Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Het Interdisciplinair festival 'Verbindingen / Jonctions 12' van Constant vzw.

Het Interdisciplinair festival 'Verbindingen / Jonctions 12' van Constant vzw.

Verbindingen/Jonctions (V/J) is het tweejaarlijkse multidisciplinaire festival van Constant. V/J combineert high-, low-, en no-tech strategieën uit utopische, hedendaagse, traditionele en fan- culturen met open standaarden, vrije licenties, feminisme en queer theorieën. Het festival biedt kunstenaars, software-programmeurs, academici, radiomakers, linuxgebruikers, interface-ontwerpers, urban explorers, performers, techneuten, advocaten en anderen de kans om elkaars praktijken te ervaren en hun activiteiten en interesses met elkaar en met een breed publiek te delen.

noname.jpg

Flyer de Ludivine Loiseau

Met Data Bedoelen We

Drie rode draden weven zich door deze 12de editie van Verbindingen/Jonctions.

De eerste, 'In de schaduw van de grijze literatuur', neemt ons mee op een speelse, kritische ontdekkingstocht langs documenten, teksten en commentaren die de elektronische communicatie op de achtergrond organiseren. De continuïteit van de informatie-flow wordt verzekerd door een massa anonieme documenten (licenties, specificaties, voorwaarden, richtlijnen, standaarden etc.). Alom aanwezige grijze literatuur licht op vanuit de marges en regelt de relatie tussen mens en machine. Ook de relaties die mensen via netwerken onderhouden, worden door deze literatuur gekaderd. Maar wie heeft het recht haar te lezen, te schrijven of uit te voeren?

De tweede, 'Karakter en leven van data', onderzoekt de evidente vraag wat data is? Aan wie of wat wordt data overgedragen en waar komt de data vandaan? Elke elektronische transactie laat een spoor na van ruwe data. Maar wat voor de één ruw is, is vertrouwd voor de ander. Afhankelijk van de filtering kan dezelfde data meerdere doelen dienen: reclame en marktonderzoek houden zich bezig met ’user profiling’, maar ook een werkgever of de staatsveiligheid kan zich baseren op informatie die uit die ruwe data wordt geëxtraheerd. Via lichamelijke oefening, statistische manipulatie en het oprekken van onze gedachten, wil V/J12 een decoderende vinger leggen op het gebruik van gegevensregistraties in logs en databases. Terwijl we dat doen, naderen we omzichtig dat vreemde wezen dat we ’data’ noemen, dat altijd bereid is zich te muteren, te vermeerderen en dat nooit trouw blijft aan haar origine.

De derde rode draad, 'Performatieve instructies', kijkt naar codes en normen die zichzelf of anderen in beweging zetten. Hoe wisselen gebruikers en ontwikkelaars informatie uit? Hoe gaan ze om met onderwerpen als verantwoordelijkheid, autoriteit en hiërarchie binnen de verschillende instructieketens die vorm krijgen via handleidingen, recepten, formulieren en andere methodes.

Het volledige programma en de adressen van de verschillende locaties, plus biografieën van deelnemers zijn te vinden op: http://www.constantvzw.org/site/Verbindingen-Jonctions-12,913.html

Constant is een Brusselse non-profit organisatie die actief is op het gebied van feminisme, kunst, copyright alternatieven en werken via netwerken. Constant ontwikkelt projecten die zich door middel van hardware, software, radio, elektronische installaties en database projecten bewegen tussen culturele activiteit en de cultuur van werk.