Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Ondersteunende diensten bij Proximus leggen het werk neer

Ondersteunende diensten bij Proximus leggen het werk neer

Ondanks herhaalde pogingen van de gezamenlijke vakbonden blijft de onduidelijkheid bestaan rond de samensmelting van de verschillende Proximus-departementen met de moedergroep Belgacom

Pgreve.bmp

omstreeks 13:00h werd het werk neergelegd door de werknemers van het contactcenter te Antwerpen, na een personeelsvergadering die werd gehouden naar aanleiding van de vastgelopen sociale onderhandelingen. De werkneerlegging werd snel gevolgd door de diensten van de contactcenters te Bergen en Brussel, en zal ook in de komende weken nog haar gevolg kennen.

De vakbonden proberen reeds geruime tijd de convergentie tussen de diensten van Proximus en Belgacom in goede banen te leiden, maar worden vertraagd en afgewimpeld door de directie.
De vakbonden werd meegedeeld dat er voor de directie geen onderhandelingsmandaat bestaat, en dat de directie afwacht op het resultaat van een verzoeningsvergadering einde augustus. De onderhandelde sectorovereenkomst PC218 werd door de directie tot op heden nog niet uitgevoerd, en ook de overeengekomen planning wat betreft de convergentie van de overige diensten wordt door de directie niet gerespecteerd.

Vrijdag 31 juli wordt een ondernemingsraad gepland, waar de directie vermoedelijk zal communiceren over de verder plannen van integratie, en waar het voltallige personeel haar protest zal laten voelen door haar aanwezigheid.