Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vlaams ACV stoomt voorstellen klaar om Vlaanderen sociaal en solidair te maken

Vlaams ACV stoomt voorstellen klaar om Vlaanderen sociaal en solidair te maken

Voer een competentiepaspoort in waarin werknemers en werkzoekenden al hun vaardigheden kunnen opsommen. Niet alleen hun diploma's dus, maar bijvoorbeeld ook de ervaring die ze opdeden tijdens hun engagement in het vrijwilligerswerk. Het is één van de voorstellen die het Vlaams ACV voorlegt aan haar militanten op de Vlaamse ACV-dagen.

De Vlaamse ACV-dagen van 24 en 25 april kan je beschouwen als het vierjaarlijkse congres van het Vlaams ACV. Daar legt de vakbond samen met 500 militanten en vrijgestelden de oriëntatie van de komende jaren vast. De Vlaamse ACV-dagen staan deze keer in het teken van de realisatie van een 'sociaal en solidair Vlaanderen'. “Via een uitgebreide consultatie hebben we alle militanten bevraagd. De voorstellen op de Vlaamse ACV-dagen komen dus niet van de studiedienst, maar van onze leden”, zegt Jan Callaert, voorzitter van het Vlaams Regionaal Comité van het ACV.

Die consultatie gebeurde wel in onverdachte tijden toen er nog geen sprake was van een crisis en toen er nog sprake was van krapte op de arbeidsmarkt. Doorkruist de crisis dan niet de voorstellen die toen naar boven kwamen? “We hebben toen al gekozen voor de transformatie van de economie, voor een omslag naar ecologie en duurzaamheid. Onze voorstellen om de arbeidsmarkt meer schokbestendig te maken passen ook in deze crisistijden. De crisis zorgde er ook voor dat de overheid weer eerder als oplossing dan als probleem wordt gezien”, zegt nationaal secretaris Ann Vermorgen.

Het ACV pleit voor “lerende en leefbare loopbanen”, loopbanen die aangepast kunnen worden aan de levensfase waarin de werknemer zich bevindt en die toelaten om de talenten en de vaardigheden van de werknemer te verzilveren. Eén van de concrete voorstellen is de invoering van een competentiepaspoort waarin werknemers of werkzoekenden al hun vaardigheden kunnen registeren. “Waarom zou iemand die niet het juiste diploma heeft, maar wel vaak concerten organiseert in zijn jeugdhuis niet kunnen solliciteren voor de job van cultuurfunctionaris in zijn gemeente?”, aldus Ann Vermorgen.

Op de Vlaamse ACV-dagen wil het Vlaams ACV het ook hebben over de gevaren van de vermarkting van de zorg. Goede en betaalbare kinderopvang bleek trouwens één van de grote bekommernissen van de militanten van het ACV. Ook duurzaamheid en ecologie neemt een belangrijke plaats in in de bundel krachtlijnen. “Ecologie en duurzaamheid zijn voor het eerst een echt thema”, zegt Ann Vermorgen. Al was dat niet altijd even evident. “Het ligt soms nog altijd moeilijk in sectoren die dat als een bedreiging zien voor werkgelegenheid, maar ook daar beseft men ondertussen wel dat duurzaamheid een echte uitdaging is.”

Vlaanderen solidair met zichzelf! ... ?

Was het een uitdaging om zoveel mogelijk keer het woord 'Vlaams' te gebruiken? Het moet je toch zijn opgevallen?

Vlaams

Het gaat nu eenmaal over het Vlaams ACV en hun Vlaamse ACV-dagen... Moeilijk om daar een belgicistisch stukje over te maken, vrees ik ;-)

:-)

Omdat de regio's meer bevoegdheden kregen, hebben de vakbonden ook regionale structuren uitgebouwd. Het Vlaams ACV houdt zich bezig met de bevoegdheden van de Vlaamse regering.

Vakverbond

Zolang het Vlaams ACV reclame voor het Belgavox concert toelaat op de Vlaamse ACV-dagen vind ik het allemaal prima.