Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Splits de RVA niet"

"Splits de RVA niet"

BRUSSEL -- In Brussel hebben een zeventigtal leden van de 15 December Beweging actie gevoerd tegen de splitsing van de RVA, de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling. Zij vrezen dat de regionalisering van de RVA maar een eerste stap is in de afbouw van de federale sociale zekerheid.

001_DSC_7035_450.jpg

(foto's han soete)

De 15 December Beweging waarin vooral vakbondsmilitanten actief zijn maakt zich zorgen over de plannen van de Vlaamse partijen om het werkgelegenheidsbeleid te regionaliseren. “De RVA is één van de belangrijkste peilers van onze sociale zekerheid. Zowat alle Vlaamse partijen met Vandenbroucke van de sp.a op kop willen de RVA splitsen. Wij willen dat de sociale zekerheid federaal blijft. Van Oostende tot Aarlen, alle werknemers moeten dezelfde rechten hebben,” aldus Jan Vandeputte die zelf ACOD-voorzitter is van de Nederlandstalige RVA-afdeling.

De betogers die de steun kregen van oud-voorzitter van het ABVV Georges Debunne, vrezen dat het niet zal stoppen met de splitsing van de RVA. “Eenmaal de betaling van de uitkeringen gesplitst is, zullen andere stukken volgen: het arbeidsrecht en de CAO's. Zo krijgen we uiteindelijk een neerwaartse spiraal met meer concurrentie en een beperking van de uitkeringen tot gevolg,” meent Vandeputte.

S.pa en CD&V menen dat het werkgelegenheidsbeleid beter wordt overgeheveld naar de regio's omdat de verschillen in werkloosheid zo groot zijn. Maar volgens Ludwig Vandermeiren, gewestelijke secretaris van BBTK in Kortrijk, moeten de jubelberichten over de dalende werkloosheid in Vlaanderen met een korrel zout worden genomen. “Grote groepen in de steden zitten nog altijd zonder werk. Diegenen die wel werk hebben, kampen met gedeeltelijke werkloosheid of zitten met een tijdelijk contract. Wij zijn niet tegen de middelen die in Oostende worden ingezet om jongeren aan te moedigen een job te zoeken. Alleen worden die middelen ook aangewend om een sanctiebeleid te voeren. In Oostende stijgt het aantal sancties met 50 procent. De jobs die de jongeren aangeboden krijgen, zijn vaak hamburgerjobs: flexibele parttimejobs.”

Splitsen is volgens Vandermeiren geen goede oplossing. “Als het bad overloopt, helpt het niet om aan beide kanten te dweilen en ondertussen ruzie te maken over wie er het hardst dweilt. Draai gewoon de kraan dicht, dat helpt wel,” aldus Vandermeiren. “In het verleden hadden we daar trouwens al federale oplossingen voor: verdeel het werk. Na 10 juni willen we die oplossing opnieuw op de agenda zetten.”

Volgens ere-senator Paul Pataer is er ook een tegenspraak in de plannen van sommige Vlaamse partijen. “Ze willen de RVA splitsen, maar klagen tegelijkertijd ook dat de Vlaamse VDAB, de Brusselse BGDA en het Waalse Forem niet genoeg samenwerken. De plannen zijn dus weinig doordacht.”

Marc Goblet, voorzitter van het ABVV in de regio Luik liet een boodschap voorlezen. Hij hoopt dat er na de verkiezingen en nog voor de vakantie een federale actie van het ABVV komt. “Zo kunnen we een krachtige boodschap van het ABVV naar de politieke onderhandelaars sturen,” aldus Goblet. Volgens Goblet zou alvast de Algemene Centrale van het ABVV ook gewonnen zijn voor een dergelijke actie.

Ook het 'Comité voor de verdediging van de eenheid van het ABVV en van de federale sociale verworvenheden' roept op voor een grote actie na de verkiezingen. Het Comité is een initiatief van verschillende Franstalige en Nederlandstalige afgevaardigden van het ABVV.

De 15 DecemberBeweging werd opgericht na het protest tegen het Generatiepact. Dat pact werd goedgekeurd in het parlement op 15 december. De beweging betreurt dat toen geen enkele partij tegenstemde.

001_DSC_7044_450.jpg
001_DSC_7046_450.jpg
001_DSC_7063_450.jpg
001_DSC_7071_450.jpg
001_DSC_7123_450.jpg
D001_SC_7020_450.jpg

zie ook:

Op 15/03/2007 titelt DS op

Op 15/03/2007 titelt DS op de voorpagina “WAALSE WERKLOZEN HARDER AANGEPAKT” en wat lezen we daar ? Dat in het jaar 2005 de dienst Forem (de Waalse tegenhanger van het VDAB ) maar 280 dossiers van werkonwilligen doorgaf aan de RVA; in 2006 steeg dit tot liefst 9.106. Daarvan behandelde de RVA 57 procent, en in 41 procent leidde het tot een sanctie. Terecht verklaart de federale minister van werk Peter Vanvelthoven (SP.A) bij het voorstellen van deze cijfers : “Het systeem van regionale-federale samenwerking om langdurige werklozen aan te sporen een baan te zoeken, werkt.”

Jarenlang hebben de Vlaamse autonomisten de lakse houding van Forem in deze aangelegenheid aangeklaagd Op 9 januari 2007, minder dan drie maand geleden, lazen we nog in een perscommuniqué van Unizo de volgende verklaring van Karel Van Eetvelt, de topman van deze vereniging van kmo-ondernemers : “De beste manier lijkt ons de gewesten de bevoegdheid te geven de werkonwilligen te straffen.” Regionaliseren van bevoegdheden is blijkbaar voor veel Vlaamse politici en opiniemakers het wondermiddel waardoor alle problemen opgelost worden. Meestal blijft het bij stoere uitspraken zonder zakelijk onderbouwde argumenten….……

In dit geval was de succes-formule duidelijk niet de splitsing maar wél : “regionale-federale samenwerking”, dixit de minister.

Zijn deze RVA-cijfers geen sterk argument bij een pleidooi voor een méér actieve rol van de centrale overheid, ondermeer in het wegwerken van verschillen tussen de regio’s ? Zou dit ook niet mogelijk zijn op het vlak van het gezondheidsbeleid ?

Geen splitsing van het werkgelegenheidsbeleid.

Laat je niet op een dwaalspoor zetten.

In de regio van Kortrijk zouden aan de Waalse kant 20% en aan de Vlaamse kant 6,5% Belgische werklozen zijn. Onze Vlaams minister president verbaasde er zich voor televisie reeds meermaals over dat Vlaamse werkgevers hun vrijstaande vacatures steeds vaker zien ingevuld worden door Franse werkzoekende in plaats van door de “Walen”. Hij gaat er gemakshalve dan maar voor gans televisiekijkend Vlaanderen van uit dat de Walen zich werkelijk geen enkele moeite willen getroosten. Naar een andere verklaring zoeken was waarschijnlijk te veel moeite voor dhr. Leterme, daarom heb ik het maar in zijn plaats gedaan. Inderdaad, de Fransen komen in de grensregio met België werken net zoals veel bouwbedrijven in België Polen, Roemenen of Litouwers tewerkstellen. Is dat dan omdat de Belgen hetzij Walen of Vlamingen te lui zijn om die vacatures in te vullen?
Ik ben eerder de mening toegedaan dat het onze uitstekende sociale voorzieningen zijn die voorkomen dat Belgen voor een minderwaardig loon aan de slag gaan. Ik hoef er niemand op attent te maken dat deze sociale voorzieningen in de hierboven vermelde landen heel wat minder tot totaal ontoereikend zijn en zo kan het komen dat mensen uit die landen bereid zijn om met minder genoegen te nemen.
Voor Fransen is het bvb zo dat daar de werkloosheidsuitkeringen beperkt zijn in de tijd en ook afnemen naarmate men langer werkloos is.
Bijkomend voordeel is ook dat Fransen heel wat minder belast worden op hun bruto inkomen waardoor een Fransman netto veel meer overhoud dan zijn Belgische collega. Daarom zijn Fransen dus tweemaal zo gemotiveerd om in België aan de slag te gaan in voornamelijk minder goed betaalde jobs dan Belgen.
Een splitsing van het werkgelegenheidsbeleid is dan ook zeer slecht nieuws voor alle loontrekkende Vlamingen omdat zij zich daarom binnen afzienbare tijd na de splitsing geconfronteerd zullen zien met Waalse werkzoekende die (omdat ze nog slechter af zullen zijn dan de Fransen) de druk op lonen zullen doen toenemen in de negatieve zin.
Men mag ook niet uit het oog verliezen dat het voor de 6,5% Vlaamse werkelozen blijkbaar ook niet de moeite loont om voor een nochtans Vlaams bedrijf uit de directe omgeving aan de slag te gaan, ook zij verkiezen het om te blijven stempelen.

Hewel, ge legt dat goed uit.

Hewel, ge legt dat goed uit. Ge zegt dat Fransen hier komen werken omdat zij daartoe worden aangemoedigd door de overheid. Dat zegt Leterme ook! In België worden ze veel te weinig aangemoedigd, en daar moet iet aan gebeuren.
Hongerlonen zijn dat niet hoor, dat zijn prima jobs. Fransen hebben heus geen lagere standaarden dan Belgen op dat vlak...
Samenvatting van het artikel zelf: werk herverdelen ipv rva splitsen. Dus naar een 36-urenweek (als het van die 70 en hun paardekop afhangt).