Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Burgeropinie] Groene oppositie in 'beslissende tijden'

[Burgeropinie] Groene oppositie in 'beslissende tijden'

Onze politieke leiders geraken meer en meer ervan doordrongen dat de keuzes die we nu maken, belangrijke gevolgen hebben voor de komende generaties. Ook in hun toespraken laten ze dat klinken. We worden dan ook met onze neus op achtereenvolgende crisissen gedrukt. Dus kunnen we niet verder doen zoals we bezig waren en is het tijd voor verandering. Maar wat onze politieke leiders veel minder duidelijk maken, zijn de verbanden tussen al die crisissen. Want nu staat de financiële crisis op de frontpagina's, maar de armoede en de klimaatverandering zijn niet opgelost. Erger dan dat, de verschillende crises versterken elkaar! En toch blijven onze politieke leiders onverstoorbaar de doctrine van de economische groei in stand houden.

Politieke leiders blijven de doctrine van economische groei in stand houden.

De klemtoon blijft aan de gesprekstafels en in de media, ondanks conferenties over klimaatverandering en armoede en ondanks beloften op lange termijn, vooral op de financiële crisis liggen. Dat hoeft niet te verbazen. De financiële crisis raakt bedrijfsleiders en politici. Aandeelhouders verliezen geld, bedrijven gaan failliet. De overheid moet bijspringen om de economie te 'redden'. En zelf heeft de overheid minder 'beleidsruimte'.

De economie is een belangrijke pijler van de samenleving. Dus is het logisch dat er in het beleid veel aandacht gaat naar de economie. Maar het is niet logisch dat de economie zijn wetten oplegt aan de samenleving. En die tendens gaat steeds verder. Bedrijfsleiders gebruiken de financiële en economische crisis als excuus om mensen op straat te zetten, om af te slanken en om bedrijven te sluiten. Ook de overheid schuift verantwoordelijkheden af door te verklaren dat er weinig beleidsruimte is omwille van de financiële crisis. Het is immers zo dat de regeringen van de rijke industrielanden niet alleen verantwoordelijkheden hebben over de huidige portefeuille, maar ook fundamentele verantwoordelijkheden voor de globale sociale en ecologische problemen, die langdurig en talrijk zijn.

Hoewel er nu meer aandacht is voor armoede, honger en klimaatproblemen, is de informatie die daarover gegeven wordt verwarrend en ontoereikend. En de oplossingen die politici en bedrijfsleider keer op keer voorstellen, zijn geen oplossingen, maar behoren veeleer tot de oorzaken van de wereldwijde crisissen. Steeds leggen zij de nadruk op ontwikkeling en economische groei. Dat de economie nu al de draagkracht van onze aarde ruimschoots overschrijdt, zien ze daarbij schromelijk over het hoofd. Er is niet alleen de opwarming van onze aarde, die bij een stijging van gemiddeld meer dan 2 °C katastrofale gevolgen zal geven. Er is ook de ongebreidelde plundering van grondstoffen en habitats, waardoor de biodiversiteit op aarde aan een razend tempo achteruit gaat.

De oplossing van al die crisissen bestaat er niet in bestaande consumptiepatronen op te voeren door o.a. een massieve steunverlening aan de industrie, ook niet wanneer we aan die consumptie een duurzaam tintje geven. We moeten drastische hervormingen eisen van heel ons economisch bestel! De industriële ontwikkelingen moeten ten dienste staan van de mens en zijn milieu! Er moet dringend een einde komen aan de wereldwijde financiële corruptie en aan de uitbuiting van lokale economieën, van arbeiders en van talrijke oorspronkelijke bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden. Eerst en vooral moeten we de focus verleggen van de begrotingstekorten en dalende aandelenkoersen, naar deze essentiële problemen! Hier en nu moeten we een begin maken aan een daadkrachtige mondiale samenleving met respect voor mens en milieu!

Het zijn inderdaad beslissende tijden, waarin een gedreven, geïnspireerde, groene oppositie van kapitaal belang zal zijn!

Verder lezen:
Op de website www.economischegroei.net vind je de Verklaring van Tilburg en het Appel van Antwerpen. Beide bevatten een oproep vanuit het Platform voor Duurzame en Sociale Economie, gedragen door honderden Belgische en Nederlandse economen, wetenschappers en mensen van verschillende sociale bewegingen.

Link: http://www.economischegroei.net

Hoezo? Heeft burgermedia minder tanden dan de paus?

Hoezo staat dit opiniestuk in de blog en niet in de nieuwslijn? Is het niet goed genoeg? Als gewone mederwerker en dus gewone burger, moet je soms zelfs in een burgermedium oppositie voeren tegen gevestigde waarden, deskundigen, die het allemaal veel mooier en accurater kunnen verwoorden ...

Voor mij is het principieel dat we bij Indymedia.be moeten streven naar een evenwicht tussen kwaliteit en het aan het woord laten van gewone mensen. Dit doe je niet door ingediende opiniestukken van medewerkers systematisch naar de blog te verwijzen.

Ik vind het jammer. Ik blijf ervoor pleiten dat 'gewone mensen' of 'gewone burgers' ook hun mening mogen geven op een 'burgermedium'. Als er een betere vorm gevonden kan worden, binnen dat medium, graag dan. Maar dat neemt niet weg dat er nu stevige kritiek nodig is op de gang van zaken bij de Vlaamse en federale regering en bij de G8. Die kritiek moet ook van gewone burgers kunnen komen.

En anders moeten jullie maar, zoals Broederlijk Delen en MO* Magazine, de encycliek van de paus publiceren, die is ook niet mals voor de leiders van de G8.