Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Anja Hermans veroordeeld tot acht maanden gevangenis

Anja Hermans veroordeeld tot acht maanden gevangenis

Anja Hermans werd voor de rechtbank van Dendermonde veroordeeld tot acht maanden effectieve gevangenisstraf. Om de gebrekkige beveiliging van de kerncentrale in Doel aan te tonen, was ze een aantal keer binnen gedrongen op de terreinen van de centrale. Electrabel sleurde haar daarom voor de rechter.

Anja Hermans betwist de aantijgingen van Electrabel niet. Ze ontkent wel dat ze vernielingen heeft aangericht aan de omheining. Volgens haar kan je het domein zo maar binnen wandelen. Met haar onderzoek (dat ze uitgebreid documenteerde en publiceerde op indymedia.be) wou ze enkel aantonen dat Electrabel wel zeer slordig omspringt met de beveiliging van de kerncentrale. De rechter had geen oren naar dat argument. Hij veroordeelde Hermans tot 8 maanden effectieve gevangenisstraf. Anja Hermans krijgt ook een straatverbod opgelegd rond de kerncentrale van Doel. Volgens de rechter wou Anja Hermans enkel onrust zaaien via “kwaadwillige aanstellerij”. De rechter verwees daarbij nadrukkelijk naar haar verleden.

Anja Hermans bracht vier jaar door in de gevangenis wegens haar rol bij brandstichtingen van ondermeer vleesverwerkende bedrijven. Acties die gelinkt zijn aan het Animal Liberation Front (ALF). Ze behaalde zopas haar diploma van opvoedster, een studie die ze in de gevangenis van Brugge begon. Anja Hermans schreef dat verleden van zich af in het boek “Kleine vonk, groot vuur: Anja Hermans, van idealiste tot terroriste en terug”.

Anja Hermans kreeg onlangs nog de steun van verschillende politici(van SLP, Groen!, sp.a en PVDA). Vlaams Volksvertegenwoordiger Els Van Weert (SLP) schreef: “Schalkse ruiters horen niet thuis in de cel”. Anja Hermans voerde haar onderzoek ook in samenspraak met Vlaams volksvertegenwoordiger Eloi Glorieux van Groen!.

Anja Hermans veroordeeld tot acht maanden gevangenis

Opnieuw één van de vele uitwassen van de pervers georganiseerde samenleving, waar ook justitie ( onafhankelijke macht ) niet regulerend, doch eerder versterkend, optreedt. Alleen massale en aktieve solidariteit met Anja is hier op zijn plaats.

8 maanden

Ik vraag me af waarom ze het toch blijft doen: de problemen opzoeken? Ze kon toch op voorhand raden dat het slecht zou aflopen.

Ik ben al eens voor 6

Ik ben al eens voor 6 maanden en een miljoen BF boete veroordeeld omdat ik op mijn EIGEN terrein (als huurder) putten gevuld had met stenen tegen de gaten!

dat was zo gelijk gesteld met sluik storten van bedrijven en ik kreeg de schuld van alles
zo de wetgeving betaamd tegenwoordig ben je schuldig tot bewijs van tegendeel!
Habeas Corpus is allang opgepeuzeld door wie weet wat...

Dan ga je in beroep en in brussel maakten ze brandhout van dat verdict .
Ze spelen spelletjes met de burgers op die manier .

Laat u niet intimideren!
ook Anja niet

Komt wel goed!

geen onpartijdigheid

de rechter heeft niet onpartijdig geoordeeld over de feiten maar partijdig geoordeeld omdat de persoon Anja Hermans noemt, nog maar eens klassejustitie.

Anja Hermans veroordeeld voor uiting van mening

Ik heb een deel van Anja Hermans' 170 blz verslag gelezen. Ik denk dat zij heel duidelijk aangetoond heeft dat gewapende terroristen heel dicht bij de kerncentrale kunnen komen, zonder gefilmd of tegengehouden te worden. Nu meent de rechtbank dat deze getuigenis strafbaar is.
Ik vermoed dat dit een geval is van klasse-rechtspraak, waarbij men het verleden van de beklaagde in het heden uitspeelt tegen de beklaagde, zonder de huidige feiten objectief te bestuderen.
Anja Hermans hoort niet thuis in een gevangenis!

WvdP

vuile VRT

En de VRT speelt het al even partijtig, niets over het dossier van Anja, niets over hr proces maar nu er een veroordeling is is er plots aandacht en haalt men er gauw enkele archiefbeelden bij van vroeger, kwestie van de kijker zeker niet te beïnvloeden en zeker geen partij te kiezen en zo een objectieve kijk geven,

te zielig vr woorden eigenlijk, waarschijnlijk hadden de zelfverklaarde demagogen aan de reyerslaan niets anders te doen vandaag, benieuwd of ter zake het al even vuil zal spelen met de zelfverklaarde demagogen daar, een bende scoutsleiders die hun gasten niet kunnen laten uitspreken en voortdurend zelf de aandacht opeisen met idioteriëen.

Terechte uitspraak! De

Terechte uitspraak!

De kerncentrale van Doel is weldegelijk goed beveiligd en zelfs als het nacht is.

Het bijna bereiken van de "warme zone" ? Als je als werknemer minstens 3 keer moet inbadgen om de warme zone te bereiken vraag ik me af hoe ze zoiets kan beweren.

En via een rioolstelsel? Het enige rioolstelsel dat van buiten af toegankelijk is, is de afvoer van de toiletten.

Een vilvoordse jongere die 2

Een vilvoordse jongere die 2 flikken het ziekenhuis in slaat loopt twee dagen later weer vrij rond...
Anja zit vier jaar in de bak om hamburgers aan te branden...
En nu moet ze terug om haar krachtige alarmbel over een belangrijk probleem?
Wordt deze straf overigens wel uitgevoerd? Ik dacht dat straffen < 3 jaar "vergeven" worden.

Beroep

Sowieso gaan we in beroep tegen de uitspraak.

De rechter beschouwd de kerncentrale van Doel als een woonst,...vandaar de veroordeling wegens woonstschennis.

De tweede veroordeling betreft mijn nachtelijke aanwezigheid op de kerncentrale van Doel,..;over overdag wordt niet gesproken, aangezoien het hoofd van de dienst Operationele Bewaking van KCD, Ronald De Maeyer in een PV stelt dat overdag een deel van de site publiek domein is, toegankelijk voor iedereen dus,...kom er lekker allemaal gezellig bij.

Derde veroordeling is het gat in de omheining van 30 cm, waarvoor Greenpeace al een veroordeling aan hun been hebben gekregen voor dezelfde rechtbank (zaak nog hangende in Beroep).

Uiteindelijke reden van mijn dagvaarding is dat de dienst bewaking door mijn rondgespook in en rond de kerncentrale hun dagelijkse taken niet meer kon uitvoeren en het een janboeltje werd daarbinnen....

Vandaar ook het straatverbod,...alsook dat Electrahel het een handige manier vindt om kritiek op hun miljardenwinst-bedrijf van zich weg te houden.

Maar de rechter in Dendermonde stelt ons allen gerust. Er is niets mis met de beveiliging van de kerncentrale,...we kunnen dus allen rustig dodo doen,...

Met een knipoog naar Greenpeace: " Varkens kunnen vliegen, de aarde is plat en kernenergie is veilig,..."

De VTM knipte het stuk interview over het nucleair forum en de vetzakkerij van de nucleaire lobby dat ik vanmiddag gaf weg uit hun 13:00u journaal,...

@Dave

S' nachts goed beveiligd??

Bon,meer dan 60 minuten ongestoord rondwandelen op de site alvorens 'nét' opgemerkt te worden,...das idd. prachtige beveiligd !!!

Als jij er gewerkt hebt , weet je uiteraard ook dat een deel van de technische complexen die ook behoren tot warme zone ook effectief in de koude zone staan.Als verdediger van Electrahel vergeef ik je simplisme aangaande het feit alsof iemand die zich toegang wil verschaffen met wat slechtere intenties tot de warme zones zich netjes zou gaan aanbieden aan de bewaking,...

Toegang via rioolbuizen is mogelijk,heb het aan je baas (De Maeyer) herhaaldelijk aangeboden om hem dit zelf te laten zien,doch hij wou er blijkbaar niet mee geconfronteerd worden.

Misschien moet je dan zelf maar eens op onderzoek gaan,..; tis best gezellig zo onder Doel 4.

anja

heeft ze al niet genoeg afgezien laat ze nu toch eindelijk eens met rust ze is nog steeds wel wild at heart maar wat is daar dan mis mee
als je deze veiligheidsproblematiek probeert aan te kaarten via officiele wegen dan zijn de kerncentrales al gesloten of waarschijnlijk al gerenoveerd voor je gehoor krijgt
als al die mensen van greenpeace die aan die industriele gebouwen en aan kantoorgebouwen hangen ook allemaal voor acht maand in de gevangenis belanden dan zal het wel helemaal vollen bak zijn
in dendermonde zijn ze echt wel gespecialiseeerd om mensen wat rapper achter de tralies te gooien
hopelijk moet ze inderdaad niet haar tijd gaan uitzitten want dan kan het weer allemaal opnieuw beginnen voor anja
je hebt in ieder geval mijn steun en hou de moed er in

Electrabel is even heilig als onze rechters

Het is hallucinant hoe de Electrabel zelfs haar eigen personeel voor de gek houdt. De centrale is zogenaamd veilig omdat de brave werkgever driemaal moet batchen. Doet hij dat niet dan is de nog bravere baas boos. Er zijn wel mensen zoals mezelf die niet zo braaf zijn en al eens niet batchen. En naar verluid zijn er nog stoutere dan mij (niet veel maar 1 is genoeg)

Het is niet enkel een batchprobleem, men kan nog dromen van wereld zonder terroristen, zonder 'verdwaalde' tieners, zonder Anja enz. Maar de zelfde waanzin zit ook in het meer technische werking en daar zijn niet eens mensen nodig om problemen te krijgen. Bvb een gebouw dat nu al duidelijke tekenen van betonrot vertoont wat geteisterd wordt door radioactief verval. Maar slaap gerust men kijkt al eens of het behang nog mooi hang dus alles is veilig.

En wie nog twijfels zou hebben, Electrabel heeft een mooie traditie en ervaring van neefjes aan een job te helpen. Wilt ook als mecenas wel de nodige goede doelen steunen zoals bvb het vlaams behang in leven houden. Natuurlijk zijn onze rechters onomkoopbaar en onbuigzaam voor enige druk, ze geloven alleen elke onzin van een oplichter-firma en stellen zich graag aan als verklede halfgoden.

Niet Anja Hermans is het gevaar maar wel de kerncentrales

De onevenredig zware straf die de rechter oplegde aan milieu-activiste Anja Hermans is een schande: acht maanden effectief, 1100 euro boete en een straatverbod als straf voor op volledig geweldloze en open wijze het gebrek aan beveiliging van de kerncentrale van Doel aan de kaak te hebben gesteld is buiten proportie. Niet de boodschapper, maar de gebrekkige beveiliging van de kerncentrales vormen een immens veiligheidsprobleem.

"Electrabel bagatelliseert de acties van Anja Hermans en verkondigt dat ze enkel publiek toegankelijke locaties op de site van de kerncentrale heeft betreden. Als dit klopt, waarom wil Electrabel dan persé deze klokkenluidster muilkorven? Indien Anja Hermans inderdaad een gevaar voor de samenleving zou zijn, dan pas was de kerncentrale in de problemen gekomen," verklaart Groen! parlementslid Eloi Glorieux.
Gelukkig bestaan er nog idealisten die gebreken die kunnen schade opleveren voor de maatschappij durven blootleggen. Onze verouderde kerncentrales kunnen best gesloten worden, maar zolang ze functioneren moeten ze maximaal beveiligd worden. Anja Hermans heeft op vreedzame wijze niet alleen aangetoond dat onbevoegden zonder enig probleem de site van een kerncentrale kunnen betreden, maar ook dat ze onopgemerkt een uur lang vlak bij de cruciale gebouwen kon vertroeven.

"Anja heeft haar bevindingen minutieus gedocumenteerd en heeft het dossier met haar ervaringen ook overgemaakt aan de verantwoordelijke van de kerncentrale. In plaats van te investeren in een betere beveiliging en Anja Hermans te danken voor haar vrijwillige veiligheidsaudit, tracht Electrabel de boodschapster nu monddood te maken door haar in de gevangenis te laten stoppen," aldus Eloi Glorieux die niet begrijpt dat de rechter van Dendermonde zonder enige maatschappelijke reflectie heeft besloten Electrabel vrijuit te laten gaan.

Geheel onterechte uitspraak tegen Anja Hermans

De rechter die Hermans tot de straf veroordeelde, sprak van "vermoedens" van het aanbrengen van schade aan een omheining. Sinds wanneer baseert een rechtbank zich op vermoedens om een beklaagde te veroordelen?

Op een van de foto's die Anja maakte zie je een omheining die bijna tegen de grond ligt. Moeten we nu aannemen dat Anja dat op eigen houtje gedaan heeft? Zij was alleen tijdens haar tochten rond de Kerncentrale.

De rechtbank baseert zich op daden die Hermans vele jaren geleden heeft gesteld. Wat heeft dit te maken met de zaak van haar onderzoek naar de veiligheid van de Doelse kerncentrale?

Dit is geen eerlijke rechtsgang, maar een politieke afrekening, met een rechter die Electrabel bij voorbaat gelijk geeft.

Terroristen proberen niet via de voordeur met een badge binnen te geraken.
Zij kunnen er mogelijk ook op uit zijn om met draagbare wapens schade te berokkenen van buitenaf. Met onvoorspelbare gevolgen voor het functioneren van de centrale, koelsysteem en dies meer.

Vriendelijke groeten,
WvdP

krom gerecht

Sla je klikken int hospitaal sta je direct terug op straat.
Roemeense mensnhandelars en ander zwaar tuig op vrije voeten wegens procedurefouten maar wag het niet op een parking van een slecht beveiligde kerncentrale te lopen. Niets zo krom als het gerecht in België. Electrabel zou moeten terechtstaan en niet Anja Hermans. Schiet niet op de pianist. Dit is wraakroepend.

Zucht

Anja,
Waarom wil je snachts door een rioolbuis kruipen om niet verder te geraken dan die school die de centrale ook die dag kwam bezoeken??

En verder: zoek in je eigen dossier eens op wat de warme zone is. Je vertelt veel over die die warme zone maar eigenlijk bedoel je dat niet he.

Vanuit jou dossier: pagina 19.
KCD is onderverdeeld in een exploitatiedomein dat nog eens opgesplitst is in 2 soorten zones:
De bewaakte (of koude zone)dit omvat alle delen van het exploitatiedomein (terreinen en gebouwen )die niet tot de ‘gecontroleerde zones’ behoren.
De gecontroleerde (of warme zone)
De bewaakte en de gecontroleerde zones zijn nog eens onderverdeeld in een aantal bewakingszones.
Bewakingszone’ (koude zones): (domein of site)Omvat de ruimten rond de technische complexen, ook de algemene infrastructuurgebouwen, zoals magazijnen, werkplaatsen, administratiegebouw, garages, enz.
Technische complexen: Doel 1/2, Doel 3, Doel 4 en het WAB-gebouw, (Water en Afvalbehandeling) elk bestaande uit een “koud” en een “warm” gedeelte. ). Het betreden van een technisch complex, mag enkel gebeuren via de individuele doorgangen (orthosswings en Kentaurs genoemd), en men komt in ieder geval eerst uit in hun “koude zone”

Bewakingszone ‘warme zone’

•In elke technisch complex is één “gecontroleerde” of zogenaamde “warme zone”; daarbinnen is er nog een kleinere zone met een speciaal bewakingsregime:
Droge stockage Doel 1/2 (enkel toegang met veiligheidsmachtiging, anders begeleiding door een bewakingsagent)

-Het “splijtstofgebouw” SPG D3 en SPG D4 (enkel onbegeleide toegang mogelijk indien in het bezit van een veiligheidsmachtiging)

(Voor zelfstandige tewerkstelling dient personeel veiligheidsmachtiging niveau ‘vertrouwelijk’ te hebben)

(Voor elke tewerkstelling in de toezichtszaal of indien gewerkt wordt met geclassificeerde documenten van het niveau ‘geheim’, is een machtiging op niveau ‘Geheim’ noodzakelijk).

Je bent dus BIJNA tot bij de KOUDE ZONE geraakt! En iedereen die ooit Doel wil bezoeken, zal BIJNA in die KOUDE ZONE geraken.
Dus buiten veel roepen, bewijs je in mijn ogen niets. En al die fotos die je maakt??? Die maak je zelfs vanop rechteroever met iets wat fototoestel.
Leuk dat je je wil inzetten voor het milieu, maar maak je zelf niet meer wijs dan je in je eigen dossier schrijft, meisje.

Dit is onterecht!

Dit is onterecht!

@Karolien

Ik respecteer jou menig ook meisje,..

Maar zie hier helaas weer het argument bovenkomen wat ik ook van de kant van Electrabel en de pro-kernenergiërs zie bovenkomen,...

Je hebt een toegnangsbadgke nodig om op de warme zones te komen,...daar draait het hier niet om, iets of wat kwaadwillig persoon(en) heeft geen badgke nodig om zich toegang te willen verschaffen tot de warme zones.

Die vallen wel op een andere manier binnen,...

Volgens mij kruipt een doorsnee school ook niet door rioolbuizen,onder het WAB-gebouw en tussen Doel 4,het feit dat de mogelijkheid er gewoon is,is al een feit op zich,...

Karolientje, kruip er anders zelf eens door en stel je dan de vraag wat als iemand dit doet met slechte intenties,...

En misschien kan je je ook eens afvragen waarom Electrahel indien het dan toch gaat om het betreden van publiek domein me dan dagvaard 12 keer, wegens inbraak,...

Over het nemen van foto's,...

De mogelijkheid vanop rechteroever,...? ik wens mij meteen zo'n toestel aan te schaffen !!!

Daar het voor personeel verboden wordt om foto's te nemen van de technische complexen,omheiningen en dergelijke is dit voor een externe geen enkel probleem,...een kwaadwillig persoon(nen) kan dus ongestoord de hele boel in kaart brengen en een inval voorbereiden,...

Maar ja, de kerncentrale van Doel is veilig verklaard door de rechter, we hoeven dus idd. niets te vrezen,...

Feiten??

Beste,
Ik heb je dossier bijna volledig gelezen en ik vond het wel duidelijk omschreven maar ik heb er nu wel nog een vraag over.

Wat is die "warme zone" die jij in je antwoord gebruikt???
Geef nu eens een duidelijke uitleg wat die warme zone is want jij komt telkens met de woorden dat je zo makkelijk in die "warme zone" kan geraken. Ik vraag me af of je wel weet wat je eigenlijk zegt.

Zelfs al komt het hele Amerikaanse leger, dan hebben de mensen nog voldoende tijd om de centrale veilig stil te leggen, je wandelt heus niet in 2 minuten tot aan de reactoren of de controlezalen.

En nee die scholen hoeven niet door een riool te kruipen zoals jij dat deed, die mogen gewoon door de grote poort komen om een bezoekje te brengen.

Verder wil ik positief denken; en niet negatief; misschien rijden ze me morgen omver, krijg ik een ernstige vorm van kanker of schiet een of andere gek me dood of land "Al Quaida" een Boeing 737 op mijn huisje...maar de kans dat dat gebeurt lijkt me gelukkig klein.

Je veroordeling? Je bent op een terrein van Electrabel geweest dus inbraak. Dat bepaalde gedeeltes publiek toegankelijk zijn, is om de mensen te informeren over Kernenergie (vb Infocenter). Andere zijn niet voor het publiek (vb de werf), wat niet wil zeggen dat daar installaties staan die de werking van de centrales beinvloeden.
Ik dacht trouwens dat je veroordeelt was voor aanstellerij. In mijn ogen omdat je zegt dat je zo gemakkelijk naar de reactoren kan wandelen maar dat je nooit verder komt dan over een Bekaertdraad van 2 meter hoog.

enkele mooie fotos:
http://www.panoramio.com/photo/7149727
http://www.panoramio.com/photo/5342905
Waar haal je het trouwens dat de werknemers geen fotos mogen nemen van de technische installatie? In jou dossier stond daar iets anders meende ik.

Soit. Ik hoop dat je mijn eerste vraag eens duidelijk beantwoord.

Met vriendelijke groeten
Karolien

Electrabel zit hier vermoedelijk,....

Ik kan naar de inhoudelijke tekst/uitleg van Karolien en haar verwijzingen opmaken dat we hier te maken hebben met een medewerkster van Electrabel,mogelijks in opdracht,...

Terzijde voor de lezers,....

Dus iemand die kritische

Dus iemand die kritische vragen stelt bij de actie en het dossier staat onmiddellijk aan de verkeerde kant van de omheining, Jan?

Dat is een nogal simplistisch wereldbeeld.

welwelwel

lieve karolien
ik weet niet hoe oud je wel bent maar meisje toch...
...echte terroristen vegen hun voeten aan al uw zonekes en van buizen waar kak doorstroomd hebben ze ook gene schrik zulle.
slaap zacht.

lieve dirk wat prettig dat

lieve dirk
wat prettig dat je er bij komt ....
laat ons eerlijk zijn als en als... dan ... (axioma!)
kunnen we allemaal samen in de zandloper.
maar u bent wellicht VOOR FIJNSTOF.

Veroordeling

Groot gelijk, dura lex sed lex
We leven nog steeds in een rechtstaat & criminelen moeten vervolg worden anders kunnen we alle wetten afschaffen & het recht van de sterkte laten gelden

@ J-Leuven: Criminelen moeten vervolgd worden.

Ik heb nooit de intentie gehad om me te onttrekken aan het gerecht,...

Dura lex sed lex, en wat denkt u van EST MODUS IN REBUS, SUNT CERTI DENIQUE FINES ?

Als U onderstaande leest, kan ik hopen dat u dan ook snapt dat Electrabel ook best eens in het beklaagdenbakje gaat zitten?

http://www.demorgen.be/dm/nl/3324/Financiele-crisis/article/detail/87605...

http://www.demorgen.be/dm/nl/997/Ombudsman/article/detail/796569/2009/03...

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/826198/2009/0...

Of zijn dat geen criminelen volgens U ?