Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Antwerps Schepen Leen Verbist (sp.a) discrimineert armen

Antwerps Schepen Leen Verbist (sp.a) discrimineert armen

Geen sociale woning voor Antwerpse ex-daklozen ! Het was vrijdag 27 november ’09, opvallend nieuws. De brutaliteit van dat bericht wekt verontwaardiging. Het zou bekokstoofd zijn in de nieuwe woningmaatschappij Woonhaven (ontstaan uit een fusie van vier) . Voorzitter is Schepen van Wonen Leen Verbist (SP.a). Het plaatselijke Daklozen Aktie Komitee (DAK) had met haar al een serieuze aanvaring. (1)

Nadat men enkele maanden geleden dat, gekelderde, plannetje ontwierp om toekomstige huurders met een psychiatrisch verleden “met een stok achter de deur” zo mogelijk buiten te werken, nu deze grove discriminatie van de armste. Een Antwerpenaar kregen een aangetekende brief waarin hen duidelijk gemaakt werd dat hij kon fluiten naar een appartementje omdat hij dakloos was of geweest. “Dakloos”, “thuisloos”, het is een academische discussie over de status van mensen die buiten hun wil naar de rand gedreven zijn. De inhoud van die brief geldt voor allen in dezelfde situatie.

Cynisme

Citaat:”Gezien uw verleden van thuisloosheid is de vrees gegrond dat u rechtstreeks of onrechtstreeks voor leefbaarheidproblemen kan zorgen. De ervaringen die we hebben met thuis of daklozen zijn helaas niet allemaal even positief. We stellen vast dat deze groep mensen elkaar steeds opzoekt en – terecht – elkaar probeert te helpen, met vaak ernstige samenlevingsproblemen”…Van cynisme gesproken. Ik woon in de duurste wijk van Antwerpen Centrum, het Zuid. Jawel, in een sociaal appartement van…Woonhaven. Ik verzeker je dat het rijke zootje dat met haar Jaguars en cocaïne onze buurt terroriseert, voor niet weinig “samenlevingsproblemen” zorgt en “dat deze groep mensen elkaar steeds opzoekt”. Een van het beleid onafhankelijk Burencomité tracht, deze keer gesteund door de Burgemeester, deze pest in te dijken.(2)

Schepen Leen Verbist en een medewerker van haar kabinet die ons te woord stond, hebben het over “slechte communicatie”. “Deze brief, met die formulering, had nooit verstuurd mogen worden”, zegt ze als verantwoordelijke voor de sociale huisvestingmaatschappijen in Antwerpen. Maar in één ruk voegt ze er bij “achter de beslissing te blijven staan”. Lees; dergelijke discriminerende praktijken worden best in het duister uitgevoerd. Het zijn figuren als Leen Verbist die – deel uitmakend van het centrum rechtse beleid - “samenlevingsproblemen” provoceren. “Gezien het verleden” van Woonhaven en de voorzitter er van, Verbist, is het opletten geblazen met deze club.

“Terzake”

Dat is dan genoteerd. Verbist blijft achter de inhoud van die brief staan, al heeft ze het moeilijk dat hij naar buiten kwam in deze vorm. Ze tracht ons wijs te maken dat de sociale sector – hier het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) Metropool – wel voor onderdak zal zorgen. Verbist liegt. Of, wanneer ze als Schepen van Wonen nu nog niet weet dat er géén betaalbare lege appartementjes klaarstaan voor hen die daar dringend behoefte aan hebben, neemt ze best ontslag wegens onbekwaamheid.

Voor een Terzake reportage (VRT) vrijdag 27/11/09 werden opnamen gemaakt in het kraakpand ’t Klooster, nabij het Centraal station. Schepen Leen Verbist was door de VRT daarheen “gelokt”, met haar halve kabinet. Ze kon er in de clinch gaan met de daklozen die er wonen. Tijdens het gesprek met daklozen durfde ze herhaaldelijk verklaren dat een alleenstaande “binnen de drie maanden” aan een sociale woning raakt in Antwerpen ! Een dakloze bleef haar op de rooster leggen, ze bleef deze onzin bevestigen.

Toen haar door dezelfde jonge dakloze gevraagd werd hoeveel een verblijf per nacht in de opvang van De Biekorf kost, kon ze niet reageren zonder het antwoord ingefluisterd te krijgen. Dat kost 2,5 € per nacht, waarvoor gebedeld wordt. In de Terzake reportage waren deze en andere ontluisterende beelden niet te zien. Net als de doorsnee Antwerpenaar weet het beleid van toeten noch blazen wanneer het over deze thema’s gaat. En criminaliseren ook Woonhaven en Verbist de armste.

Zie de Terzake uitzending van 27/11/09. “Sociale woningmaatschappij weigert woning aan dakloze”. (Rechts onderaan op de site, klikken).

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/terzake

Middenveld…

Het Daklozen Aktie Komitee (DAK) heeft regelmatige contacten met de staatssecretaris voor armoedebeleid. Dat is nu Philippe Courard (PS). Hij zegt over Woonhaven: “Aanvragers die ooit dakloos geweest zijn verdienen juist extra begeleiding om hun integratie in de samenleving vlot te laten verlopen”. Schepen Leen Verbist had aan de ploeg van Terzake verklaard dat er in Antwerpen amper daklozen zijn … Er zijn er meer dan 1000. Ze werd daarop uitgenodigd naar ’t Klooster, om te zien hoe een vrijwilligers organisatie als het DAK mensen opvangt. Te vrezen is dat ze uit dat lesje weinig leert. Er mee rekening houdend dat het DAK door de stedelijke overheid, het OCMW met voorzitter Monica De Coninck (SP.a), politie, de super flik/directeur van “Samen Leven” (het vroegere Integrale Veiligheid in een nieuw jasje) Tom Meeuws, (ex-Groen)…op de huid gezeten wordt, moet een positieve wijziging in de politiek naar armen toe niet verwacht worden. “De sector” voerde met “Stop Armoede Nu !” maandenlang beschaafde acties voor aanvang van de Gemeenteraad, naast het Stadhuis. Maak de inventaris op, hij is negatief. De tijd van deze door het middenveld georkestreerde folklore is voorbij.

Het is dankzij de Provincie Antwerpen en de vroegere Schepen voor Sociale Zaken en huidig bestendig afgevaardigde Mark Wellens (CD&V) – de Provincie is eigenaar van het immense vroegere Klooster van de Dominicanen – dat het DAK en haar bewoners er gedoogd en gesteund worden. Het is omdat de Staatssecretaris voor Armoedebeleid Courard (PS) organisaties als het DAK in Vlaanderen, Wallonië en Brussel ondersteunt dat het DAK in Antwerpen nog niet “opgekuist” is.

Verbist zei het prachtig te vinden dat de vrijwilligers en ervaringsdeskundigen van het DAK “de gaten vullen” die de reguliere hulpverlening open laat. Ze begon wat te lullen over die geweldige Antwerpenaars die de straten proper houden…Haar kabinet en wat er rond cirkelt lijkt een denktank van reactionaire, populistische ideetjes. Haar uitspraken in ’t Klooster waren een onbeschoftheid temeer van een fris afgeborstelde en vet betaalde politica, die best goed in het oog gehouden wordt. Haar praat in ’t Klooster droop van paternalisme, onwetendheid, vooroordelen,… Op concrete vragen wou ze niet antwoorden of draaide ze om de hete brij.

De rol van die “CAW’s” in deze verhalen is duidelijk. CAW’s zijn bij uitstek middenveldorganisaties die in de pas lopen bij de gratie van genereuze loonsubsidies. De “directeur” van de Antwerpse CAW Metropool – Koen Devijlder - is een karikatuur van dat volkje. In De Morgen treedt hij Verbist bij (“Het CAW begeleidt de mensen en kan hen via het stelsel van huren buiten het sociaal huurstelsel alsnog onderdak bezorgen…”) terwijl hij weet dat hij duurbetaalde onzin uitkraamt. Dat Woonhaven dat onbestaande alternatief niet aanbood, noemt Koen De Vijlder “onverantwoord”. Deze middenvelder wou zowaar even in opstand komen en “overwoog beroep aan te tekenen tegen de beslissing” van Woonhaven. Lang duurde zijn verontwaardiging niet, want “na overleg met de Schepen ziet hij daar nu van af”. Het “staatsbelang” woog zwaarder. Hij lijkt Leterme wel…Of hoe dat middenveld zeker in deze sector aan het handje gehouden wordt door het beleid dat de centen verdeeld.

“DAK” naar rechter ?”

Op het kabinet van de Schepen zei men ons dat deze affaire op het volgende Directiecomité opnieuw op tafel komt. En dat men dit allemaal “genuanceerder” bedoelt. Wanneer Verbist en Woonhaven deze verse brutale discriminatie niet spoorslags via een openlijke communicatie intrekt en zich nieuwe incidenten voordoen, dan gaat het Daklozen Aktie Komitee (DAK) naar de rechter.

Het DAK verzameld dossiers over dergelijke gevallen en werkt samen met het staatsecretariaat van Armoedebeleid, met Staatsecretaris Philippe Courard. (SP) Wie negatieve ervaringen heeft op de woning markt – ook op die van de sociale woningen in geheel België – kan zich wenden tot het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding te Brussel via: epost@cntr.be . Tel. via het Groen nummer (Gratis): 0800/12800 . Voor het DAK: koen.calliauw1@telenet.be .

Ook privé verhuurders mogen niemand weigeren op basis van afkomst, nationaliteit, sociaal profiel, sekse, verleden, etc…Er volgden reeds veroordelingen. Het DAK won al een paar zaken tegen de Stad. (3)

De weinige Antwerpse hulporganisaties voor dak- en thuislozen raden hen aan zo snel mogelijk een aanvraag voor een sociaal appartementje te doen bij àlle sociale woonmaatschappijen. De huurprijzen in de privé stijgen met de dag en de vele die een inkomen beneden het levensminimum hebben, maken geen kans op een betaalbaar onderdak.(Zoek hier je appartementje of studio…(4)

Misschien regent het bij de hier aangeboden woningen niet binnen, bestaat er geen electrocatie gevaar of kans op verstikking door een slecht afgestelde gasverwarming. Zijn het geen krotten. Wetende dat een alleenstaande dakloze recht heeft op een vervangingsinkomen van 711,56 € per maand, is het begrijpelijk dat ze niets normaals in de privé sector kunnen huren, waar de prijzen rond 500 € per maand gaan + vaste kosten zoals electriciteit, gas, verwarming,…Veel daklozen hebben zelfs die uitkering niet. Het aantal winkeldiefstallen zou toenemen met de economische crisis. Het gaat om zuivere overleving,“diefstallen” door mensen die niet rondkomen en zowat alles voor hun woonst ophoesten.

Daklozen “ernstige bedreiging”…

Vermits extreem arme mensen geen kans op een onderdak die naam waardig hebben, trachten ze in al dan niet collectieve kraakpanden te overleven. Dat gebeurt in het hele land, in geheel Europa. (5) In afwachting van een globale oplossing voor hun problemen verblijven ze daar. Eén van die oplossingen en zeer belangrijk is uiteraard een woning. Er is een enorm tekort aan sociale woningen en niets wijst er op dat daar ernstige verandering in komt. Wachten, lang wachten is de boodschap…In kraakpanden verwelkomt men meer en meer alleenstaande moeders met kinderen, jongeren en “working poor”.

De Vlaamse en Antwerpse “burger” heeft geen idee van de heersende extreme armoede. Hij/zij gaat er van uit dat die “de schuld” is van het slachtoffer dat te lui is om te werken en te achterlijk om een zogenaamd “normaal” leven te leiden. Het woord “lompenproletariaat” is ook in “progressieve” kringen nooit ver af. Het stadsbestuur wakkert die vooroordelen bewust aan, al ging het op haar bek nadat zopas de Raad van State het “straatverbod” van o.a. hen die door hun uiterlijk “visuele overlast” zouden bezorgen, als onwettelijk verklaarde. Burgemeester Janssens (SP.a) en zijn coalitie zijn nog “aan het nadenken” over die uppercut, die ze handig uit de media aandacht houden. (6)

Anders Globalisme

Extreme armoede wordt veroorzaakt door een hard neo liberalisme, dat geen plaats heeft voor “losers”. De strijd hiertegen maakt deel uit van de anders globalistische, anti kapitalistische beweging. Het is niet door braaf op de koffie te gaan bij politici, dat er iets zal verbeteren. Dat “lompenproletariaat” bezit een energie die hen van uit de schaamte voorbij, de straat moet doen veroveren. Heel wat, vooral jongeren met een laag of geen regulier inkomen maken reeds deel uit van die beweging. Zij en hun oudere vrienden hebben geen zin zich te laten “regisseren” naar een onderbetaalde job in ruil voor een almoes.

Op het kabinet van Schepen Verbist zei men ons dat deze affaire op het volgende Directiecomité van Woonhaven terug op tafel komt. En dat men dit alles wat “genuanceerd” bedoelt. Genuanceerd ? Woonhaven beroept zich op “artikel 22 van het kaderbesluit sociale huur, krachtens welke een toewijzing kan geweigerd worden wanneer deze een ernstige bedreiging vormt voor de fysische of psychische integriteit van de bewoners”… Vooralsnog is het zootje dat op het Schoon Verdiep huist een ernstiger bedreiging voor de gezondheid van de Antwerpenaars, arm of rijk.

“Vuilbak”…

Wanneer Woonhaven en Schepen Verbist dit schandaal niet ogenblikkelijk en duidelijk beëindigen, gaat het DAK naar de rechter. Geen enkele verhuurder mag immers iemand weigeren op basis van sociaal profiel, afkomst, nationaliteit, seksuele geaardheid, taal, … Gaat men ook mensen die uit de gevangenis komen en dan niet zelden dakloos zijn, officieel weigeren ? Er volgden hier omtrent reeds veroordelingen in het hele land, Woonhaven en Verbist kunnen er maar bij komen. Het begint in deze provinciale stad meer en meer op een apartheidregime te lijken.

Dat Woonhaven en Verbist de wet overtreden door bepaalde individuen en groepen als huurder te weigeren gaat er bij hen moeilijk in en bezorgt hen de openlijke steun van reactionair Antwerpen. Ik kreeg na de Terzake uitzending een mail van Marita Wuyts van Bewonersgroep HELO (Huisvesting Europark Linker Oever) .Waarschijnlijk aan de media gericht, met volgende aanhef: “Wij, huurders van Woonhaven, wensen te reageren op de negatieve uitlatingen naar de maatschappij Woonhaven en mevrouw Verbist, schepen van Wonen.(…) Wij zijn blij met de weigering van deze man.(…) Een sociale woningmaatschappij is geen vuilbak van de maatschappij. De voorbije jaren werd hier werkelijk alles “gedropt” met alle gevolgen van dien. Wij zijn uiterst blij met de nieuwe wind.(…) Aan de directeur van Woonhaven en mevrouw de schepen Verbist kunnen wij huurders van uit de grond van ons hart zeggen:”Merci, bedankt voor de weigering en het zorgvuldig screenen van kandidaat-huurders”…

Mijnheer de Directeur en mevrouw de Schepen mogen zich gerust voelen, weldenkend Linker Oever staat hen bij in deze moeilijke dagen. En “de weigering van deze man” – die ze niet kennen, maar het etiket dakloos is voldoende – weet nu waar hij volgens zijn medeburgers van LO best blijft zitten; “gedropt” in de “vuilbak van de maatschappij”. Is dat de opvatting van alle bewoners van Linker Oever ? Dat dit de mening is van een pak SP.a kiezers en dus van Leen Verbist, is duidelijk. Nu de Antwerpse SP.a haar ooit naar het VB overgelopen kiezers terughaalt met populistische praat en praktijk, haalt Janssens zijn rechtse oogst binnen.

Daklozen ? “Screen hen” !

Deze bewonersgroep HELO maakt deel uit van PASH (Platform Antwerpse Sociale Huurders). Een volledig door het beleid en Verbist gemanipuleerde, “geregisseerde” organisatie. (7)Als huurder van een sociale woning van Woonhaven zeg ik uit de grond van mijn hart: “Mevrouw Marita Wuyts heeft de terminologie van de hysterische “anti terrorisme” bestrijders al goed beet; “screenen” van kandidaat huurders, hun doopcel lichten, waarom niet de data banken van inlichtingen- en veiligheidsdiensten raadplegen ? Of gebeurt dat reeds ? Een half jaar geleden trachtte diezelfde Woonhaven + de Schepen huurders met een psychiatrische achtergrond te “screenen”. Al even onwettelijk. Privacy, weet je…(1)

Mevrouw Wuyts van HELO kan het uiteraard niet laten samen met haar viezigheid wat bloemen te gooien: “Aan Koen Calliauw willen wij zeggen dat het goed is dat hij over deze mensen bekommert is, maar zet hen aan om begeleidt te worden…” Ik kan u verzekeren mevrouw, dat in de door u genoemde “vuilbak van de maatschappij” veel, zeer veel intelligente en moedige mensen leven. Wij hebben de bloemen van HELO niet nodig. Ik verzoek u dringend jullie vuilbak niet te laten walmen en er goed op te letten de wet niet te overtreden. Wanneer de mensen waarover u zo minachtend spreekt uit de naam van een bewonersgroep niet zo creatief zouden zijn “zichzelf te begeleiden”, individueel of als zelforganisatie, dan was hun situatie nog hopelozer. Immers, wat u “begeleiding” noemt is fictie, bestààt niet. Wat “dankzij” de politieke meerderheid in deze stad – waarvan Verbist deel uitmaakt – wel bestaat is georganiseerde criminalisering. Het nu actuele verhaal rond Woonhaven maakt daar deel van uit. Als permanent “gescreende” huurder van Woonhaven ben ik daar niet fier op.

Het “Gesundenes Volks Empfinden” is in Antwerpen nooit ver uit de buurt. Discriminatie evenmin. Zoek ter meerdere lering even naar “Discriminatie op de huisvestingmarkt” op de site van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. (8)

Armen eisen !

Het is een warme herfst, qua temperatuur. Toch zal de koude er aankomen en is Antwerpen net als vorig jaar niet klaar met de opvang van daklozen bij vriestemperaturen. Vorig jaar sloeg het Antwerpse OCMW hier een schandelijke figuur. Ruw geschat telt België 17.000 mensen zonder vaste verblijfplaats. Vooral in de steden geconcentreerd. Hun aantal neemt toe. Noch Schepen Leen Verbist, noch OCMW voorzitter Monica De Coninck (beide SP.a) liggen er van wakker. In plaats van voldoende medische en andere sociale hulp, zoals onderdak, wordt in Antwerpen “deze groep mensen die elkaar steeds opzoekt” zowel door Woonhaven als door de flikken in opdracht van het beleid opgejaagd. In naam van de “Openbare Orde”, waarvoor Burgemeester Patrick Janssens (SP.a) tekent.

Zo rond Kerstmis krijgt het “weldenkende” deel van de bevolking een opstoot van medelijden met de armste. “Nodig een dakloze uit bij het Kerstmaal”, weet je…Wat de armen eisen is geen kerstkalkoen, geen medelijden, maar hun recht !

1 – “Ik ben psychiatrisch patiënt…” http://www.indymedia.be/en/node/31371

“De Andere” bezorgt Schepen Leen Verbist (SP.a) averij”. http://www.indymedia.be/en/node/31537

2 - “Luikstraat: God Bless Virgins !” http://www.indymedia.be/en/node/30295

3 - “Antwerps uitschot” wint…” http://www.indymedia.be/en/node/28254

3 - “Te huur!” http://www.vlan.be/index/appartement-te-huur-antwerpen-2060.html

4 - ’t Klooster – “Laat daklozen niet op straat rotten !” http://www.Indymedia.be/en/node/26067

5 - “DAK” http://www.daklozenaktiekomitee.eu

6 - “Raad van State liquideert straatverbod in Antwerpen” http://www.indymedia.be/en/node/35356

7- “HELO” - http://pashplatform.wordpress.com/bewonersgroepen/bewonersgroep-HELO

8 - “Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding” - http://www.diversiteit.be

ARM VLAANDEREN IS IN OPMARS...

Dit weekend berichtten de kranten dat dit jaar al dubbel zoveel Vlaamse gezinnen uit hun woning gezet werden tegenover vorig jaar. Het gaat om bijna zestig uitzettingen per dag. Vooral in de steden - in Gent twee per dag - maar ook in landelijke gemeenten. De media concluderen: "Arm Vlaanderen is helemaal terug".

Het Algemeen Eigenaarssyndicaat (AES): "De verdubbeling van het aantal procedures van eigenaars tegen wanbetalers is een betrouwbare graadmeter. In 90% van de gevallen leidt zo'n procedure tot uitzetting op bevel van de vrederechter".

De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten noemt de uitzettingen "een fenomeen dat enorm escaleert, paralel aan andere duidelijke aanwijzigingen voor de snel groeiende armoede in Vlaanderen".

Nathalie Debast (VVSG): "Een alleenstaande met een leefloon van 726 € per maand - wat onder de Europese armoedegrens van 860 € zit - slaagt er niet in te voorzien in zijn basisbehoeften. Vorig jaar plaatsten we meer dan 38.000 budgetmeters voor elektriciteit".

Ludo Serin van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk:"Er zijn gewoon te weinig sociale woningen. Zo worden armoedige gezinnen naar de private, duurdere huurmarkt gedreven, waar ze onvoldoende worden beschermd".

De Beurzen mogen dan "heropleven", arm en zeer arm Vlaanderen zijn in opmars.

Lees:

http://www.standaard.be/Artikel/detail.aspx?artikelld=KD2JOHS2