Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Blog / IAO

Oproep aan China om werkgelegenheidspolitiek bij te sturen

De IAO-Conventie 122 die handelt over werkgelegenheidspolitiek wil een economische expansie mogelijk maken gebaseerd op een volledige tewerkstelling, productief en vrij gekozen.

De commissie van Deskundigen heeft heel wat statistische informatie verzameld over de werkgelegenheidspolitiek in China, maar wil nog veel meer, vooral m.b.t. de kwaliteit van de tewerkstelling, hoe men tewerkstelling zal creëren voor gehandicapten, hoe men werkgevers en werknemers sociale bijdragen zal doen betalen, enz.

Lees meer / 0 comment(s)

Normencommissie van IAO eist duidelijkheid van Chili over pensioenfonds

De Chileense regering moet op basis van IAO-Conventie 35 - die handelt over de ouderdomsverzekering - gedetailleerde informatie geven over haar maatregelen om het nationale stelsel van pensioenen veilig te stellen.

Probleem is dat het geld van het “pensioenfonds” zeg maar, beheerd wordt door banken en verzekeringsmaatschappijen die daar, tussen haakjes super riant voor vergoed worden (1/3de van de stortingen!). Bovendien worden de verzekerden niet betrokken in het beheer en betalen de werkgevers geen bijdragen.

Lees meer / 0 comment(s)

Turkije moet gewelddadig antisyndicaal klimaat keren en alle militanten in “syndicale gevangenschap” vrijlaten

Op vraag van de Normencommissie en op basis van IAO – Conventie 87, die handelt over de vakbondsvrijheid, bezocht een missie van hoog niveau van de IAO in april 2008 Turkije, kandidaat voor de Europese Gemeenschap.

Vastelling is dat er werk aan de winkel is in Turkije om één en ander op de internationale normen af te stemmen:
- politie woont vakbondsvergaderingen bij;
- politie treedt zeer hard op bij manifestaties;
- de wet verbiedt stakingen van politieke aard, algemene stakingen en solidariteitsstakingen;

Lees meer / 0 comment(s)

Sterk signaal aan Nigeria om met hulp van IAO volwaardige arbeidsinspectie uit te bouwen

Op basis van IAO – Conventie 81 wil de commissie van Deskundigen (eindelijk) informatie over het personeel van de arbeidsinspectie en de efficiëntie van de inspectie in Nigeria: de vragen betreffen de samenstelling en de geografische verdeling per sector, de inhoud van de vorming, de kwalificatie van het personeel en de financiële middelen om één en ander mogelijk te maken.

In principe worden die inlichtingen periodiek en/of jaarlijks aan de IAO gerapporteerd. Maar het recentste rapport van Nigeria aan Genève is ondertussen al 13 jaar oud.

Lees meer / 0 comment(s)

[Foto's] De ABVV-delegatie op de IAO-conferentie in Genève

DSC00381.JPG
Stephan Galon en Isabelle Van Hiel

DSC00390.JPG
Bruno Melckmans

DSC00402.JPG
René Geybels

Lees meer / 0 comment(s)

Syndicalisme in Colombia blijft gevaarlijk

DSC00462.JPG
Guy Ryder (algemeen secretaris IVV international vakverbond) stelt het "Annual Survey of violations of trade union rights 2009" voor.

Lees meer / 0 comment(s)

Myanmar en dwangarbeid: mensonterende inbreuk op de internationale sociale afspraken

Sinds 1997 wordt Myanmar terecht gewezen door de Internationale Arbeidsorganisatie o.a. in verband met dwangarbeid. Maar het militaire regime tolereert nog altijd systematisch de inbreuken op deze conventie, meer nog, de militairen en de overheid zijn de belangrijkste opdrachtgevers. Uiteraard passen ze de sancties niet toe die hiervoor op papier voorzien zijn.

Lees meer / 0 comment(s)

De IAO en gender in de praktijk…

DSC00446.JPG
Het Gender Committee met Gitta Vanpeborg (genderverantwoordelijke ABVV)

Hoewel de IAO wereldwijd een lans breekt voor waardige werkomstandigheden en de eerste internationale conventie gaat over arbeidsduur, zijn lange werkdagen voor de conferentiedeelnemers geen uitzondering. Alles voor het goede doel!

Lees meer / 0 comment(s)

De voorlopige conclusies van het comité voor gendergelijkheid in een notedop

Vier dagen debatteren en een weekend (jawel!) van noest redactiewerk van de ‘drafting werkgroep’ leverde een compact document met voorlopige conclusies van onze werkgroep op. Deze voorlopige conclusies zijn de eerste bouwstenen voor de uitwerking van een gezamenlijke toekomstige koers om gendergelijkheid te realiseren.

Lees meer / 0 comment(s)

Gelijkheid tussen V/M realiseren in crisistijd: geen luxe maar bittere noodzaak!

Op 2 juni werd het startschot gegeven voor een algemene discussie over “gendergelijkheid in het hart van waardig werk”.

Lees meer / 0 comment(s)

Achter de schermen van de ABVV Delegatie in Genève…

DSC00392.JPG
M. Somavia, Directeur-Generaal van de IAO en Secretaris-Generaal van de IAO-conferentie, spreekt de werknemersleden van het Committee of the Whole toe. Links van hem, Roy Trotman, de voorzitter van werknemersgroep in het Committee of the Whole.

Onze eerste week in Genève zit erop. Het was leerzaam, maar erg vermoeiend. Wie denkt naar Genève gaan om een beetje te relaxen, vergist zich.

Lees meer / 0 comment(s)

IAO: De normencommissie

DSC00365.JPG
“Eddy Laurijssen, de Belgische delegatieleider, licht het standpunt van de Belgische regering toe in het Committee of the Whole. Hij wijst op de belangrijke rol van de IAO in de bestrijding van de crisis en geeft zijn steun aan het idee van een Global Job Pact”

De internationale arbeidsnormen zijn het belangrijkste actiemiddel van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) sinds haar oprichting in 1919.

Lees meer / 0 comment(s)

IAO: Stappen in de werelddemocratie…

4.000 delegees uit 183 landen vergaderen, discussiëren en ontmoeten elkaar, vaak gedurende meer dan 12 uur per dag, om samen antwoorden te vinden op de grote uitdagingen in het dagelijks leven van miljarden mensen.

Lees meer / 0 comment(s)