Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

McCartney en Pachauri vragen veggiedagen aan de overheid

McCartney en Pachauri vragen veggiedagen aan de overheid

Paul McCartney en Rajendra Pachauri roepen beleidsmakers via een brief op om de overconsumptie van vlees in westerse landen aan te pakken. In hun brief (hieronder en in bijlage) leggen ze de link tussen vlees en klimaatverandering uit en suggereren ze dat overheden zelf initiatieven moeten nemen om burgers te sensibiliseren rond deze kwestie. De Vlaamse campagne Donderdag Veggiedag van EVA vzw wordt aangehaald als inspirerend voorbeeld. Het initiatief sluit aan bij het evenement ‘Less Meat = Less Heat’, op 3 december in het Europees Parlement.

In de brief wijzen McCartney en Pachauri erop dat veeteelt verantwoordelijk is voor 18% van de uitstoot van broeikasgassen. Dat betekent dat een van onze machtigste wapens tegen klimaatverandering niets anders is dan… onze vork. Volgens McCartney en Pachauri zijn de inspanningen die het individu kan leveren – hoe belangrijk ook – terzelfder tijd beperkt, en is er ook voor de overheid een heel belangrijke taak weggelegd op het gebied van sensibilisering rond de impact van hoge vleesconsumptie. Overheden moeten onder meer helpen voor beschikbare en betaalbare plantaardige voedselalternatieven. Ter inspiratie halen McCartney en Pachauri een aantal initiatieven aan van lokale overheden – waaronder ook de Donderdag Veggiedag campagne in Gent en Hasselt.

Op 3 december zullen de poplegende en de IPCC voorzitter talrijke Europese beleidsmakers en anderen in het Europees parlement toespreken over de gevolgen van de veeteelt voor het milieu. Ook Olivier De Schutter, VN rapporteur voor het recht op voedsel, zal in het Europees Parlement spreken. Aan de vooravond van de klimaatconferentie in Kopenhagen willen de organisatoren aantonen dat klimaatverandering op alle niveaus moet worden aangepakt: in het bijzonder individueel, maar ook locaal, regionaal, nationaal, Europees en internationaal.

Het is belangrijk om de overheid warm te maken voor vleesvermindering. Volgens de FAO is de veeteelt wereldwijd verantwoordelijk voor 18% van de CO2-uitstoot en een van de hoofdschuldigen voor elk belangrijk milieuprobleem. Maar terwijl de overheid stimuleringsmaatregelingen ontwikkelt rond energiezuinig bouwen en wonen of het wegtransport, zien we op het gebied van voeding weinig gebeuren.

EVA vzw wijst anderzijds ook op positieve signalen: een draagvlakstudie van de Federale Raad voor Duurzame ontwikkeling toonde onlangs aan dat een meerderheid van opiniemakers een aanbod van slechts twee keer vlees per week tegen 2020 wenselijk achtte. En Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche liet vorige week op zijn website weten dat zijn organisatie het vleesdebat niet langer uit de weg mag gaan, en zich ook moet durven scharen achter gezondheidsinitiatieven die een verlaging van de vleesconsumptie ambiëren. Ook nog vorige week legde VIGEZ (Vlaams Instituut Gezondheidspromotie en Ziektepreventie) via een persbericht de mogelijkheid van een vleestaks op tafel. Gisteren nog raakte bekend dat “labovlees” misschien binnen vijf jaar op tafel staat.

En in de Gentse scholen loopt de Donderdag Veggiedagcampagne uitstekend: sinds 1 oktober doen het stadsonderwijs en de kinderopvang in Gent mee. Leerlingen hebben nog steeds de keuze tussen vlees en vegetarisch, maar in oktober was 96% van de warme maaltijden op donderdag vegetarisch. Op een maand tijd werden met deze 15.000 veggiemaaltijden zo'n 16 ton CO2-uitstoot voorkomen.

Contact en praktisch
Over de brief van Pachauri en McCartney, en Donderdag Veggiedag
Tobias Leenaert, EVA vzw
tobias@vegetarisme.be