Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Klimaatactivisten blokkeren kolentransporten

Klimaatactivisten blokkeren kolentransporten

ZANDVLIET -- Vanmorgen hebben 150 activisten van het Klimaatactiekamp de grote steenkoolopslagplaats ABT (Antwerp Bulk Terminal) in de Antwerpse haven kunnen bezetten. Ze zijn erin geslaagd om zowel het kolentransport per spoor als per boot een hele dag stil te leggen.

foto1.JPG

Het was een bewogen dag. Terug in het kamp overlopen we de dag met Peter Polder van de organisatie van het Klimaatactiekamp om een aantal puzzelstukken bij elkaar te brengen.

Om vier uur 's nachts zijn een 15 mensen vertrokken vanuit de kamping richting opslagplaats ABT voor een verassingsbezetting. Die zijn rond half zes rustig het terrein kunnen opgaan en hebben zich vastgeketend aan de transportbanden. Een aantal klommen op een 30 meter hoge verlichtingsmast om er een spandoek op te hangen.

De activisten kregen rond acht uur van de politie het bevel om de site onmiddellijk te verlaten, anders riskeerden ze een dwangsom van 20000 euro per uur per persoon die zich heeft vastgeketend aan een transportband en een dwangsom van 10000 euro per uur per persoon die zich op het terrein bevind. Deze activisten slaagden er wel in om te verhinderen dat ten minste één binnenschip niet kon geladen worden.

Even verder was een aantal activisten opgedoken die zich hebben vastgeketend aan de spoorwegen om zo de kolentransport per trein te verhinderen. Deze groep werd later vervoegd door de mensen die uit het terrein van ABT werden verjaagd. Ze gingen ook over tot spoorbezetting. Kort kwam er weer een deurwaarder aangelopen dreigend met een dwangsom van 20000 euro per persoon per uur dat de sporen bezet worden.

Rond 10h00 toen de hele groep werd weggestuurd vertrokken er nog twee groepen en een familiegroep vanuit het kamp. De familiegroep met kinderen deed een wandeling door het dorp richtig kolensite en hield er vlakbij een picknick. De twee andere groepen gingen door het bos naar de spoorwegen waar ze even verderop een nieuwe bezetting begonnen en een aantal zich hebben vastgeketend. Ook die mensen werden bedreigd met een dwangsom. De politie ging na een kat en muis spelletje over tot arrestatie van de mensen die op de sporen bleven.

Rond een uur of twaalf is iedereen van het terrein verwijderd. En werden de overige activisten omsingeld door een politiecordon. De hele groep heeft uiteindelijk besloten om de actie af te ronden en terug te keren naar het kamp.

Er zijn vijftien mensen gearresteerd en afgevoerd naar het politiebureau van Ekeren. Tien van hen zijn ondertussen vrij gelaten. Vijf blijven aangehouden omdat ze weigeren hun identiteit vrij te geven.

Peter Polder van de organisatie is heel tevreden over de actie. "De actie is verlopen zoals gepland en heeft de nodige mediabelangstelling gehaald. Maar het belangrijkste is toch wel dat er in totaal 150 activisten mee hebben kunnen doen aan zo'n actie. En geïnspireerd worden om dat soort acties verder te blijven voeren. Om de kolencentrales die gebouwd worden in België en Nederland en de uitbreiding voor kolenopslagplaatsen verder tegen te houden."

Of dergelijke exuberante dwangsommen het actie voeren niet gaat fnuiken? "Ja, ik heb gehoord dat dergelijke tactieken hier in België ook worden gebruikt om stakingen te breken. Het is een bedrag dat niemand wil riskeren. Dit soort dwangsommen kan een belemmering worden voor directe acties als stakingen en blokkades," zegt Peter.

Update -- De vijf laatste arrestanten zijn ' s avond tegen 23h00 allemaal vrijgelaten. Enkelen onder hen hebben een boete gekregen van rond de 200 euro.

Meer info over kolen en klimaat lees dit interview

foto5.JPG
foto3.JPG
foto9.JPG
foto6.JPG
foto8.JPG
foto7.JPG
foto11.JPG
foto10.JPG
foto12.JPG
foto13.JPG
foto15.JPG

Africans are battling AIDS,

Africans are battling AIDS, malaria, lung infections, intestinal diseases, war, malnutrition and other problems that kill millions each year, "and yet day after day, Africans are told the biggest threat we face is global warming."

That's the complaint of leading African social worker Fiona Kobusingye, coordinator of Congress of Racial Equality Uganda and the Kill Malarial Mosquitoes Now Brigade.

In a column for Townhall.com, Kobusingye writes that predictions of global warming disasters are being used "to justify telling Africans that we shouldn’t build coal or natural gas electrical power plants. It’s the almost total absence of electricity [that is] keeping us from creating jobs and becoming modern societies . . . These policies kill.

"The average African lifespan is lower than it was in the United States and Europe 100 years ago. But Africans are being told we shouldn’t develop, or have electricity or cars because, now that those countries are rich beyond anything Africans can imagine, they’re worried about global warming.

De voorlaatste foto

De voorlaatste foto is de max! :-D