Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Europese richtlijnen verhinderen goede werking NMBS

Europese richtlijnen verhinderen goede werking NMBS

niet beschikbaar

Het marcheert langs geen kanten meer binnen de Exploitant NMBS met tot gevolg :

Tweehonderd miljoen euro verlies in 2009.

Lieve mensen, dit is acht miljard oude Belgische frankskes en dat in één jaar.

Hallucinant!

Natuurlijk probeert men nu bij de NMBS om de zaken uit te leggen, af te zwakken, gedeeltelijk zelfs te verdoezelen.

Ik durf er ook geld op verwedden dat men finaal gaat proberen een groot stuk van de verantwoordelijkheden bij de NMBS-Holding te leggen.

Loop echter niet in die val!

Het is niet de verantwoordelijkheid van anderen dat de NMBS jaarlijks bijna 24 miljoen euro’s uitgeeft aan consultantsbureaus.

Dat groepje van wijzen moet vooral uitzoeken hoe het beter (lees met minder mensen) zou kunnen.

Een gedeelte van die “kwibussen” blijven, als zij denken dat hun opdracht volbracht is, binnen de groep hangen en nestelen zich op een post ,van minstens het niveau van dienstchef, en vervolgens laten ze hun schitterende gedachtegang de vrije loop met tot gevolg :

Een maatschappij die niet meer functioneert en een aanfluiting is geworden van wat ze ongeveer vijf jaar geleden nog was.

Ook het vooral Liberaal geïnspireerde Europa is een gesel voor de traditionele spoorwegmaatschappijen.

De opsplitsing van de NMBS in infrastructuurbeheerder en exploitant werkt niet en zal nooit werken!

37000 spoorwerknemers zijn daarvan overtuigd omdat ze om de haverklap geconfronteerd worden met die onuitvoerbare Europese hersenkronkels.

Een kleine minderheid blijven echter volharden in de boosheid omdat , bij een eventuele verandering van koers, vooral hun eigen status in het gedrang komt.

De polsslag van een ‘bedrijf’ voel je het best aan op de werkvloer.

Er heerst daar momenteel bij ons constant chaos.

Een trein die op uur, of in zijn normale samenstelling rijdt, is een zeldzaamheid geworden.

De zich voortdurend in de vuurlinie bevindende slachtoffers van die chaos (onderchefs, treinbegeleiders, verkooppersoneel enz) drukken zich uit in bewoordingen als “regelrechte ramp”, “onvoorstelbaar” en een “zottenkot”.

En toch, toch doen de “ Net van straat gehaalde” managers verder.

Met de lonen die zij voorlopig nog krijgen (niet verdienen) zouden ze wel zot zijn om toe te geven dat ze het niet kunnen, erger nog, dat ze het zelfs niet begrepen hebben.

Nochtans is alles vrij simpel.

Europa moet ophouden met “spooronzin” in richtlijnen te gieten.

Wij moeten er van doordrongen zijn dat het “Liberale Europa” niets anders voor ogen heeft dat de historische spoorwegmaatschappijen met de grond gelijk te maken om. vervolgens binnen een vrije markt de concurrentie te kunnen instellen

En dan zullen hun kapitaalkrachtige vrienden die markt inpikken, er de kersen stelen, en verdwijnt uiteindelijk ook elke vorm van openbare dienstverlening wegens totaal onrendabel en dus niet meer te betalen..

Kameraden, ontwaak!

Een spoorwegmaatschappij moet geëxploiteerd worden door één maatschappij die alle nodige componenten in handen heeft of minstens beheert.

De Europese onzin heeft bovendien niet te verantwoorden meerkosten tot gevolg.

- Bewegingspersoneel Infrabel, bewegingspersoneel reizigers en bewegingspersoneel goederen (vroeger bewegingspersoneel dat overal inzetbaar was)

- Drie dispatchings (vroeger één)

- Drie waterhoofden van centrale diensten (vroeger één)

- Vroeger één chef per regio, nu in het beste geval maar 2 waarvan er eentje veelal zelf niet begrijpt waarmee hij infeite bezig is

Binnen de nieuwe structuur kunnen de mensen elkaar ook niet meer helpen omdat de ene de problemen van de andere niet meer kent en als hij ze, per toeval, wel kent MAG hij zijn vroegere collega niet bijspringen, want Europa verbiedt dat

In het begin van de opsplitsing, de overgangsfase, konden de geschillen nog verdoezeld worden omdat spoormannen en -vrouwen altijd voor elkaar ( voor de goede gang van zaken) in de bres wilden springen.

Nu 5 jaar (en 10.000 aanwervingen) later verdwijnt langzaam maar zeker het “Wij” gevoel.

Het heeft plaats gemaakt voor het “Ik” gevoel

Een bedrijfsresultaat is volgens mij afhankelijk van twee factoren:

1) het drukken van de kosten ,hetgeen niet betekent basispersoneel afschaffen, maar wel betekent dat men het personeel op een verantwoorde wijze maximaal moet laten renderen ten behoeve van de klant.

2) de kwaliteit van het aangeboden product constant verhogen zodat er steeds meer klanten aangetrokken worden.

Europa heeft iets op poten gezet dat wat punt 1 hierboven betreft het tegenovergestelde effect heeft en wat het tweede punt betreft de doelstellingen niet meer kan halen wegens te weinig opgelegde ( zelf verboden) onderlinge betrokkenheid en het verdwijnen van bedrijfsliefde onder de regie van spooronervaren luchtverkopers die bij ons tegen beter weten in de lakens blijven uitdelen.

Heren Haek, Descheemaecker en Lallemand: Hoelang moeten wij dit nog verdragen?

Een goed jaar, met vooral gezond verstand voor alle drie, want jullie zullen het nodig hebben.

Jos.Digneffe

Voorzitter.

NMBS

Wensende u heel veel kracht en moed.

Ook hier is de uitspraak van een Engelse serie van toepassing: " Minsters komen en gaan maar de administratie zal (onafhankelijk) blijven bestaan.

In een land waar men overdenkt om de "hoeveel jaren al niet" thuiszittende ambtenaren van de kijk en luisterdienst te laten omscholen ":)" tot rook controleur vindt men het vreemd dat:

* het dichtst bijgelegen station met parking Aachen Hbf is van uit Hamont-Achel
* vanuit Hamont het maar kort via de ijzerenrijn is naar Duitsland.
* dezelfde trein dit kan doen (i.p.v. 50 minuten pauze in Neerpelt.
* onze (nu niet bepaald maar meer hun) afgevaardigde mee werken aan die "hebben ze in Brussel beslist"
* verder maar beter stoppen

succes