Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Blijf van ons zaad af!

Blijf van ons zaad af!

Er is een samenzwering aan de gang tegen de boeren; tegen de vrijheid van landbouwers om de zaden te zaaien die zij generaties lang hebben gebruikt. Monsanto en andere transnationale bedrijven proberen de voedselproductie van de planeet te monopoliseren. Niets minder. Fraai businessplan. De weerstand tegen dit plan is letterlijk van levensbelang. Europa laat begaan, maar in Duitsland is de poging van Monsanto om maïs te monopoliseren onlangs door de overheid verworpen (DS 16.04).

De Duitse minister van Landbouw heeft een moedige daad gesteld: zij heeft beslist om het monopolie op maïs van Monsanto (gepatenteerd als Mon 810) af te wijzen. Dit monopolie zou betekend hebben dat boeren niet alleen hun zaden moeten kopen bij Monsanto, maar dat elk jaar opnieuw moeten doen, want Monsanto blijft eigenaar van de genetische code van dat maïs. Dat geeft Monsanto recht om zelfs velden te komen controleren en de mogelijk om ook de bijhorende pesticiden te slijten (Monsanto was eertijds producent van Agent Orange, dus ze zijn daar goed in). Landen als Duitsland kunnen zich nog verdedigen tegen reuzen als Monsanto, maar arme of zwakkere landen niet. Zwakkere landen zijn een gemakkelijke prooi. Neem Irak.

De landbouwers in Irak hebben generaties lang, zoals alle boeren ter wereld, in een informeel systeem hun zaaigoed verworven. Landbouwbedrijven bewaarden zaden en de vrije uitwisseling van plantenmateriaal onder landbouwers was zoals overal gebruikelijk. Het is sinds mensenheugenis de basis van alle landbouw. De Iraakse grondwet belette de eigendom van biologische grondstoffen. Maar dat is nu verleden tijd. Op 26 April 2004, ondertekende Paul Bremer the third, toen baas van Irak (herinner u de coalition provisional authority) Order 81, die landbouwers het opnieuw gebruiken van zaden van nieuwe genetisch gemanipuleerde variëteiten die in het kader van de wet worden geregistreerd, verbiedt. Ze mogen geen zaden meer bijhouden en moeten betalen aan de zogenaamde zaadeigenaar. Order 81, dat kadert in het USAID-programma voor Irak, bevestigt dat de Amerikaanse (zoals de meeste) buitenlandse hulpverleningsprogramma's hoofdzakelijk moeten dienen om de bedrijven in de V.S. en Europa een handje te helpen. Order 81 kent de bedrijven volledige controle over de zaden toe voor maar liefst 20 jaar. De wet maakt niet alleen het opnieuw gebruiken van zaden onwettig maar ook „gelijkaardige“ zaadaanplanting strafbaar.

De transnationale bedrijven van de agro-industrie willen datzelfde spel overal spelen. Denk aan Duitsland. En wat Monsanto doet met maïs, doet Bayer met rijst. De privatisering van het zaaigoed is een misdaad, niet alleen tegen landbouwers, maar een misdaad tegen de mensheid en tegen de planeet. Zoals water en lucht zijn ook zaden van iedereen. Een mens zou er gotverdikke eco-terrorist an worden. Dood aan Monsanto! Blijf van ons zaad af!

Lieven De Cauter, cultuurfilosoof, initiatiefnemer van het BRussells Tribunal

Dit stuk werd geschreven naar aanleiding van de International Seeds Day van zondag 26 april, een initiatief van INEAS. Meer info: www.ineas.org/events.htm ; bekijk de video: www.youtube.com/watch?v=IB1yU278zk ; zie ook: www.Brusselstribunal.org

Inderdaad

Inderdaad het wordt tijd dat dergelijke praktijken stoppen. In veel ontwikkelingslanden zijn ze reeds ingevoerd. Genetische codes patenteren is illegaal. Dit is duidelijk een van de uitwassen van het graaikapitalisme.