Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Greenpeace voert actie rond kerncentrale in Tihange

Greenpeace voert actie rond kerncentrale in Tihange

Een dertigtal activisten van Greenpeace drong woensdagmorgen de kerncentrale in Tihange in de provincie Luik binnen. Dat liet de milieu-organisatie in een persbericht weten.

greenpeace_tihange08.jpg

Hieronder het volledige persbericht:

"Met deze actie wil Greenpeace de veroudering van de Belgische kerncentrales en de veiligheidsproblemen die dat met zich meebrengt, aanklagen (1). Deze actie volgt op het protest van maandag aan de steenkoolcentrale van Ruien. Met de acties wil Greenpeace de politieke verantwoordelijken aanzetten tot een propere elektriciteitsproductie en vraagt ze steenkool en kernenergie de rug toe te keren. Het is perfect mogelijk de vervuilende elektriciteitsvoorziening achterwege te laten door te investeren in meer energie-efficiëntie en de elektriciteitsproductie te heroriënteren naar hernieuwbare energie zoals biomassa, zon en windkracht. De politieke verantwoordelijken hebben het blijkbaar nog niet begrepen. Een analyse van de centrales voor elektriciteitsproductie die tegen 2010 operationeel zullen zijn, toont aan dat de drie oudste kerncentrales in werkelijkheid al tegen 2010 vervangen zullen zijn. Door in kernenergie te blijven investeren, worden alternatieven afgeremd.

De reactor van Tihange 1 vierde vorig jaar zijn 30ste verjaardag. Het was oorspronkelijk voorzien dat alle kerncentrales 30 jaar na opstart gesloten zouden worden. Na twintig jaar beginnen de centrales immers te verouderen en stijgt het risico op ongelukken. Er doen zich dan meer incidenten voor zoals kleine lekken, al dan niet zichtbare barsten en kortsluitingen (2). De materialen van de reactor takelen verder af. Zo kunnen zich ernstige barsten voordoen in de deksels van het reactorvat (3). De impact van een verzwakking van de reactor laat zich gemakkelijk voorspellen. Belangrijke hoeveelheden radioactiviteit kunnen vrijkomen in dichtbevolkte agglomeraties in de buurt van kerncentrales zoals Antwerpen en Luik.

“Men moet heel goed beseffen dat een verlenging van de levensduur van een kerncentrale misschien vanuit financieel standpunt een goede zaak is voor de beheerder, maar vanuit veiligheidsstandpunt onaanvaardbare risico’s met zich meebrengt voor de hele bevolking,” zegt Karen Janssens, campagneverantwoordelijke energie en klimaat bij Greenpeace. “In België heeft men de levensduur van kerncentrales op 40 jaar gebracht. Wereldwijd zijn er al een 100-tal reactoren gesloten. De gemiddelde levensduur van die reactoren was 21 jaar…”(4).

De vrijmaking van de elektriciteitsmarkt versterkt de onzekerheid over de veroudering van de reactoren. Wendel Trio, campagnedirecteur: “Met de vrijmaking zal de logica van de concurrentie nog sterker spelen. De elektriciteitsproducenten zullen proberen zo rendabel mogelijk te produceren. Het is maar de vraag of het veiligheidsaspect van nucleaire centrales aan deze economische druk zal kunnen weerstaan.”

De verdedigers van kernenergie stellen kerncentrales voor als een oplossing voor de klimaatverandering. Door de kernuitstap in het ongewisse te laten, worden investeringen in hernieuwbare energie afgeremd. De investeringen betekenen minder geld voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Elektriciteit opgewekt in kerncentrales is een struikelblok voor grootschalige energieproductie op basis van hernieuwbare bronnen omdat de twee technologieën incompatibel zijn. Kerncentrales produceren immers continu ongeveer evenveel energie en monopoliseren op die manier het netwerk. De continue productie van energie leidt bovendien tot heel wat energieverspilling. Landen met een sterk nucleair profiel, scoren doorgaans ook slecht op het vlak van energie-efficiëntie.

“Nieuwe elektriciteitscentrales met een verhoogd rendement zijn opgestart of zullen binnenkort (tegen 2010) opgestart worden. Hun verwachte elektriciteitsproductie – 14.000 GWh – vertegenwoordigt meer dan de productie van de 3 oudste kerncentrales in België samen” voegt Karen Janssens toe (5). “Dat is de reden waarom Greenpeace er bij de politici op aandringt de kerncentrales nu te sluiten.”

In juni 2006 heeft Greenpeace aan de ministers bevoegd voor energie en leefmilieu (op federaal en gewestniveau) het Energiescenario voorgelegd. Dit scenario licht toe hoe België een snelle kernuitstap, diversificatie van de energiebronnen en een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot kan combineren. Het klassement van elektriciteitsleveranciers van groene stroom dat Greenpeace in aansluiting op het Energiescenario heeft gepubliceerd, toont alvast aan dat de diversificatie in elektriciteitsproductie begonnen is."

greenpeace_tihange13.jpg

(foto's Greenpeace)

greenpeace_tihange14.jpg
greenpeace_tihange16.jpg
greenpeace_tihange20.jpg
greenpeace_tihange22.jpg
greenpeace_tihange23.jpg

Minder kerncentrales

Minder kerncentrales betekent meer olie-centrales.
Meer olie betekent meer oorlog.

meer olie betekent hogere

meer olie betekent hogere olie, benzine, dieselprijzen
Meer olie betekent meer uitstoot van CO en CO2 en andere schadelijke verbrandingsgassen. (ik dacht dat dit juist het tegengestelde is van de greanpeace doelstellingen)

Greenpeacers, denkt na voor ge dwaze statements maakt

ik vin dat het goed is na

ik vin dat het goed is na

kerncentrales

De kerncentrales Doel 1, Tihange 1 en 2 worden in 2012 definitief gesloten, de productie worden overgedragen aan de nieuwe windmolenparken die in de Noordzee gebouwd worden, en tal van andere projecten voor groene energie.

kernenergie

ik vind het goed dat jullie tegen kerncentrales zijn want zoals in Tsjernobyl zijn er veel doden gevallen en later zijn de gevolgen nog steeds fataal MAAR als je alle kerncentrales wilt weg doen moet ge er wel aandenken dat er ene OLIE oorlog gaat komen dus denkged na ps als ge nog veelinformate hebt stuur dat dan door nar mijn email

oliedom en dogmatisch.

Zoals we van Greenpeace kunnen verwachten op energievraagstukken: oliedom en dogmatisch, zoals gewoonlijk. Wil je weten waarom, bezoek dan mijn site, waar je mijn gratis boek over kernenergie kan vinden.

BTW, het Thornton windmolen park op de noordzee zal goed zijn voor ongeveer 100 MW gemiddeld (300 MW geinstalleerd, maar met de wind variabiliteit zal dat 3 keer minder gemiddeld opleveren) ; de drie kleinste kerncentrales samen zijn goed voor ongeveer 15 keer meer gemiddeld vermogen. Dat geeft een ideetje.

Als we dus 15 Thornton parken bouwen (voor 12 miljard Euro?) dan hebben we *ongeveer* dezelfde *gemiddelde* stroomproduktie als de 3 kleinste centrales die in 2015 dicht moeten. Alleen krijgen we die stroom dan wel niet wanneer we het vragen, maar wel als het waait. We hebben dus ook nog enkele pompstations van het type Coo nodig.

In de praktijk is het voorstel om die kerncentrales voor ongeveer 80% door fossiele (gas) centrales te vervangen die CO2 uitstoten en waarvan het gas uit Rusland komt.

Bravo, Greenpeace.