Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

ACW vraagt regeringsonderhandelaars aandacht te hebben voor sociale agenda

ACW vraagt regeringsonderhandelaars aandacht te hebben voor sociale agenda

BRUSSEL -- De komende regering moet dringend werk maken van een sociaal beleid. Dat zegt ACW-voorzitter Jan Renders in een interview dat vrijdag verschijnt in Visie. “Het ACW maakt zich grote zorgen. De prijzen stijgen, het pensioen en de sociale uitkeringen staan onder druk, 1 op 7 Belgen leeft in armoede. De onderhandelaars moeten een duidelijke keuze maken: armoedebestrijding en verminderen van inkomensongelijkheden zijn prioritair. Dat moet onmiddellijk bij het aantreden van de nieuwe regering worden aangepakt”, aldus Jan Renders.

rendersIMG_4161.JPG

Jan Renders op een actie rond het ACW-memorandum (foto archief)

De voorbije weken sloten de regeringsonderhandelaars enkele deelakkoorden over ondermeer justitie en buitenlands beleid. Over sociale zekerheid of de welvaartsvastheid en de bestrijding van armoede, thema's waar de christelijke arbeidersbeweging voor de verkiezingen hoog op inzette, blijft het stil. ACW-voorzitter Jan Renders wil dat daar snel verandering in kwam. “De nieuwe regering moet onmiddellijk werk maken van de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen. We moeten koste wat het kost vermijden dat de sociale ongelijkheid vergroot.”

Dat de overheid de komende jaren de buikriem moet aanspannen, is volgens Renders alleen maar een bijkomende reden om duidelijke keuzes te maken. “Het is toch hemeltergend dat er via allerlei fiscale gunstmaatregelen, waaronder de notionele intrestaftrek (ondernemingen mogen een fictieve, notionele intrest van 3,5% op eigen vermogen van hun belastbare winst aftrekken), enorme inkomsten voor de overheid verloren gaan, ten voordele van bedrijven. In vele gevallen heeft dit helemaal niets te maken met het versterken van de concurrentiepositie. Het heeft enkel tot gevolg dat de aandeelhouders er rijker van worden, die bovendien niet of nauwelijks belast worden op die inkomsten uit kapitaal.” Lastenverlagingen kunnen volgens de ACW-voorzitter enkel als de begroting dat toelaat en als ze de sociale maatregelen niet in de weg staan.

Het ACW verwacht niet alleen dat Leterme I de sociale uitkeringen welvaartsvast maakt. “Een sociale politiek betekent o.a. ook een goede huurwetgeving, een kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg, een beter evenwicht tussen werk, gezin en vrije tijd, meer investeren in jobs in de sociale economie, meer aandacht voor milieu en voor een duurzame samenleving. En dit telkens met een grote zorg voor gewone werknemers en werkzoekenden. Het ergste wat hen kan overkomen is een pak liberale maatregelen die misschien goed zijn voor sterke, mondige en hooggeschoolde werknemers, maar die de anderen in de kou zetten.” Renders waarschuwt de nieuwe regering dat het regeerakkoord op basis van die punten uit het memorandum van het ACW zal getoetst worden.

Zie ook archief:
ACW wil dat volgende regering deuren van sociale uitsluiting opent

verkeerde klemtonen

het zal wel geen toeval zijn dat de voorzitter van het ACW op dit tijdstip zijn interventie doet : is het meer dan een wanhoopsdaad om nog enige invloed te hebben op de komende ontwikkelingen ivm de regeringsvorming ? is hij nog meer dan een roepende in de woestijn ?
reeds geruime tijd proberen de vakbonden de nadruk te leggen op de sociale agenda : werkgelegenheid, gezondheidszorg, armoedebestrijding, huisvesting ... het zijn maar enkele items.
het lijken wel de verkeerde klemtonen als je de echte prioriteiten van heel wat Vlaamse landgenoten ziet; spreekt de leiding nog wel de taal van zijn troepen ?
nogal wat mensen schrikken van de communautaire demonen die momenteel vrij spel lijken te hebben; een (niet alleen communautaire) radicalisering die niet veel meer te maken heeft met gezond verstand (kijk bvb. ook naar de laatste deelakkoorden over justitie of over regularisatie)
wie bepaalt vandaag het discours ? je hebt soms de indruk vooral de De Wevers en de De Deckers (top drie van meest populaire politici); het Nederlands populisme van Fortuyn en Verdonk overgewaaid naar Vlaanderen en een tendens in grote delen van Europa
velen in de arbeidersbeweging kijken het met lede ogen aan : "solidariteit" lijkt wel een scheldwoord; alleszins niet gemakkelijk te verkopen vandaag in onze geglobaliseerde liberale wereld