Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Brad Will herdacht

Brad Will herdacht

Op vrijdag 27 oktober 2006 werd Brad Will, medewerker van Indymedia New York, door paramilitairen doodgeschoten in Oaxaca, Mexico. Brad werd in de buik geraakt toen hij video-opnames maakte van een aanval van de Mexicaanse politie en paramilitairen tegen de Volksassemblee van de Volkeren van Oaxaca, een samenwerking tussen leerkrachten en lokale organisaties die ijveren voor democratie in Mexico. Hij overleed ter plaatse.

Op vrijdag 3 november, een week na het tragische voorval. De mensen van SoMBrero gaven uitleg over de situatie in Oaxaca, waarover Brad Will berichtte. Indymedia.be las een solidariteitsboodschap voor. Enkele kaarsen en bloemen werden ter nagedachtenis van Brad neergelegd met een moment van stilte.

Hopelijk hoeft dit niet meer te gebeuren maar in ieder geval trotseerde men het barre weer om duidelijk te maken dat men dit niet zomaar aan zich kan laten voorbij gaan. Verdere debatten moeten gevoerd worden.

DSC_5804.jpg
DSC_5806.jpg
DSC_5802.jpg
DSC_5793.jpg
DSC_5800.jpg
DSC_5799.jpg
DSC_5796.jpg
DSC_5795.jpg

Verbonden steun

De strijd die gevoerd word verdiend objectieve verslaggeving.
Die waarheidsgetrouwe weergave geeft “de mensen”de kans haarfijn voor zichzelf te beslissen wat ze vinden van een conflict.
Vooral de politieke achtergrond zoals verdediging van of aanval op; zijn informatief zeer belangrijk.
Het beeld dat alsmaar meer door de media word opgehangen is gekleurd door de belangen die moeten behartigd worden.
“Wiens brood men eet..;”
Onafhankelijke journalistiek geeft een stem aan die groep die vaak in de verdrukking is of het zwakste staat in de samenleving.
Vaak heeft het in de hedendaagse wereld geen belang of het over een grote groep gaat.
De plaats in de maatschappij is van doorslaggevende betekenis.
Ik was er niet bij in Oaxaca.
Het beeld dat ik me vorm is gebaseerd op enerzijds inzichten in de machtsverhouding(Mexico-VS)
Anderzijds verslaggeving van de situatie van de getroffen bevolking.
Deze 2 beelden bepalen mijn objectief.
Hoe klaarder dit beeld hoe duidelijker de boodschap(foto).
Brad Will heeft daar toe bijgedragen.
Waarvoor dank en respect.
Hij en al die anderen vertalen rechtvaardigheid in een zo eerlijk mogelijk beeld.
De beste bescherming die we hen kunnen geven is hen te steunen.
Door dik en dun hoe sterk ook de tegenstroom.
Het inzicht dat door hen word vertaald zorgt voor de groei van de onderstroom.
Het effect kan in de wereld niet uitblijven.
Hoe sterk ook de repressie, indoctrinatie of manipulatie ook is.
Wat door eerlijke mensen word gezaaid zal kiemen.

De wake was een stil getuigenis van verbondenheid.

Brad Will herdacht
Diederik De Mezel, 05/11/2006 (08:36)
http://www.indymedia.be/nl/node/5372

“Hopelijk hoeft dit niet meer te gebeuren maar in ieder geval trotseerde men het barre weer om duidelijk te maken dat men dit niet zomaar aan zich kan laten voorbij gaan. Verdere debatten moeten gevoerd worden.”

Ik hoop het ook maar betwijfel dat het ijdele hoop is.
Wat mij betreft is de(niet?) verbondenheid een zeer belangrijk onderwerp van debat.
(Wat Han aanhaalde tijdens de wake)
Het gevoel niet alleen te zijn kan in gevaarlijke situatie een steun zijn voor de journalist.
De boodschap aan de agressor is des te duidelijker en al eerder gebruikt.
“Het is mijn vriend, blijf eraf”
Zonder twijfel verbonden in gedachten” het gaat je goed Brad, help ons te zijn.”

Leo