Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Ja-kamp ontwapent niet

Ja-kamp ontwapent niet

ANTWERPEN -- Een normale opkomst voor een referendum en een duidelijke overwinning voor de nee-stem en toch lijkt het ja-kamp niet meteen onder de indruk.

“Veertig procent heeft toch voor de brug gestemd”, zei Karel Vinck, voorzitter van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) op de regionale zender ATV.

Dit is geen duidelijk signaal, zei Nick Orbaen, woordvoerder van BAM aan de Gazet van Antwerpen. “Gaat hun nee-stem over de problemen in Merksem en Deurne of over het hele project?”, vraagt hij zich af.

Ook Vinck wees op dat knelpunt van het BAM-tracé. “Als we de problemen aan het Sportpaleis oplossen, is er wellicht wel een draagvlak voor de brug.”

Maar het was de Antwerpse havenschepen Marc Van Peel (CD&V) die het verst ging in het verwerpen van de uitslag. De Lange Wapper komt er best, zei hij. Hij wil net als Vinck wat verbeteringen aanbrengen aan het BAM-tracé. “Eén vijfde van de Antwerpenaren heeft nee gestemd en dat is een belangrijk signaal, maar het ergste zou zijn dat het hele project kapseist.”

Burgemeester Patrick Janssens voelt de bui al hangen. "Ik ben bezorgd over de reactie van de voorstanders van het BAM-tracé. Er staan immers veel belangen en veel geld op het spel."

LANGE WAPPER

De Antwerpenaar heeft ZEER DUIDELIJK gestemd
66% of twee derden laat het bij de politiekers, die nu hun werk moeten doen dwz een visie voor de 21ste eeuw
Slechts minder als 20% van de Antwerpenaars is tegen
(zij die tegen waren hadden hier hun kans)
De rest (14%) is grote fan van de brug.

De beslissing is overduidelijk : BEGIN MORGEN TE BOUWEN,
Geef Antwerpen en Vlaanderen een toekomst !

mandateringsbeginsel

Bij een volksraadpleging, zonder opkomstplicht en waar de opkomstdrempel werd behaald, zoals nu in Antwerpen, geldt steeds het mandateringsbeginsel: wie niet deelneemt aan de volksraadpleging wordt geacht een mandaat te geven aan hen die wel deelnemen. De besluiten van de volksvergadering zijn dus ook bindend voor de afwezigen of zij die niet gaan stemmen. Dit is een direct gevolg van het feit dat wetten per definitie gelden voor alle leden van de gemeenschap. Maw je kunt de uitslag van een volksraadpleging niet verwerpen met het argument dat je niet hebt deelgenomen. De 75,25 % van de Antwerpenaars die hebben afgezien van deelname aan de volksraadpleging worden automatisch geacht een mandaat te hebben gegeven aan de 34,75 % die wel deelnamen.

Zonder dit beginsel zou ieder individu zich à la carte aan de toepasbaarheid van wetten kunnen onttrekken.

Lange Wapper

Meneer Pira,

Hou nu eens eindelijk op met de boel te verdraaien. De uitslag van dit referendum is nee, punt.
En de uitslag van dit referendum is nee, niettegenstaande de miljoenenverslindende campagne van BAM en Noriant, waarin deze instanties alle trukken van de foor hebben bovengehaald om de bevolking bang te maken, te doen twijfelen en te desinformeren.
Als wij met de actiegroepen een dergelijk budget ter beschikking zouden gehad hebben, dan was er van de hele BAM geen sprake meer geweest.
Het gaat hier over geld, meneer Pira, véél geld, en dat zit niet bij ons, dat zit bij hun.

Waarom zou een democratie haar vijanden moeten blijven betalen?

Wat vooral heel duidelijk is is de anti-democratische houding van een heel boel duistere lieden en organisaties, BAM op kop. Ooit hebben een aantal van deze lieden zelfs eens een wet gestemd die dergelijk gedrag bestraft met dichtdraaien van de geldkraan.
Belgie heeft direct een groot begrotingsoverschot op elk niveau als we die wet nu eens correct zouden toepassen. En waarom niet direct de logica toepassen dat ook bedrijfjes die zich zo gedragen zich faliet mogen verklaren want hopen op een gulle steun van (niet aan) hun vazallen zit er niet in.

In een democratie heeft iedereen recht op steun en mogelijkheden of zou dat toch moeten zijn. (in praktijk helaas niet altijd zo correct) Dit geldt zelfs voor het grootste monster en onverlaat, laten we zeggen bvb voor een directeur van BAM. (een man met geld dus daar kent men de democratische voordelen wel voor) Maar er is geen enkele democratische reden om geldwolven te blijven voeden om anti-democratie te spuien. Dat is niet enkel onnodig maar zou zelfs heel dwaas tot zelfmoord zijn.

Het is onvoorstelbaar wat

Het is onvoorstelbaar wat voor een potje er van het Antwerpse mobiliteitsplan gemaakt is. Het feit dat er überhaupt al een referendum moest komen is een blamage voor de huidige politieke klasse. Vlaanderen had namelijk op 7 juni reeds haar beleidmakers verkozen en van die mensen wordt verwacht dat ze beslissingen nemen.

Het gekronkel en de interpretaties van de NEE-stem van afgelopen weekend overtreffen echter mijn ergste verwachtingen.

Het hoge percentage thuisblijvers doet er niet toe. De creatieve rekensom van Marc Van Peel is domweg fout. De Antwerpenaar heeft de Lange Wapper-brug ook niet volledig weggestemd, laat staan dat er een oordeel geveld is over het opdoeken van de BAM. Over het ARUP/SUM tracé zijn we evenmin wijzer geworden. 60% van de Antwerpse stemmen op de voorgelegde vraag was negatief. Het huidige BAM-tracé is verworpen. Dat is alles wat we weten. Al de rest is hineininterpretierung.

Het is nu aan de verkozen politici om dit debacle zo snel mogelijk recht te trekken. Misschien wordt het een tunnel-tracé. Misschien wordt het een sterk aangepaste versie van het BAM-tracé. Misschien doen we iets met de Liefkenshoektunnel.
Niets doen is geen optie.

Een NEE-stemmer die de brug best wel mooi vindt.