Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Vrouwen zijn nog steeds in solden"

"Vrouwen zijn nog steeds in solden"

BRUSSEL -- “Vrouwen zijn het hele jaar door in solden.” Met die boodschap trokken leden van het ABVV en de vrouwenbeweging 'zij-kant' op de laatste dag van de winterkoopjes de Brusselse Nieuwsstraat in. De twee organisaties lanceren daarmee de vierde editie van de Equal Pay Day-campagne die aanklaagt dat vrouwen drie maanden langer moeten werken om het zelfde gemiddelde loon te verdienen als mannen.

copyDSC_0015.JPG

(foto Bart)

Volgens het ABVV en zij-kant bedraagt de loonkloof tussen mannen en vrouwen 25 procent. Voor het eerst kunnen de organisaties achter de Equal Pay Day-campagne beroep doen op officiële cijfers. “In maart van vorig jaar werd het eerste officiële loonkloofrapport gepubliceerd. Dat is een eerste belangrijke voorstel van ons dat gerealiseerd werd”, zegt Vera Claes van zij-kant.

Uit dat rapport bleek dat voltijds werkende vrouwen per uur gemiddeld 15 procent minder verdienen dan hun mannelijke collega's. De Equal Pay Day-campagne blijft het cijfer van 25 procent hanteren. “De cijfers baseren zich enkel op de voltijdse werknemers. Wij vergelijken de totale loonmassa en houden dus ook rekening met het feit dat heel wat vrouwen deeltijds werken”, zegt Vera Claes.

80 procent van de werknemers die deeltijds werkt is vrouw. “Het gebeurt zelden dat zij dat vrijwillig doen”, zegt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. De schoonmaaksector is een sector waar heel wat vrouwen gedwongen worden om deeltijds te werken. Ilse Thienpondt is vakbondsafgevaardigde in een schoonmaakbedrijf. “Wij moeten kantoren schoonmaken van 6 tot 9 en 's avonds van 5 tot 9. Wie voltijds wil werken, heeft dus zo'n onmogelijke uren. Probeer bijvoorbeeld maar eens kinderopvang te zoeken. Bovendien kunnen werkgevers door dat deltijds werk de werkdruk opdrijven. Tegenwoordig krijgen we een uur om een herenhuis schoon te maken”, zegt Ilse Thienpondt.

De Equal Pay Day (de dag tot wanneer vrouwen moeten werken om mannen qua inkomen bij te benen) valt dit jaar op 31 maart. Dat is geen dag vroeger dan de vorige edities. “We zetten kleine stapjes vooruit, maar nog lang niet genoeg”, meent Caroline Copers. Equal Pay Day pakt daarom uit met tien beleidsvoorstellen voor de overheden en de sociale partners. Zij vragen ondermeer een genderbewust personeelsbeleid, een opwaardering van 'vrouwelijke beroepen' en een betere wetgeving.

Voor dat laatste wil sp.a-parlementslid Maya Detiège zorgen. Zij diende samen met Dalila Douifi een wetsvoorstel in dat binnenkort in de commisie besproken wordt. “Wij willen de drempel verlagen voor vrouwen die iets aan de discriminatie willen doen. Zij kunnen klacht indienen bij de syndicale delegatie of de arbeidsinspectie. De werkgever moet dan binnen de zeven dagen de objectieve reden van het bestaan van de ongelijkheid motiveren. Als er geen objectieve reden bestaat, moet er een minnelijke schikking komen”, zegt Maya Detiège.

copyDSC_0002.JPG
copyDSC_0039.JPG