Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Weinig sneeuw in de Alpen, zwarte sneeuw in Davos.

Weinig sneeuw in de Alpen, zwarte sneeuw in Davos.

BRUSSEL – Van woensdag 24 tot en met zondag 28 januari 2007 wordt het 37e World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos gehouden. Het WEF is één van de machtigste organisatie ter wereld. Jaarlijks komen de CEO's van de grootste bedrijven wereldwijd bijeen. Het is de Internationale van het Kapitaal, zeg maar. Het WEF heeft grote invloed op de wereldwijde besluitvorming, is een machtig adviesorgaan en de sterkste lobbygroep voor de liberalisering van de economie en de vrijhandel. Belangrijke instituties zoals de WTO en NAFTA zijn onder impuls van het WEF ontstaan.

Sinds de oprichting in 1971 door Klaus Schwab, een Zwitsers hoogleraar, vindt de bijeenkomst onafgebroken in het mondaine skioord Davos plaats, één uitzondering niet te na gesproken. Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslagen in New York vond de bijeenkomst in 2002 daar plaats. Davos, midden in de Zwitserse Alpen, is dé uitgelezen plek om op een rustige manier ver van alle wereldproblemen te onderhandelen met andere bedrijfsleiders. Het thema van dit jaar ‘The Shifting Power Equation’ behandelt de verschuivende machtverhoudingen in de wereld en het toenemende belang van twee Aziatische landen in de wereldeconomie, China en India. Naast zijn jaarlijkse rapport, brengt het WEF de laatste tijd trouwens ook meer en meer onderzoeksstudies uit.

Ondanks zijn naam, wordt het ondemocratische WEF gedomineerd door vertegenwoordigers uit Europa, de VS en Japan. Er worden alleen bedrijven toegelaten met een omzet van meer dan $1 miljard, waardoor bedrijven uit ontwikkelingslanden nauwelijks vertegenwoordigd zijn. Leden moeten een jaarlijkse bijdrage van $12.500 betalen en nog eens $6250 per bijeenkomst. Om invloed te hebben op de agenda, moet een bedrijf $250.000 per jaar betalen en nog eens $78.000 om partner van de jaarlijkse bijeenkomsten te zijn. In 2001 beschikte het WEF over een totale inkomstenstroom van $104 miljoen. Een enorme politieke invloed blijkt uit de toespraak van Gorbatsjov in 1987 én gesprekken tussen Noord en Zuid-Korea, tussen de Clerck en Mandela en tussen Peres en Arafat, begin jaren ‘90.

Davos (2).jpg

foto: Indymedia Zwitserland

Meer dan 2300 bedrijfleiders, ambassadeurs, oliesjeiks, aandeelhouders en academici maken er steevast hun opwachting. Vele regeringsleiders en ministers, zowel uit Westerse als uit ontwikkelingslanden, staan te springen om aanwezig te zijn. Voor hen is het een uitgelezen kans om op een vaak informele manier om te gaan met belangrijke mensen uit de bedrijfswereld. Dit jaar zal de Duitse Bondskanselier Angela Merkel de vele bedrijfsleiders toespreken. Belgen zijn zoals altijd erg schaars op het Forum. Hoeveel Belgische multinationals zijn er trouwens nog? De enige officiële genodigden dit jaar zijn onze kroonprins Filip, professor Peter Piot, directeur van UN-Aids en Thomas Leysen, topman van Umicore. Op de jaarlijks bijeenkomst worden telkens ook bepaalde journalisten uitgenodigd. Zij zijn welkom op de officiële agendaonderdelen en participeren hier ook in. Bij de informele workshops en de privé-gesprekken, zijn ze niet welkom. Kritische journalisten komen er sowieso niet in.

affiche.png

foto: Indymedia Zwitserland

Vanwege steeds luidere kritiek vanuit sociale bewegingen namen de laatste jaren ook vakbonden en internationale NGO's, zoals Amnesty International, Wereld Natuur Fonds, Oxfam International, Friends of the Earth en Focus on the Global South in beperkte mate deel. Greenpeace heeft enkele jaren geprobeerd om samen te werken met het WEF om aandacht te besteden aan het broeikaseffect, maar trok zich terug. In een brief aan Greenpeace werd gemeld dat de eisen die zij aan de auto-industrie stelde tot problemen hadden geleid ...

Op een aantal vorige editie was ook ACV-voorzitter Luc Cortebeeck aanwezig: ‘Op een totaal van meer dan 2000 deelnemers zijn er een 20-tal syndicale leiders. Voor ons syndicaal werk is het toch wel interessant om te kunnen beschikken over bepaalde studies en informatie die daar circuleert. We horen de mening van belangrijke politici en bedrijfsleiders over tal van economische en sociale problemen. We hebben ook de kans tot persoonlijke contacten, uiteraard met de syndicalisten, maar ook met andere deelnemers. Er wordt ons gevraagd om onze mening te geven, deel te nemen aan debatten over de Millenium-doelstellingen en dergelijke én onze visie op werkgelegenheid uiteen te zetten. Er worden dan wel geen beslissingen genomen, de uitwisseling van ideeën tussen heel diverse groepen is meestal constructief, er is luisterbereidheid en respect voor mekaar. Vaak komen de thema’s nadien op tafel in de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en later ook in België.’

Davos (3).jpg

foto: Indymedia Zwitserland

Het pleidooi van het WEF voor een geweldloze dialoog is belachelijk, omdat in het Forum zelf talloze bedrijven zitten, die strafbare feiten pleegden op vakbondsmensen én volkeren ontzetten van hun land. Waarbij die bedrijven geweld gebruiken en kunnen rekenen op steun van de staat. In 2004 was er een schuchtere poging met de schaduwbijeenkomst ‘Globalization or Deglobalization for the Benefit of the Poorest?’, waar 300 mensen gratis toegang kregen. Toch kunnen zulke initiatieven op weinig begrip rekenen. Mede daardoor werd een tegenhanger als het World Social Forum (WSF) opgericht. In januari 2001 vond de eerste editie plaats in Porto Alegre. Mondiale sociale bewegingen ontmoeten elkaar, gemeenschappelijke campagnes en actiekalenders worden afgesproken en er wordt gedebatteerd over hoe je de wereld in progressieve zin kan veranderen.

Ook anti-WEF bijeenkomsten brengen volk op de been. Het harde optreden tegen deze groepen wijst erop dat het WEF niets geeft om mensenrechten. De laatste jaren is de tegenstand alsmaar moeilijker geworden. Vanwege de aanhoudende repressie en criminalisering vonden de protesten in Zürich of Bern plaats. Dit jaar betoogt men op zaterdag 27 januari 2007 opnieuw in Davos en omgeving. Met deze actiedag willen ze het Forum storen, evenwel zonder verzamelplaats, zonder exacte uur en zonder een gezamenlijke afreis. Kleine en grotere actiegroepen bereiden zich voor om blokkades op te werpen, het Forum te storen, infostanden op te zetten en straattheater te doen. In Basel is er op zaterdag 27 januari 2007 eveneens een demonstratie gepland en op vrijdag 19 januari 2007 vond er een internationale conferentie plaats in Zürich. Bij dit alles dienen we toch aan te stippen dat zulke initiatieven geen massa volk trekken en beperkt blijven tot Zwitserland. Jammer dat er sinds de aanslagen in New York eind 2001 nauwelijks nog massamanifestaties plaatsvinden!

Davos (4).jpg

foto: WEF

Tot slot geef ik hier als uitsmijter nog twee citaten: te nemen of te haten.

‘De vraag is niet hoeveel instituties van de civiele maatschappij een zitje krijgen aangeboden aan de privé-tafel. De vraag is wie de agenda bepaalt, wie beslist over de spelregels of wie de vertegenwoordigers verkiest die dit moeten doen.’ (The Public Eye on Davos)

‘Het Wereld Economisch Forum levert een unieke gelegenheid voor leiders van alle kanten van de samenleving: zakenleven, overheid, media, wetenschap, kunsten en maatschappelijke groeperingen om de globale agenda voor 2007 vorm te geven.’ (Holland Open)