Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] De Vlaamse luchtbel

[Opinie] De Vlaamse luchtbel

Om een vriend te kunnen worden, moest men voorbij schild. 'Skild en vriend': schild was hier het toverwoord, want de uitspraak van vriend was geen groot probleem. Nu is 'Vlaams' het toverwoord. Alles wat 'Vlaams' is, is goed. Wie Vlaams is, kan een vriend worden. Wie het niet is, kan zo goed mogelijk proberen om het te zijn. Het leeft zo sterk dat er op 10 juli een 'vlaamse sociale beweging' boven het doopfont wordt gehouden. De Grote Tovenaar Stevaert zei: 'het socialisme zal gezellig zijn, of zal niet zijn'. De eerstvolgende socialist in de Vlaamse regering zal zeggen: 'het socialisme zal Vlaams zijn, of zal niet zijn'.

luchtbel.jpg

De luchtbel is een metafoor voor het Vlaams parlement.

Het mag dus duidelijk zijn dat Vlaanderen een belangrijk thema was in de verkiezingen. Maar of het dat nu ook nog is, is maar de vraag. En er is de vraag of Vlaanderen het monopolie van de rechtse partijen is geworden?
Een Vlaamse sociale beweging is misschien wel een goed idee, om aan te tonen dat medemenselijkheid en sociale inzet ook Vlaamse eigenschappen kunnen zijn. De VSB* is eigenlijk niet zo'n sexy afkorting als CD&V of Open VLD, laten we die afkorting maar meteen een positieve invulling geven: de Vlaming als een sociaal beestje. Wat voor beestje? Maar een leeuw is toch niet uit Vlaanderen? Een spitssnuitdolfijn maakt meer kans om uit Vlaanderen te komen dan een leeuw. Laten we gewoon stellen dat één diersoort in zijn eentje niet overleeft, dat er een sociale samenhang onder de dieren is en dat er dus zowel Vlaamse berbereenden, koeien, rupsen en vleermuizen zijn. En kevers die een kwalijke geur verspreiden.

In het dierenrijk Vlaanderen worden natuurlijk verschillende talen gesproken. Wij Vlamingen zijn sterk in talen. Waarom vinden we het dan zo'n probleem wanneer anderen die in Vlaanderen komen wonen geen Vlaams spreken? Worden we dan in onze eer gekrengd of zo? We kunnen toch juist onze talenkunde tentoon spreiden? En wat met de grote hoeveelheden woorden Engels die we lenen? Merde, we laten ons weer ongemerkt bij de neus nemen. Inderdaad, de 'Vlaamse luchtbel' gaat ook over kosmonauten Lernout & Hauspie. Mensen die aan hun vergaderingstafel uitblonken, maar die zich ten opzichte van het buitenlandse excellenties, en dan vooral tegenover de Amerikaanse marketing-koningen, zichzelf zwaar hadden overschat.

Vlaamse politiekers hebben er een handje van weg om van 'het beste', 'het enige' te maken. Als men vermoedt dat iets of iemand goed is, dan bevordert men dat meteen tot 'het beste'. Ten opzichte van de rest is het ook nog 'het enige'. Een paar voorbeelden. Het Vlaams Belang is het 'enige' alternatief. Ahum. Maar het Vlaams Belang heeft geen momopoly. Dedecker had maar één optie en hij vindt zichzelf de enige politicus met gezond verstand. Yves Leterme is de enige kandidaat premier. Maar ook de andere partijen hebben de gewoonte om alles wat zij binnenskamers als 'het beste' beschouwen, ook meteen als 'het enige' te benoemen.

Zo iemand wordt nu Vlaamse eerste minister. Mijnheer Kris Peeters is de beste keuze aan de tafel van de partijraad van de CD&V. Is hij daarmee ook de beste keuze voor Vlaanderen? Hij is niet eens verkozen. In zijn beleid als minister van leefmilieu en nog een aantal zaken, heeft hij niet uitgeblonken. Hij heeft zelfs gefaald. Het klimaatdebat is niet in daden omgezet. Het Pax Electrica is een flop. Zijn milieubeleid een ramp. Zijn sociaal beleid ongehoord.

De stem van de kiezer is niet gehoord. Of hij nu 'skild' of 'schild' zegt, dat zijn toch maar woorden. Net zoals 'behoorlijk bestuur' of 'Vlaanderen'. Die klinken goed in een debat vóór de verkiezingen. Na de verkiezingen moet je gewoon meedelen wie Vlaams minister president wordt alsof je het weerbericht voorleest: hooguit belangrijk binnen de context van enkele dagen. Bart Somers of Kris Peeters, wat maakt het uit. De mensen hebben een voltijdse dagtaak aan de promotie van 'Vlaanderen'. De rol van NV-A zal volgende week wel ergens bekend gemaakt worden. Kris Peeters mag meteen zijn Miss Vlaanderen benoemen, ze hoeft niet eens verkozen te worden.

Minister Peeters was de beste en de enige kandidaat binnen zijn partij om Mijnheer Leterme als hoofd van de Vlaamse regering op te volgen. En toch is dit een ernstige vergissing van de CD&V. Zij waren immers ook de beste en de enige winnaars van de verkiezingen. Alle andere partijen zijn nu eigenlijk aangewezen op het voeren van opositie tegen CD&v. Mijnheer Dedecker omdat hij zo geboren is. Alle anderen omdat hun rol te klein is om mee te wegen op het beleid. CD&V is de grootste in Vlaanderen, maar ze zijn dan ook de enige tegenover de vijand Wallonië. En de Waalse partijen zeggen: "Als gij geen vrienden wilt zijn, dan regeren wij niet met u".

Meer Vlaanderen zal dus niet meteen in de federale regering kunnen ontstaan. Dan is de vraag: hoe kunnen we Vlaanderen versterken vanuit haar huidige bevoegdheden in de eigen regering. Door Kris Peeters aan het hoofd te zetten? Tarara. Een technocraat als Kris Peeters had beter federaal premier kunnen worden. Als mijnheer Leterme het meent met een sterk Vlaanderen, dan bleef hij Vlaams eerste minister. En daar spat de Vlaamse luchtbel uiteen. Meer inhoud geven aan Vlaanderen doet men niet door symbolische bevoegdheden in het postvakje Vlaanderen te stoppen of door een V te steken in alle afkortingen. Goed bestuur is niet het uittekenen van een of andere utopie of het vertellen van een mooi verhaal over een Vlaamse prins met een mooie lach op een Vlaams wit paard.

* Zoek eens op 'Verenigde Staten van België': heeft echt bestaan!

** 'de Vlaamse luchtbel': Zowel in Vlaanderen als in Europa is er enorm veel aandacht voor structuren en maar weinig voor democratie en voor praktische en inhoudelijke thema's. Die thema's worden her en der wel uitgewerkt, maar nauwelijks geregistreerd door de camera. Om tot betere beslissingen te komen, wil men steeds maar nieuwe structuren. In de praktijk blijkt echter dat deze nieuwe structuren leiden tot meer verwarring en minder goede beslissingen...

Is er een alternatief? Natuurlijk!

Meer Vlaanderen zou kunnen betekenen een visie ontwikkelen voor de Vlaamse gemeenschap, die rekening houdt met de realiteit, die niet links of rechts seperatitisch is omdat Vlaanderen beter klinkt, maar die de schoonheid van luchtbellen relativeert aan de hand van hun duurzaamheid. Een visie en een project rond duurzame energie, rond knelpuntberoepen, rond migratie, sociale antwoorden op de wereldeconomie, op de vergrijzing, op de verstedelijking.

In plaats van de structuren aan te passen en her aan te passen, zou men beter met een grote betrokkenheid van mensen uit het middenveld en mensen met heel veel praktijkervaring, goede antwoorden zoeken op reële problemen en er niet altijd het woordje Vlaams voor willen plaatsen, alsof daarmee het probleem weg is. Om de oorzaak van de problemen juist te zien, moeten we toegeven dat we in niet alles de besten zijn. Dan moeten we de anderen leren kennen en een goed beeld te krijgen van wie we zelf zijn, wat onze plaats in de wereld is. Dan kunnen we leren samenwerken met het behoud van onze eigenheid. Dan is Vlaanderen geen luchtbel. Dan is Vlaanderen een samenleving met zicht op de wereld.

Wat staat er alweer in het Vlaamse regeerakkoord van 2004?

Het luchtbelgehalte van onze

Het luchtbelgehalte van onze Vlaamse beleidsmakers valt ook af te leiden uit de democratische facade die men optrekt als rookgordijn om hun machtsgeilheid te verdoezelen.
Het politieke profitariaat is immers slechts democratisch in woord, in hun daden tonen ze een ander gezicht.
Kris Peeters bvb.,o.a. CD&V-Minister van Leefmilieu in de Vlaamse Regering sinds 2004.
In een vorig leven nog de grote baas van UNIZO, de Vlaamse zelfstandigenorganisatie (en dus allerminst onbevooroordeeld).
Deze meneer werd zojuist tot Vlaams minister president benoemd en daar wringt het schoentje.
We mogen best allemaal graag denken dat velen onder ons hun stem hebben uitgebracht op deze rising star van de CD&V maar bij het nakijken op de kieslijsten van 2004 valt er iets op.
Inderdaad, deze persoon kreeg nog minder stemmen dan eender welke kandidaat van eender welk minipartijtje.
Namelijk 0,00 stemmen..... niet verwonderlijk, dhr. Peeters is immers nooit verkiesbaar geweest.
Vandaag de dag moet een persoon, die zich nog nooit eerder aan de kiezer heeft gepresenteerd, ons deeltje van België besturen.
Allereerst is er een grote contradictie met het discours van kartelpartner N-VA, de taalracistische separatisten met hun roots in het VNV die alle Belgische symbolen liefst zo snel mogelijk zien verdwijnen .
Een monarchie is onaanvaardbaar voor hen omdat een monarch niet democratisch verkozen werd zo verklaren ze telkens weer.
Over dhr. Peeters horen we hen echter met geen woord reppen. Nochtans werd ook hij door niemand democratisch verkozen!
Erger nog dhr. Peeters zal na zijn aanstelling één van de hoogste machtsposities in ons land bekleden .
Onze tot een marionet gereduceerde vorst heeft ziet zijn functie tot hoofdzakelijk ceremoniële taken beperkt worden terwijl Kris Peeters zomaar verregaande zal kunnen heersen over het lot van 6 miljoen van zijn medeburgers zonder daarbij over welk mandaat dan ook van hen te beschikken.

Dit lijkt de welvaartwatcher dan ook een uiting van totaal misprijzen voor de democratie, de parallellen met sovjet-Rusland, waar de secretaris-generaal ook werd aangeduid door de partij liggen er dan ook vingerdik op.
Democratie, quo vadis? Waar vaart ge heen

Aanvulling: de Heerlyckheden van de Brabantse omwenteling

De Verenigde Staten van België zijn enkele maanden onafhankelijk geweest na de Brabantse omwenteling, je weet wel: Wij Willen Willem Weg, Wil Willem Wijzer Worden, Wij Willen Willem Weer. Het was tevens het jaar van de Franse Revolutie. Een soort mei '68 van de Renaissance...

bron: http://www.heerlyckheid.be/jeansreis/reis2.pdf

De grondwet van de Verenigde Staten van Amerika is grotendeels gebaseerd op ‘schermutselingen’ in 1789 die de Brabantse Omwenteling genoemd wordt. De Verenigde Staten van België met Brussel als hoofdstad was een feit. Dit gegeven kwam niet van de grond en het sprookje was na een jaar weer uit. Toch hebben de Nederlanders met Nieuw Amsterdam (New York) en de Belgen met hun revolutionaire wetgeving, de weg geëffend voor het hedendaagse Amerika. De Lage Landen scoren!!! Tussen haakjes, zelfs Karl Marx heeft in Brussel
gewoond… Dingen die de schoolgaande jeugd van tegenwoordig niet meer krijgt aangeleerd in school. Men zegt wel eens dat Brussel zich bevindt tussen twee talen en twee culturen. Niets is minder waar, als oude hoofdstad van het hertogdom Brabant is het een wereld op zich waarin lekker eten en plezant leven centraal staan.

Vlamingen de besten

Watte zijn Vlamingen NIET ALTIJD de besten?
't Is om in een Franse coleire te schieten!

U stelt: meer vlaanderen zal

U stelt: meer vlaanderen zal niet uit de federale regering komen? Waarom niet, waarom zou vlaanderen enkel uit de mond van één partij spreken en waarom zouden de waalse partijen altijd een blok zijn?

Vervolgens: Dan is de vraag: Hoe kunnen we Vlaanderen versterken vanuit haar huidige bevoegdheden in de eigen regering? Uiteraard moet dit een doel zijn maar men kan toch nog steeds op bepaalde tijdstippen het eigen bevoegdheden-pakket overschouwen en dat verbinden aan de slagkracht van het beleid en indien nodig daarin innovaties aan brengen?

Natuurlijk dient Vlaanderen een duurzame visie te ontwikkelen zoals u ze verder omschrijft betreffende de verschillende thema's die u noemt maar misschien is er op de verschillende beleidsdomeinen (die zich in realiteit vaak in één en dezelfde setting voordoen) ook wel vraag naar de mogelijkheid om een meer coherente visie over verschillende beleidsdomeinen heen tot uitvoering te kunnen brengen met de instrumenten die de uitvoerder noodzakelijk lijken om dat te doen. Is het dan correct dat de beslissingsmacht over deze instrumenten in andermans handen te leggen? Het mag dan nog een landgenoot zijn die hetzelfde doet onder de taalgrens. Ok, die tot verantwoording leggen tegenover Waalse politici kan bijdragen tot de kwaliteit van hetgeen beslist wordt maar kan evengoed tot een vertraging en/of blokkering leiden (om maar te zwijgen over de koehandel ermee). Waarom zou men dat aanvaarden wanneer men evengoed kwaliteitsvol advies bij elkaar kan winnen zonder dat men de autoriteit buiten zichzelf moet leggen? Het is bijna een schending van het zelfbeschikkingsrecht.
Het Vlaams parlement zit te discussiëren en de helft van de tijd klinkt het 'dat is federale materie, daarvoor moet u niet bij mij zijn'

Nog daarbij: Vlaanderen is bevoegd voor vanalles en nog wat terwijl het zelf nog niet eens kan beslissen op welke gegevens het beroep doet om onderzoek op te doen. Dat zou voor mij de eerste prioriteit zijn. Maarja, pleiten voor een vrije toegang tot alle kennis is tegenwoordig niet populair in de rechtse kringen die het zullen uitmaken.

De dappersten in sommige opzichten

De dappersten in sommige opzichten, maar niet de besten.

Wetenschap maakt knap

Het is goed dat u uw eigen prioriteiten aanhaalt. Bedoelt u het onderzoek van universiteiten of innovaties van bedrijven?

Mijn persoonlijke visie hierop is: hoe meer universiteiten samenwerken, hoe beter ze kunnen vooruitgaan. Daarbij moet men de objectiviteit van het onderzoek bewaken! Het is goed dat universiteiten kunnen samenwerken met bedrijven. Maar op lange termijn is iedereen, ook de bedrijven, beter met kwaliteitsvol, objectief onderzoek. En is dat geen bevoegdheid van Mevrouw de Minister Moerman van de Vlaamse regering?

Beste Jo, "De Verenigde

Beste Jo,
"De Verenigde Staten van België zijn enkele maanden onafhankelijk geweest na de Brabantse omwenteling, je weet wel: Wij Willen Willem Weg, Wil Willem Wijzer Worden, Wij Willen Willem Weer. Het was tevens het jaar van de Franse Revolutie. Een soort mei '68 van de Renaissance.."

Waar hebt u het eigenlijk over? De leuze "Wij willen Willem weg enz..." werd gebruikt door het zuiden in het conflict tussen het noorden en het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in de jaren twintig van de 19e eeuw.De Verenigde Staten van België hielden het in het jaar 1790 een paar maanden uit En de Franse revolutie beschouwen als de "mei 68 van de Renaissance?" Man toch, moet ik u serieus nemen als u zo'n onzin uitkraamt?
De Renaissance speelt zich af in de 13e en 14e eeuw in Italië en verspreidde zich over Europa tot in de jaren 1600. De Franse revolutie (1789!) was ontzettend ingrijpend voor de politieke en sociale verhoudingen van de eeuwen erna (tot op vandaag). "Mei 68" daarentegen moet haar sociale impact in vergelijking met de Franse revolutie nog bewijzen (maar ik vrees ervoor).

de rest is geschiedenis

Nou, ik was meer aan het interpreteren dan aan het registreren. Of moet ik teruggaan naar 1302 om de voortdurende slingerbeweging tussen natiestaten en verenigde rijken duidelijk te maken?

De crusciale fase voor de wording van België is 1789 tot 1830. Het grondwettelijk model voor de Verenigde Staten van België werd, via Nieuw Amsterdam, gebruikt voor de vorming van de Verenigde Staten van Amerika. De Verlichte Jozef II zag het uiteindelijk toch helemaal anders voor de Lage Landen.

U mag mij absoluut geschiedenisles geven, als u dat wenst. Mij gaat het erom te zoeken naar een reden voor de Vlaamse onafhankelijkheidsstrijd. Met mei '68 heeft het gemeen dat het resultaat anders is dan het oorspronkelijke doel (vandaar de luchtbel). De Franse Revolutie is voor toenmalig Graafschap Vlaanderen niet echt gunstig geweest. Ik zie in het streven naar een Vlaamse onafhankelijkheid zowel een tegenreactie tegen de democratische principes van de Franse Revolutie als tegen het ethische vrijheidsdenken van mei '68. De Brabantse omwenteling is daarnaast een erg interessant fenomeen waar veel minder naar verwezen wordt.

"homogene bevoegdheden"

Informateur Reynders heeft voorlopig het codewoord gevonden om de lont uit het politieke kruitvat te halen.

"De gemeenschappen en gewesten vragen niet alleen meer aandacht voor een betere samenwerking met de federale overheid, ze willen ook meer "homogene bevoegdheden". Ze bepleiten homogene bevoegheidspakketten voor werk, gezondheid, justitie, mobiliteit en energie."

Meestal ben ik nogal argwanend tegenover dat soort nieuwe jargon. Maar ik moet zeggen, "homogene bevoegdheden", dat klinkt toch niet slecht. Toch maar even afwachten wat het straks zal inhouden.

Zijn er geen interessantere

Zijn er geen interessantere onderwerpen dan de Vlamingen in het negatieve te plaatsen?
Kunt U misschien eens wat meer met eigen land bezig houden

Het polderdorp Doel bijvoorbeeld...het toonbeeld van wat imperialisme en kapitalisme kunnen veroorzaken....een gegarandeerde leefbaarheid tot 2009, maar mem begint nu wel aan afbraak van zogezegde onveilige woningen...maar omdat het gaat om toevallig een VLAAMS DORP telt de heilige solidariteit blijkbaar niet?

Het wordt de hoogste tijd dat de alternatievelingen ook eens oog hebben voor problemem die de eigen bevolking aangaat....