingsgeld?

Relevante vragen, waar de directie tot nu toe doof voor bleef. Er bleef het personeel niets anders over dan prikacties en staking. Het hele ziekenhuis staakt op 27 mei.

Winst en commerce horen niet thuis in de Non-Profit. Winstbejag op de kap van de belastingbetaler kan niet!

We houden je op de hoogte via wittewoede.be!