Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Het Openbaar vervoer vast ook mee – Les Transports en commun jeûnent également

Het Openbaar vervoer vast ook mee – Les Transports en commun jeûnent également

Je blijft er niet vaak bij stilstaan maar op het Brusselse Net van de MIVB vasten sommige buschauffeurs, tramconducteurs, metrobestuurders en veiligheidsagenten ook mee tijdens de maand Ramadan.
Ik heb even gevraagd hoe het er bij hen aan toegaat, hoe ze het vasten integreren met hun werkdag, gezien ze vaak in shiften werken.

“Ik heb altijd een paar dadels op zak”, zegt een MIVB-agent,“want het is van belang op tijd het vasten te breken, dus neem ik mijn voorzorgen” “Wanneer we net na zonsondergang pauzeren is er steeds wel een collega die ons op de soep Harira trakteert, die brengt hij mee in een thermos. We brengen ook honingrijke gebakken (chabakkiya), dadels en andere lekkernijen mee. Vaak moeten we kort daarna terug aan ’t werk en wanneer dit gebeurt laten we het eten liggen voor de andere niet-moslim collega’s.”

De collega’s zijn vaak gegeneerd op te eten in aanwezigheid van de vastende moslims tijdens de dag, maar dit beïnvloedt helemaal niet hun intentie tot het vasten. “Een collega heeft me eens gezegd dat ik onder de tafel kon eten, dan konden de anderen mij toch niet zien.Ik vond dit een belachelijke opmerking want ik doe dit bewust voor mijn geloof. Ik zou me sowieso niet kunnen verstoppen voor God.”

Elk jaar keren dezelfde vragen weer terug, van dezelfde collega’s: “om hoe laat mogen jullie weer eten ?” “Vermageren jullie niet tijdens de maand Ramadan ?” “Lukt het om te vasten tijdens de dienst ?”

En elk jaar opnieuw beantwoorden de moslims deze vragen. Misschien bij een volgende gelegenheid een vastende buschauffeur een Prettige vastenmaand toewensen. Dat zal wel plezier doen.

***********************************************************************

On n’y pense pas toujours mais sur le Réseau bruxellois de la STIB certains chauffeurs de bus, des conducteurs de tram et du métro, ainsi que les agents de sécurité jeûnent également durant le mois de Ramadan.
Je leur ai demandé comment cela se passe, comment parviennent-ils à intégrer le jeûne dans leur journée de travail, vue qu’ils travaillent à horaires décalées.

« J’ai toujours des dattes en poche », dit un agent de la STIB, « car il est important de manger à l’heure juste, donc je prends mes précautions ». « Quand nous sommes en pause juste après le coucher du soleil, il y a toujours bien un collègue pour nous offrir de la soupe Harira qu’il apporte dans un thermos. On apporte également des gâteaux mielleux (chabakiyya), des dattes et d’autres gourmandises. Souvent on reprend peu de temps après le service et quand on retourne travailler, on laisse la nourriture à disposition des collègues non-musulmans. »

Les collègues sont souvent gênés de manger devant les musulmans jeûneurs durant la journée, mais cela n’influence en rien leur intention de jeûne. « Un collègue m’a dit que je pouvais manger en dessous de la table, car personne ne me verrait ; c’est bien ridicule une telle remarque car je le fais consciemment pour ma foi. Je pourrais dans aucun cas me cacher de Dieu. »

Chaque année les mêmes questions refont surface de la part des mêmes collègues : « A quelle heure vous pouvez manger ? » « Vous ne maigrissez pas durant le mois de Ramadan ? » « Vous arrivez à jeûner durant le service ? »

Et chaque année les musulmans répondent à ces questions. Peut-être qu’à une autre occasion il serait bon de souhaiter un bon mois de jeûne au chauffeur de bus. Cela lui fera sûrement plaisir.