Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Theater aan de Schelde – “Afrikaanse koorts onder Hangar 14”

Theater aan de Schelde – “Afrikaanse koorts onder Hangar 14”

“Fort Europa” sluit de poorten voor al wie niet past in het racistische plaatje dat arme, door het mondiale kapitalisme gemarginaliseerde mensen uitsluit. In België worden sans papiers door de regering en Minister van Asiel en Migratie Turtelboom, belogen en bedrogen. (1)

IMG_2416.JPG

Foto: John Moussiaux: Meer foto's hier

Gezonde mix

Is migratie een probleem ? Moesten er wereldwijd geen migratiestromen bestaan hebben en nog bestaan, dan kon je pas van een probleem gewagen. Niet alleen versterkt een mix van seksuele contacten tussen individuen van uiteenlopende volkeren de mens als soort en verhindert degeneratie door inteelt. Ook op cultureel, economisch, wetenschappelijk vlak en alle terreinen van het maatschappelijk leven is deze mix verrijkend. De geschiedenis bewijst dat. Toch moeten mensen die een beter leven zoeken in voor hen vreemde gebieden nog steeds hun leven wagen. Om “Fort Europa” te bereiken bijvoorbeeld.

Toch blijven individuen en volkeren hun territorium afschermen voor “het vreemde”, zoals agressieve primitieve dieren als oerkrokodillen het al miljoenen jaren doen. Moest het blauwogige, blonde “ras” in naam van de “identiteit” of “eigen volk eerst”, werkelijk slechts gepaard hebben binnen haar beperkt gebied, dat “ras” was al lang verdwenen door afwijkingen veroorzaakt door inteelt. Alleen al om dat te vermijden moeten we onze Afrikaanse zusters en broeders verwelkomen.

Kaailand

Gezellig op de bank voor het TV toestel gezeten, kent zowat iedere Vlaming het drama van de bootvluchtelingen. Tot meer dan een flauwe blijk van medeleven komt het meestal niet. Als er aan dat knusse Vlaamse kerngezin al niet de meest grove racistische taal ontsnapt. Antwerpen is als provinciestad aan een wereldhaven geplakt. Die ligt ver van de stad, van het centrum. Vroeger, tot aan WOII, was dat anders. Toen lag de haven werkelijk nabij de Grote Markt. Ook nu nog wordt deze oude haven gebruikt door kustvaarders, kleine handelsvaartschepen, door binnenschepen en zelfs kleinere olietankers. Ik zie ze voor het raam aan de Scheldekaaien voorbijvaren. Wanneer ze voor mijn deur aanmeren zijn ze begeleidt door sleepboten.

Deze Scheldekaaien, zes km lang met een groot deel “blauwe steen” en uit de 19° eeuw stammende kaaimuren, worden heraangelegd. Dat wordt een enorm veel jarenplan om de waterkering met ongeveer 25 cm te verhogen. Klimaatwijzigingen veroorzaken hogere waterstanden bij springtij. Het wordt een mogelijkheid om die oude haven, deze historische kaaien te herwaarderen, aantrekkelijk te maken. (2) Om dit alles te populariseren ontwikkeld het beleid een aantal Public Relation projecten. Eén heet Kaailand. Niet ver van het raam waarvoor ik zit, is Kaailand Zuid volop in actie. Het is de autonome organisatie Antwerpen Open die dat alles organiseert.

Febar, koorts onder Hangar 14

Eén van hun activiteiten is een theatervoorstelling over bootvluchtelingen. Deze gaat door in open lucht, maar wel beschermd tegen de regen onder Hangar 14 aan de De Gerlachekaai. Het stuk heet Febar, wat “koorts” betekend in het Wolof. Dat is een taal die in de West Afrikaanse landen Senegal, Gambia en Mauretanië door zo’n 7 miljoen mensen als moedertaal of tweede taal gesproken wordt. Het is een regio waar vele bootvluchtelingen vandaan komen.

Sommige onder hen hebben nog nooit de zee gezien en raken in paniek wanneer deze wild wordt. Tijdens de opvoering van het stuk zie je deze Afrikanen letterlijk veranderen, alsof er een knop wordt omgedraaid, alsof ze koorts krijgen, ze worden onherkenbaar. Er rest maar één doel; aan de “overkant” geraken, “Fort Europa”. Speciaal voor Kaailand Zuid wordt het stuk voor het eerst langs de oevers van een stroom gespeeld, de Schelde. Waar je enkele tientallen meter verder als decor de zeeschepen ziet en hoort voorbij varen. Waar je het water ruikt naar de vis die er terug in zwemt. Waar de zeemeeuwen over je hoofd scheren.

Exodus van verstekelingen

Eind november 2008 zag Keltoum van Indymedia.be het stuk en besprak het op deze site. (3) Het is een theaterstuk ontstaan uit de samenwerking tussen een Vlaamse, Brusselse en Senegales theatermaker. Keltoum interviewde toen de Senegalese acteur Younos Diallo. Die zei: “Migratie, de exodus van mensen houdt me bezig. Ik heb voordien al gewerkt rond het thema verstekelingen. Vluchtelingen die zich verstoppen in laadruimtes van vliegtuigen”. Een haven als Antwerpen kent het fenomeen van de verstekelingen op zeeschepen maar al te goed. Het is de rederij die juridisch én financieel verantwoordelijk gesteld wordt. Een kapitein zal dan ook alles doen om van zijn “probleem” af te geraken. Nog steeds worden betrapte verstekelingen op volle zee gedumpt. Wat niet weet, niet deert…

Acteur Younos Diallo: “Er zijn elke dag honderden die sterven tijdens hun migratie. Als we weer eens op TV zien dat er enkele honderden Afrikanen zijn aangespoeld aan de stranden van Italië of Spanje, proberen we het weg te lachen en te banaliseren. Het zijn toch maar negertjes”.

Gratis tickets

Febar is een productie van Theater ’t Arsenaal. Deze voorstelling is een aanrader. Er wordt in het Frans gespeeld, met duidelijke Nederlandse boventiteling. Er zijn voorstellingen op 7, 8, 9 en 10 mei, telkens om 21u. Aan Hangar 14 aan de De Gerlachekaai. Bereikbaar met trams 4 en8 en bussen 30 en 23 niet ver van de kaaien. De voorstelling speelt in open lucht onder de open Hangar. Je zit droog, maar voorzie warme kledij nabij de Schelde. Tickets aan 8 euro. Alle info over Febar en over het uitgebreide programma van Kaailand is te vinden op http://www.kaailand.be .

Antwerpen Open, dat Kaailand en deze theater voorstelling organiseert, geeft gratis tickets weg aan verenigingen die rond de vluchtelingenproblematiek werken. Ook organisaties van armen, sociaal uitgesloten mensen kunnen gratis tickets bestellen. Dat kan ook individueel gebeuren en door gezinnen met een laag inkomen. Acht euro voor de toegang is voor meer en meer mensen in deze crisistijd een groot bedrag, waar een gezin een dag van eet. Het zijn niet de migranten die onze “welvaart” komen opvreten. Het zijn de banken, het grootkapitaal, de fabriek eigenaars die ons en de mensen uit andere werelddelen laat verpauperen en de winsten blijven verduisteren. Die na de koloniale diefstal op massale schaal nu even zware misdaden begaan in naam van het neo kolonialisme. Afrika is opnieuw één van de grootste slachtoffers.

Geef je naam per mail aan Leen.VandePut@antwerpenopen.be of telefoneer naar 03/224.85.31. De gratis kaartjes liggen dan de avond van de voorstelling aan de kassa.

(1) De vluchtelingen organisatie UDEP – http://www.udep-antwerpen.be/index.htm

(2) Column “Het tij keren” – http://www.indymedia.be/en/node/32484

(3) “Mais putain, het zijn toch mensen” door Keltoum – http://www.indymedia.be/nl/node/30653

Febar in SENEGAL

FEBAR op tournee in Senegal:
lees erover op
http://www.indymedia.be/nl/node/35901