Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Het Paradijs ligt onder de voeten van de moeders - Le paradis est sous les pieds des mères

Het Paradijs ligt onder de voeten van de moeders - Le paradis est sous les pieds des mères

Na een aangenaam bezoek bij mijn schoonmoeder, heb ik weer wat nieuws over de moslimgemeenschap in Brussel. Mijn schoonmoeder is een actieve vrouw, ze is verantwoordelijk voor de vrouwenwerking van een moskee in het Brusselse.

Een andere, naburige moskee heeft een grote gift mogen ontvangen voor de hele periode van de maand Ramadan, namelijk 32 kalveren en 30 schapen. Allemaal natuurlijk zorgvuldig ritueel geslacht en opgeborgen in diepvrieskasten. Deze gift laat toe om 400 mensen te voeden tijdens de hele vastenmaand. De keuken van deze moskee is ook zeer bedrijvig met een groot aantal vrijwilligers die van dit vlees steeds een stevige maaltijd maken.

De 400 mensen die in de moskee hun maaltijd nuttig zijn vaak arme mensen, dakloos, met klein inkomen of pensioen, ook buitenlandse studenten.

Ik vind het altijd zalig om naar de anekdotes van mijn schoonmoeder te luisteren. Zelf vind ik mijn eigen moeder ook een boeiend vertelster. Dat is ook zo mooi in de Islam, die nauwe band met de familie en vooral de waarde die aan de relatie met de moeder wordt gehecht. De Profeet Mohamed (vzmh) heeft immers gezegd: “Het Paradijs ligt onder de voeten van je moeder”, hetgeen betekent dat je zeer goed voor je moeder moet zorgen.

Voor alle moeders en ook de vele weeskinderen waar we niet genoeg aan denken, deze link: http://www.youtube.com/watch?v=cztHKU4agyQ
(Luister naar de inhoudelijke tekst – onverwacht einde)

***************************************************

Après une agréable visite chez ma belle-mère j’ai à nouveau les nouvelles de la communauté de Bruxelles. Ma belle-mère est une femme active, elle est responsable de la partie des femmes au sein d’une mosquée en région bruxelloise.

Une autre mosquée proche a reçu un grand don pour la période du mois de Ramadan, 32 veaux et 30 moutons. Tous abattus rituellement et préservés dans des congélateurs. Ce don est destiné à nourrir 400 personnes durant tout le mois de jeûne. La cuisine de la mosquée est très active avec un grand nombre de volontaires qui, avec cette viande, préparent un bon repas.

Les 400 personnes qui prennent leur repas à la mosquée sont souvent des gens pauvres, sans abris, avec un petit salaire ou une petite pension, également des étudiants étrangers.

J’aime écouter les anecdotes de ma belle-mère. Je trouve que ma mère est également une conteuse fascinante. C’est très beau en Islam, ce lien avec la famille et surtout la valeur qu’on donne à la relation avec la mère. Le Prophète Mohamed (pbsl) heeft immers gezegd : « La Paradis est sous les pieds des mères » pour souligner l’importance qu’on doit porter à sa mère.

Pour toutes les mères et également les orphelins à qui on ne pense pas assez, ce lien :
http://www.youtube.com/watch?v=cztHKU4agyQ
(Ecoutez le contenu du texte – fin inattendue)