Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Mechels initiatief stageplaatsen allochtonen verdient uitbreiding

Mechels initiatief stageplaatsen allochtonen verdient uitbreiding

De stad Mechelen gaat positieve actie ondernemen via de aanwerving van allochtone jobstudenten. De maatregel is slechts één van de formules om te komen tot meer diversiteit in het stadspersoneel. Om tegen het einde van de legislatuur in 2012 tot een diversiteitsgraad van 10 procent te komen, dienen steden ook stageplaatsen, startbanen en gerichte rekruteringsacties op te zetten.

De jobstudentenactie zorgt ervoor dat de gemeentelijke ambtenaren al in contact worden gebracht met hun toekomstige opvolgers: de jeugd van welke kleur dan ook. De jongeren zelf leren door deze werkervaring de werking van een lokale overheid kennen. Ook zal dit de democratisering van de invulling van studentenjobs uitbreiden. Niet alleen zullen mensen zonder familie in de ambtenarij kans maken, maar zal men daadwerkelijk pogen de Mechelse diversiteit te weerspiegelen in het ambtenarenkorps.

Het Minderhedenforum hoopt dat het Mechelse jobstudenteninitiatief navolging krijgt in andere steden en gemeenten. Indien nodig met een duwtje in de rug van Vlaamse minister van lokale besturen Marino Keulen.

Met jobstudenten alleen kunnen steden en gemeenten echter geen een evenredige tewerkstellingsgraad bereiken. Welke bijkomende initiatieven zijn wenselijk voor een evenredige tewerkstelling van allochtonen bij lokale overheden?

- Stageplaatsen: algemeen en in het bijzonder voor deeltijds lerenden, die hardnekkig met de jeugdwerkloosheid te kampen hebben.

- Startbanen: een toelage voor werkgevers voor de tewerkstelling van een jonge laaggeschoolde in het normale arbeidscircuit

- Gerichte selectie- en rekruteringsacties: om te zorgen dat vacatures ook allochtonen bereiken

- Een charmeoffensief op school: schoolverlaters wijzen op de tewerkstellingskansen

- Toepassing van non-discriminatiecode van VVSG: een arbeidsreglement met aandacht voor diversiteit

- Toegang voor vrouwen met hoofddoek

Diversiteitacties bij de stadsdiensten leveren een dubbele return op. Ze zorgen voor een meer representatiever beeld van de gemeente of de stad bij zijn gehele bevolking. En positieve acties bij de stad kunnen model staan voor initiatieven van bedrijven.

(Naima Charkaoui is coördinator van het Minderhedenforum, een samenwerkingsverband van 700 allochtone verenigingen in Vlaanderen en Brussel)