Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

IAO speelt belangrijke rol in bestrijding crisis

IAO speelt belangrijke rol in bestrijding crisis

15 juni, vandaag start de IAO “Summit on the Global Jobs Crisis”. Gedurende drie dagen bespreken staats- en regeringsleiders en vertegenwoordigers van internationale organisaties de rol van de IAO bij de bestrijding van de crisis en de noodzaak van een Global Jobs Pact.

Ook de plenaire bespreking van de rapporten van de “Chairperson van de Governing Body” en van de Director-General die plaatsvond op 10 en 11 juni, waren geheel gewijd aan de crisis. Vooral het rapport van de Director-General “Tackling the global jobs crisis: Recovery through decent work policies” werd enthousiast ontvangen.

Op 11 juli werden de voorzitter en de vice-voorzitters van het Gender Committee ontvangen in het Committee of the Whole on Crisis Responses. Zo wordt verzekerd dat het Committee of the Whole voldoende rekening houdt met de genderdimensie. Aan het Committee of the Whole nemen immers maar weinig vrouwen deel.

Op 11 juli vond ook het “Diner des Belges” plaats, een maaltijd die traditioneel alle Belgische deelnemers bijeenbrengt. Deze keer verliep het etentje een beetje in mineur. De leden van het Committee on the Application of Standards” konden niet aanwezig zijn. Hun vergadering liep immers uit tot half 4 ’s ochtends.

Op 12 juni was het Werelddag tegen Kinderarbeid. Dit jaar lag de focus op de uitbuiting van meisjes. Op verscheidene plaatsen in de wereld werd aandacht besteed aan de tiende verjaardag van de Conventie nr. 182, uiteraard ook tijdens de IAO-conferentie. Om 14 u vond er een solidariteitsevenement plaats, gevolgd door een speciale zitting om 15 u.

Op 13 juni kregen we de ontwerptekst van de conclusies van het Committee of the Whole on Crisis Responses. We stelden vast dat de ontwerptekst wel wat verschilde van de werknota die door het IAO-secretariaat werd opgesteld. De werknemers konden zich perfect vinden in de werknota, maar voor de werkgevers was hij onverteerbaar. De ontwerptekst verzoent beide standpunten, zonder de basisprincipes van de werknota te verlaten. We weten zeker dat het IVV zijn uiterste best deed, toch hopen we dat de tekst nog kan worden verbeterd. Dat kan via amendementen, die tot vanavond kunnen worden ingediend. Ook de Summit kan een gunstige invloed op de tekst hebben.

Isabelle Van Hiel, ABVV vertegenwoordiger op de IAO conferentie

ABVV-delegatie-IAO

Gepost door ABVV-delegatie-IAO
15.06.2009

Tags