Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Ter aarde bestelling van de Lange Wapper

Ter aarde bestelling van de Lange Wapper

Antwerpen begroef vrijdagochtend de Lange wapper. Sommige politici konden nog steeds niet geloven dat hij dood was. Door de begrafenis plechtigheid kunnen nu ook zij, met hun rouwproces beginnen. Voor hen die nu geen factuur van 2 a 3 miljard € kunnen sturen zal de verwerking niet meevallen.

K293_05a.jpg

Enkele weken geleden was er reeds een plechtigheid in de stadsfeestzaal, nu was het de ter aarde bestelling.

Wie was Lange Wapper

Velen kennen Lange Wapper enkel als een plaaggeest die dronkaards op het rechte pad tracht te brengen. Jozef Buerbaum beschrijft Lange Wapper in een volksverhaal in Keldermonds vertellingen. Dit geeft een heel ander beeld over Lange Wapper. Hij wordt hier beschreven als een gewelddadige Robin Hood.

De oogst is mislukt en abt Pieter Pot, kan geen brood meer uitdelen aan de armen.

Pieter Pot tegen Lange Wapper: “Het is waar dat de graanoogst grootendeels mislukt is, maar daarvan hebben gewetenlooze menschen misbruik gemaakt, om het weinige beschikbare graan op te koopen, dat zij nu tegen buitensporig hooge prijzen willen doorverkoopen.“

Het is duidelijk dat speculeren geen nieuwe uitvinding is. Als reactie op de woekerprijzen, neemt Lange Wapper het volk mee naar Sander, de belangrijkste graanhandelaar. Deze wacht het morrende volk, op zijn graanzolder, op met een geweer in de hand.

De poorter (=Lange Wapper) die de beweging op touw had gezet, had zich pal tegen de muur van het (graan)magazijn geplaatst, zoodat Sander hem niet meer opmerken kon. Maar niemand dacht eraan de vlucht te nemen, zooals dat in gewone omstandigheden wel het geval zou geweest zijn, want men verwachtte zich aan iets wonderbaars.

En inderdaad, niet zoodra had de Wapper zich zoo lang gemaakt, totdat zijn armen de plaats bereikt hadden, waar koopman Sanders met het geweer in de handen stond, of bij verrassing werd hij vastgegrepen en met een enkele ruk door het luik getrokken.

Als een steen plofte hij van de tweede verdieping in de straat en viel zich het hoofd te pletten.

Waarden en normen

Lange Wapper heeft schijnbaar de gewoonte zijn ‘waarden’ als ‘norm’ aan de anderen op te dringen. Als hiervoor geweld nodig is dan zal hij dit ook gebruiken. Het doel heiligt de middelen. In deze context is het raar dat de voorstanders van het viaduct dit noemen naar een moordenaar. Ze zijn in elk geval niet vies van hun viaduct als ‘norm’ op te dringen.

K293_08a.jpg

De kist met de Lange Wapper. Deze werd zorgvuldig dichtgehouden. Kwestie van niet te veel geurhinder te veroorzaken

K293_09a.jpg

Omdat Bart de Wever zijn ‘JA’ stem, ‘JA MAAR’ betekende, insinueren sommigen dat de “NEEN’ stemmen niet volmondig ‘NEEN’ zouden geweest zijn. Voor de vele ‘Autistische politici’ werd het vandaag nogmaals herhaald: “NEEN = NEEN”.

K293_12a.jpg

Peter Mertens brengt de eerste redevoering

Zijn geestelijke vader en laatste dierbaren waren niet aanwezig. Ook zijn financiële vrienden stuurden hun kat. Ze zorgden zelfs niet voor koffie achteraf. Wel waren er zijn buren en sympathisanten die droevig afscheid namen.

K293_15a.jpg

Anne Provoost bracht de gebeden


Voor een tunnel met een zuiver geweten, geef ons de hoop van uw zegen.
Lam Gods dat wegneemt de schraapzucht van de wereld, spaar ons.
Lam Gods dat wegneemt de hebzucht van de wereld, verhoor ons.
Lam Gods dat wegneemt de fouten in dit dossier, ontferm U over ons.

K293_16a.jpg

In de rouw

K293_18a.jpg

Jan Franssen zorgde voor de muzikale omlijsting. Hier speelt hij 'Theme from Angela's Ashes'

K293_23a.jpg

Wim van Hees

Het gevaar van de Lange Wapper begrafenis is dat de politieke ouders hiervan, die tot het ja-kamp behoren, in de herrijzenis geloven.

Bovendien niet als transcendentaal gebeuren, maar door de hand aan de ploeg te slaan:

1. verbod op volksraadpleging Zwijndrecht;
2. de verdrinking van de uitslag in 7 commissies, waarvoor niemand van de actiegroepen uitgenodigd werd;
3. het continueren van de eigen verslaving aan mobiliteit op het grondgebied Vlaanderen, zonder dat men daarbij kiest tussen het verhuizen van heel veel Vlamingen, of het verhuizen van heel veel verkeer. Nochtans is dat de kern van het probleem.

Dus dezelfde mensen gaan door met zich voor te bereiden op het toedienen van dezelfde recepten aan de Antwerpse bevolking.

De tweede versie van de Lange Wapper wordt voorbereid, grote waakzaamheid blijft geboden!

Wim

K293_26a.jpg

Mi

Vorige week woensdag besliste de Vlaamse regering om zeven werkgroepen op te richten die moeten rapporteren aan een vijfkoppig ministercomité.

In een ander land heet een comité met zo veel ministers gewoon een regering. Mogen wij daarom voorstellen dat de Vlaamse regering nu eindelijk eens één minister aanduidt die vanaf hier het dossier coördineert en beheert, in overleg met de collega’s?

K293_29a.jpg

Lebuïn D’Haese

Gedichten en beeldjes ter ere van de overledene.

K294_00.jpg

Dirk van Duppen

Over de punten die op de doodsbrief staan:

* Neen = Neen
* Neen aan het voortbestaan van de BAM
* Ja aan verder onderzoek tunnel tracé
* Ja aan Liefkenshoektunnel zo snel mogelijk tolvrij maken
* Ja aan een directe verbetering van de mobiliteit op de ring
* Ja aan het onmiddellijk plaatsen van stof- en geluidsschermen op de ring

K294_05.jpg

Minuut stilte voor de overledene

K294_08.jpg

Bloemen op de kist

K294_20.jpg

Met zorg wordt het bloemetje op het beeldje gelegd

K294_21.jpg

Voor sommigen zijn de emoties te groot

Om te vermijden dat de Lange Wapper terug opgegraven zou worden is de kist op een geheime plaats ter aarde besteld.