Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Staatsveiligheid doet hoofddoekendebat helemaal en definitief ontsporen

Staatsveiligheid doet hoofddoekendebat helemaal en definitief ontsporen

BRUSSEL -- Ging Alain Winants, administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, zijn boekje te buiten toen hij maandagavond in Terzake het imago van Nordin Taouil aan stukke sloeg? En wat als hij dat wel degelijk mag doen?

De demarche van Winants is ongewoon. Daar is iedereen het over eens. “Het is zeer ongebruikelijk dat de chef van de Staatsveiligheid dergelijke uitspraken doet over een individueel dossier van zijn dienst”, schrijft onderzoeksjournalist Georges Timmerman in De Standaard.

Maar mag Winants dat doen? Mag hij zomaar op tv citeren uit het dossier van iemand die om één of andere reden in het nieuws komt? “Ik denk dat Winants hiermee buiten het wettelijk kader van de staatsveiligheid treedt”, zegt advocate Edith Flamand, gespecialiseerd in democratische rechten.

Winants zal wel gedekt zijn door de minister van Justitie, zei professor Herman Matthijs (VUB) dinsdag op Radio 1. Georges Timmerman schrijft daarover: “Als ambtenaar moet Winants voor uitspraken zoals die over Taouil een voorafgaande toelating en dus politieke dekking gekregen hebben van zijn voogdijminister, in dit geval minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V).”

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) liet ondertussen al aan verschillende media weten dat hij geen probleem heeft met de uitspraken van Winants. Hij noemt het optreden van Winants "wettelijk correct en verantwoord” en zelfs “nuttig” voor het huidige debat.

“Hierover moet tekst en uitleg gevraagd worden”, zei Johan Malcorps van Groen! Aan Indymedia.be. Het antwoord dat de parlementsleden van de minister zullen krijgen, is echter al min of meer bekend.

Maatschappelijk debat
Los van de vraag over het wettelijk kader van de staatsveiligheid, is er de maatschappelijke vraag. Kan het dat de staatsveiligheid zomaar iemand aan de schandpaal nagelt en veroordeelt zonder proces en zonder mogelijkheid tot verdediging? Als je voor de rechter gedaagd wordt, kan je een advocaat in de arm nemen. Je krijgt inzage in je dossier. Je kan zo kennis nemen van de onderzoeksmethodes en de feiten die je ten laste worden gelegd. Je kan die dan proberen te weerleggen. De bewijslast ligt ook niet bij de beschuldigde. Het is aan de openbaar aanklager om te bewijzen dat je fout bent.

Niets van dat alles bij de beschuldigingen door de staatsveiligheid. Winants uit een zware beschuldiging, maar geeft geen concrete feiten. Het gaat ook niet om strafbare feiten, maar om meningen en overtuigingen. Al is dat bij de beschuldiging dat iemand een moslimextremist is, niet altijd even duidelijk. Op zich is iemand extreem noemen misschien niet zo erg, maar in het geval van moslimextremisme roept het wel een duistere wereld van connotaties op.

“Hij staat niet bekend als kandidaat-bommenlegger en is geen aanhanger van Bin Laden”, schreef De Standaard bijvoorbeeld. En ook Terzake maakte die link. Is het niet gevaarlijk dat iemand als Taouil bij De Lijn werkt? Er zijn toch al aanslagen gepleegd op het openbaar vervoer?, vroeg Terzake zich af.

“Morgen kan de baas van de Staatsveiligheid op tv komen verklaren dat gelijk welke burger weliswaar een gematigde taal hanteert en zich in het openbaar voordoet als democraat, maar dat hij volgens de geheime inlichtingen waarover de dienst beschikt in feite een gevaarlijke terrorist is die het regime gewapenderhand wil omverwerpen”, schrijft Georges Timmerman.

Timmerman herinnert er ook aan dat de informatie van de staatsveiligheid in het verleden niet altijd even correct was. Denk maar aan wat Dyab Abou Jahjah overkwam.

De gevolgen van de uitspraken van Winants zijn vernietigend. De vrouw van Nordin Taouil kreeg zonder enig bewijs dat zij de vermeende meningen van haar man deelt (leve de vrouwenemancipatie!) beroepsverbod. Ook de werkgever van Taouil komt onder vuur te liggen. En het debat over de hoofddoek is nu helemaal ontspoord. Het gaat niet meer over een religieus symbool in een school, of over pluralisme en racisme, maar over de Taliban, bommen en terreur tegen het openbaar vervoer. De staatsveiligheid ontpopt zich zo tot een politieke factor die een maatschappelijk debat kan doen ontsporen en het leven van woordvoerders kan kapot maken.

In de komende maanden staan nog een pak grote maatschappelijke debatten op de agenda: over de toekomst van de sociale zekerheid en de pensioenen, de klimaatopwarming en de hervorming van het financieel systeem. Woordvoerders die zich geroepen voelen om daarover een standpunt in te nemen, denken voortaan best twee keer na.

foute titel

Ik kan niet akkoord gaan met de titel van bovenstaand stukje.

Het is Selahattin Kocak die op 12-9 in het VRT nieuws Taouil aanviel en de media en de anderen hebben deze aanval helemaal misbruikt... Ik vind dat Selahattin de gevestigde orde een meer dan mooie aanzet heeft gegeven om Taouil te 'liquideren'

Kinderen denken niet na zelfs niet na misbruik

Dat 2 keer nadenken kan men best niet meer doen. Denken is zeker geen probleem en over het algemeen hebben mensen met een dergelijk standpunt meer nagedacht dan een veiligheidsdienst en ministerraad samen denkt over het volgende drie gangen diner.

Maar die uitdrukking impliceert toch dat men zich kan bedenken omdat men schrik zou krijgen van de roddelaars en lasteraars die spreken in naam van officiële instellingen. En dat is dwaas en zinloos nadenken.

Het staats gedrag is trouwens verboden door het Europees hof van de rechten van de mens. Niet enkel de rechtbank zelf moet een onpartijdig recht waarborgen, elke betrokken staatsorganisatie moet dezelfde neutraliteit in acht nemen. Doet men dat niet dan is er geen correcte rechtspraak. Dergelijke uitspraken zijn al meermaals gebeurt voor details en zullen zeker toepasbaar zijn als het niet meer over een 'klein foutje' gaat maar over moedwillige en kwaadaardige beschadiging.

De bewering van Winants betreft op zich trouwens niets dat Taouil niet zou mogen doen. Het is zelfs bij grondwet verboden om iemand te benadelen op grond van een Godsdienst. Het maakt niet uit of die nu de heilige Damiaan vereert, Allah of de kont van De Clerck. Men mag het (zeker die kont) een slechte smaak vinden, pervers of wat ook, iedereen in Belgie is daar nog vrij in. Dat belemmeren is een schending van de grondwet en het internationaal recht.
Sinds enkel jaren hebben we ook een anti-discriminatie wet die elke handeling tot benadeling op grond van oa religie tot een misdaad maakt.

Een misdaad waar al mee begonnen is door de Staatsveiligheid en overgenomen is door Kind en Gezin. De verantwoordelijke voor deze organisaties zijn nu schuldig aan misdaden waar meerdere jaren gevangenis op staan. Of rechters nu braaf blijven zwijgen is mogelijk maar zelfs niet zeker. Men zal natuurlijk wel meer genadig en begripvol zijn dan bij een tiener al of niet met hoofddoek of kruisje.

Bij de actie tegen de Nazi-onthaal-moeder kon men al in vraag stellen of K&G al niet haar bevoegdheid ten buiten ging of minstens verkeerd zag. Misdaden als anti-semitisme en negationisme zijn te behandelen door rechtbanken en anderen. Dat heeft niets direct met een kinderopvang van doen. Het enige waar K&G voor dient is als er problemen met de kinderen zelf zijn. Dat is blijkbaar niet belangrijk, men doet niet eens de moeite om de helft van de gezinnen een pro-forma bezoekje te brengen. De goedgelovige burger wordt nog in slaap gesust met trots te roepen dat men voldoende bezoeken doet om de helft of 2000 plaatsen af te gaan. En dat noemt dan een degelijke controle.
Juicht Belgen Juicht er wordt gecontroleerd punt

Andere overheidsdiensten doen duizenden controles meer voor de meest minimale zaken maar een kind is blijkbaar niet erg belangrijk.. Verwaarlozing, mishandeling, verkrachting tot moord is allemaal geen probleem. Als de opvang maar geen gebed, een sieg heil of wat voor ergs ook maar doet.

Mensen die daar voor verantwoordelijk zijn zouden nog van geluk moeten spreken als ze maar hun job verliezen. Gevangenis zou zelfs niet ongepast zijn. (in een bloeddorstige bui denk ik soms zelf na of doodstraf niet zijn nut zou kunnen hebben)
Jammer voor onze kinderen beloont men morgen wel deze wanplegers en misbruikt men verder het kind om allerhande belangen of zelfs gewoon omdat het leuk is...

Als men maar geen kwaad woord over de Jood, de Minister of de Directie zegt..

Wie dan nog over zijn woorden nadenkt om ze in te slikken is medeschuldig aan misdaden tegen de mensheid.

Koning boven koning

Een interessante bepaling is te vinden in het dekreet over de werking van K&G in verband met kinderopvang.
Daar staat bij de voorwaarden waar K&G op moet letten:
1) Niet discrimineert op grond van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging.

Het spreekt voor zich dat een controleur die op die zaken moet toezien niet zelf vrij mag discrimineren.
De Minister die hier op moet toezien is Jo Vandeurzen, de vlaamse minister die overstapte van de federale regering als beloning van zijn minachting en manipulatie van het Belgische gerecht. Blijkbaar is K&G en zijn furher een veel erger subversief element dan er bij alle Antwerpse Imans en Pastoors samen te vinden is.

Als de Staatsveiligheid genezen is van de brandwonden kunnen ze dit misschien eens onderzoeken?? Dan doen ze eens hun werk.

Haalbaar

Ik had tot voor kort goede moed dat een boerka voor alle Belgische vrouwen haalbaar was. Vooral veel Walen waren entousiast.

Identiteit

Al wie respect van zijn medemens wil verdienen moet allereerst zijn eigen identiteit blootstellen.

Als u iemand leert kennen en van zins bent er een verdere (hoe kort ook) relatie mee op te bouwen, dan vraagt u de naam van die andere persoon.

Wie zijn gezicht verbergt kan niet normaal functioneren en kan iets verbergen. Waarom denkt u dat men terrorisme zo vreest? Het heeft geen gezicht.

Identiteit verbergen is provoceren. Ik denk dat we het er allen over eens zijn dat we ons medemens geen kwaad willen berokkenen (fysiek of mentaal vb. angst) en dit dus niet kan.

achterliggende agenda

Met een hoofddoek verbergt men toch zijn gezicht niet ,dus eigenlijk no problem voor wie zich daar aan zou storen,en dat is ook het probleem niet .Men maakt er gewoon een probleem van.Na het goddeloze communisme is de arabische wereld de nieuwe vijand ,zo kan men de bewapening en het staatsterrorisme van de westerse landen in de arabische wereld blijven rechtvaardigen ,en hier diezelfde arabieren blijven discrimineren met een hoop belachelijke argumenten.Zoals die belachelijke opmerking van Declercq over Nordin Taouil wiens job bij De Lijn voor de minister niet meer zou kunnen , stoere Stefaan in de voetsporen van McCarthy blijkbaar ,dan toch met zijn mond om te beginnen.En dat kind en gezin de vrouw van Nordin haar job als onthaalmoeder afnam is ook ver over de schreef,onwaardig eigenlijk voor de organisatie ,die wel een onthaalmoeder met nazisympathiën 2 jaar lang ongemoeid liet.Je zou voor minder de wenkbrauwen fronzen .Maar op mijn 60ste ben ik al het één en het ander gewoon hier in dit apeland.