Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Ontslagen bij De Morgen: "Wie zijn nek uitsteekt, vliegt er uit"

Ontslagen bij De Morgen: "Wie zijn nek uitsteekt, vliegt er uit"

Journalisten van De Persgroep kunnen maar beter niet hun nek uitsteken. Dat lijkt het signaal te zijn van de ontslagen bij De Morgen. “Ik ben verbijsterd. Dit is een frontale aanval op solidariteit en engagement”, reageert Pol Deltour, nationaal secretaris van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ).

Bij de journalisten die een C4 krijgen, zijn er twee vakbondsafgevaardigden: onderzoeksjournalist Georges Timmerman en sportjournalist Hans Vandeweghe. Timmerman leidde tijdens de onderhandelingen de personeelsdelegatie. Ook Bert Bultinck wordt aan de deur gezet. Hij was voorzitter van de redactieraad en nam ook namens de redactie het woord tijdens de publieke protestacties.

“Ook fotograaf Filip Claus – die notabene vorige week nog de Dexia-prijs voor de beste persfoto won – heeft zijn nek uitgestoken. Hij was tegen de afslanking van de fotoredactie omdat foto's net één van de sterke punten van De Morgen zijn”, zegt Pol Deltour.

“Dit raakt ons direct als beroepsvereniging. Als het de bedoeling was elk journalistiek engagement te fnuiken dan is men in zijn opzet geslaagd. Het lijkt wel de bedoeling van een paar uitgevers om van ons af te geraken. Journalistenvertegenwoordigers zijn niet beschermd zoals vakbondsvertegenwoordigers. We moeten dat probleem dringend op de agenda zetten.”

Toen er onlangs op de nieuwsdienst van VTM één journalist weg moest, was het slachtoffer Luc De Smet, lid van de raad van bestuur van de VVJ.

Het is ook opvallend dat De Persgroep er voor kiest om gezichtsbepalende figuren de laan uit te sturen. Of is dat de collateral damage van de wraakactie voor de acties en het verzet tegen het “onafhankelijk bloedbad”? Door columnist Bernard Dewulf te ontslaan, wordt de voorpagina verminkt. Hans Vandeweghe bezorgde De Morgen regelmatig een sportieve scoop en Bert Bultinck is verantwoordelijk voor de opiniepagina's.

In totaal worden 13 werknemers ontslagen: 6 journalisten, 3 eindredacteurs, 2 lay-outers en nog 2 medewerkers van de fotoredactie. Twee anderen stappen vrijwillig op.

Maandag beraadt de redactie zich over een reactie. Mogelijk wordt er dan gestaakt en verschijnt er geen krant op dinsdag.

Zie mijn 'notitie'

Zie mijn 'notitie' (Ontslagen bij De Morgen: namen gekend) op Facebook via http://is.gd/AqTA (URL shortener).

Inhoud beschikbaar maken?

Hi Marc,

Niet iedereen heeft (laat staan wilt) een account bij facebook. Kan je de inhoud hier posten zodat iedereen het kan lezen?

Pijnlijk. Enige duiding van

Pijnlijk. Enige duiding van het bestuur of hoofdredactie van De Morgen zou meer dan welkom zijn. Dit schaadt mijn vertrouwen in de krant De Morgen.

Misschien is het ook nuttig

Misschien is het ook nuttig duidelijk te maken dat, volgens wat ik hoorde, de layout- en fotoredactie nu beiden gehalveerd zijn. En dat het plan in de toekomst zou zijn om layout en eindredactie samen te voegen. En dat er twee fotografen zijn die nu halftijds ipv voltijds moeten gaan werken.

ontslagen bij De Morgen

Dit kan toch niet zomaar! Bernard Dewulf: uitstekend columnist, beroert om de twee dagen je ziel met portretjes uit het dagelijks leven, Hans Vandeweghe: heeft de sportrubriek van de morgen mee opgetild tot een niveau waar men vroeger bij de morgen alleen maar van kon dromen! Filip Claus: fotograaf, kunstenaar, het oog op de wereld, winnaar van prijzen, ... dit kan toch niet zomaar! Lezers van De Morgen verenigt u !!!!! Laat De Persgroep ons dagelijks leesvoer niet verkleuteren!!!
We moeten er nu iets aan doen!

Ontslagen De Morgen: postings & comments op Facebook

Claudio_ heeft gelijk (zie hier boven): niet iedereen heeft of wilt een account op Facebook.

Daarom publiceer ik mijn zogenaamde 'notitie' van aldaar integraal hier onder. Let wel: aan de oorspronkelijke 'notitie' zijn er inmiddels stukken toegevoegd. Die vind je hier onder ook.

De 'notitie' staat op Facebook op http://is.gd/AqTA (URL shortener).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Jan Haerynck, in het verre verleden nog ooit redacteur bij De Morgen (tijdens zijn legerdienst zelfs onder een schuilnaam), maakt in zijn 'status' melding van de volgende redacteurs die bij vernoemde krant zullen verdwijnen als gevolg van het akkoord (van de voorbije uren) over de wie ontslagen wordt: Bernard Dewulf, Hans Vandeweghe en fotograaf Filip Claus, Georges Timmerman, chef opinie Bert Bultinck, journaliste Thea Swierstra en Chef cultuur Dirk Remmerie. Deze laatste krijgt, volgens Haerynck, een andere functie bij Het Laatste Nieuws. In de andere gevallen betreft het naakte ontslagen.

Sommigen, waaronder Haerynck zelf, vrezen voor het verdwijnen van de cultuur in de krant.Zo’n vaart zal het natuurlijk niet lopen. Maar cultuur zal wellicht (eerder ongetwijfeld) verder de weg inslaan van verkleutering, vervlakking en commercialisering. Ironisch is dat Dirk Remmerie amper twee jaar geleden overstapte van Het Nieuwsblad naar De Morgen, uit ontevredenheid over het (personeels)beleid bij zijn vroegere werkgever.

Echt zorgwekend is dat de krant met het verdwijnen van Georges Timmerman nog minder aan onderzoeksjournalstiek zal doen. Of het moest zijn, en dat is verre van uitgesloten, dat hij verder op freelance-basis aan de krant blijft meewerken. Ooit was onderzoeksjournalistiek hét wezenskenmerk van De Morgen, een sterk identiteitsbepalend element.

Het ontslag van fotograaf Filip Claus, die al jaar en dag, tot de DNA van de krant behoort, is om de zelfde reden onbegrijpelijk en betreurenswaardig.

Het ontslag van Bert Bultinck stond in de sterren geschreven: hij was immers een van de trekkers/tenoren van het protest tegen de ontslagen.

Dat ook Hans Vandeweghe moet opstappen, zal waarschijnlijk veel zo niet alles met zijn kritische houding t.a.v. de sportverslaggeving van HLN te maken hebben.

Het is duidelijk de bedoeling om onder de toekomstige De Morgen-journalisten vooral gedweeë, jonge en dus goedkope, multi-inzetbare journalisten zonder noemenswaardige specialisatie te tellen. Het laat zich dus voorspellen dat de krant zal evolueren naar een kleur-, karakter en tandenloze courant. Dat ze zal vervallen tot een misbare en vooral inwisselbare gazet.

Siegfried Bracke mocht onlangs nog stellen dat Van Thillo wel niet zo gek zal zijn om dusdanig driest te saneren dat de toekomst van de krant in het gedrang komt door onvermijdelijk kwaliteitsverlies. Ik vrees dat hij zich vergiste.

En ik vrees eveneens dat ik weldra De Morgen nog enkel in het weekend zal kopen. En dat ik niet de enige zal zijn die dat zal doen. In mijn geval niet eens steevast maar op basis van de aangekondigde inhoud. M.a.w. meer De Standaard zal lezen, in combinatie met De Tijd.
Enkel naïevelingen zullen/kunnen geen verband zien (of het verband ontkennen) tussen de recente koerswijziging van en vooral investeringen in De Tijd, voor 50 % eigendom van De Persgroep, en de overname van PCM in Nederland en de ontwikkelingen (lees: desinvestering) in De Morgen.

Weinig na het verschijnen van dat 'status'-bericht van Jan, pakte nieuwsblad.be uit met een volwaardig artikel over de ontslagen. Zie http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20090516_034

De kans is klein dat er maandag een krant gemaakt wordt", aldus een journalist die anoniem wil blijven.

Ik zou voor die actie alle begrip hebben. Meer nog: zou het betreuren indien er geen actie kwam, wél een krant van de persen zou rollen. Het personeel van De Morgen is het aan de identiteit en geschiedenis van de krant verplicht om zijn tanden te tonen.

Update: inmiddels publiceerde indymedia.be ook een artikel over de ontlagen: Ontslagen bij De Morgen: "Wie zijn nek uitsteekt, vliegt er uit". Indymedia legt sterk de klemtoon op het feit dat er tussen de ontslagen twee syndicale delegees zitten (onderzoeksjournalist Georges Timmerman en sportjournalist Hans Vandeweghe). Timmerman leidde tijdens de onderhandelingen de personeelsdelegatie. En dat ook Bert Bultinck, de voorzitter van de redactieraad en redactiewoordvoorder tijdens de publieke protestacties tegen de ontslagen, aan de deur vliegt.

Pol Deltour, nationaal secretaris van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) stelt in het Indymedia-artikel het volgende: "Dit raakt ons direct als beroepsvereniging. Als het de bedoeling was elk journalistiek engagement te fnuiken dan is men in zijn opzet geslaagd. Het lijkt wel de bedoeling van een paar uitgevers om van ons af te geraken. Journalistenvertegenwoordigers zijn niet beschermd zoals vakbondsvertegenwoordigers." Lees meer op http://www.indymedia.be/en/node/33173.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Later op de dag schreef ik ook onderstaande commentaar op de Facebook-posting van een redacteur van De Morgen:

Zij stelde "twaalf uur na de ontslagronde op de krant nog altijd sprakeloos te zijn. En wie zich geroepen voelt om voor deze lijst een uitleg te verzinnen, laat maar zitten. De schande is niet weg te moffelen."

Mijn comment:

Je posting is de eerste dat ik hier lees van een DM-redacteur na de onheilstijding. De rest huldigt zich in berustend stilzwijgen. Of zwijgt om andere redenen die misschien begrijpelijke maar weinig (edel)moedig zijn. Of heeft andere besognes. Naar het Eurovisiesongfestival kijken bijvoorbeeld.

Er is inderdaad geen logica te bespeuren in de lijst. Toch geen steekhoudende en aanvaardbare. Wel een ‘systeem’. There is a system in the madness ! Elementen die ongetwijfeld meespeelden, benevens domheid en kortzichtigheid, zijn de voorbije uren door diverse Facebook-gebruikers op een rijtje gezet. Ook door mij. Zie http://is.gd/AqTA (= URL shortener).

Dat er, gezien de terugval van de reclame-inkomsten en het ‘structureel ’ tekort, bij De Morgen ‘iets’ moest gebeuren, niet enkel ontslagen maar ook andere bezuinigingen, staat voor mij buiten kijf. Maar eveneens dat het management met de natte vinger tewerk ging bij het opstellen van het herstructureringsplan (zie de onverklaarbare vermindering van het aantal ontslagen, het intrekken van het verhuisplan en de stuntelde, weinig transparante, communicatie).

Het finale lijstje van ontslagen journalisten (de andere functies even buiten beschouwing gelaten) is echter voor heel veel kritiek vatbaar. Het is gewoonweg een hoogst betwistbare keuze. Jaak Smeets, Klaus van Isacker en Bart Van Doorne: shame on you. Jullie verdienen pek en veren. Ik begrijp ook niet hoe de vakbonden dit hebben kunnen goedkeuren. En hoop daar in de komende uren/dagen een overtuigende verklaring voor te krijgen. Minstens een verklaring of excuus voor de ‘capitulatie’.

Dat (syndicale) actie ook in het geval van De Morgen loont, is de voorbije weken en maanden aangetoond. Naar alle waarschijnlijkheid kan de gevallen beslissing – niet het principe van ontslagen noch hun aantal maar de selectie - nog worden bijgestuurd door naar het wapen van de staking te grijpen. Dat De Morgen dinsdag (om te beginnen) niet zou... Meer lezen verschijnen is daarom de evidentie zelf. Het is trouwens ook een zaak van waardigheid, van zelfrespect.

P.S. De avond van het benefiet-feest had je, zo herinner ik me, de euvele moed om het VRT-journaal te woord te staan. Gelukkig kreeg je daarvoor de rekening niet gepresenteerd zoals dat onmiskenbaar wel het geval is voor collega’s die eveneens hun nek uitstaken de voorbije periode.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik schreef ook een commentaar op een posting van Geert Mareels.

Mareels stelde: De Morgen schopte ons een geweten, Van Thillo schopt het geweten van de Morgen buiten. Met de groeten aan de DM vrienden die wel nog mogen blijven. Te braaf geweest? ;-)

Mijn comment:

1) Ironie ivm de situatie bij De Morgen lijkt me niet aangewezen.

2) Overdrijven ook niet: uiteraard is De Morgen nu niet zonder 'geweten'. Ik zou er me gemakkelijk kunnen van afmaken door (ironisch) te stellen: uiteraard, niet. Ze hebben nog altijd Yves Desmet - door sommigen het 'linkse' geweten van Vlaanderen genoemd (maar dat is dan meestal ... Meer lezenniet als compliment bedoeld). Er zijn nog tal van integere en scrupuleuze redacteurs/journalisten (en ook andere medewerkers) bij De Morgen. Die moeten nu enkel de moed van hun overtuiging hebben en op een verstandige manier de onzalige beslissing proberen om te buigen/ongedaan te maken. En daarbij, meer dan bij de voorbije solidariteitsactie(s), iinventief en combatief zijn. En, vooral, durven beroep te doen op de lezer. Zoals het geval tijdens de reddingsactie in de jaren ’80. Ik heb terzake recht van spreken, want was er toen bij en speelde een bescheiden rol inzake de steun vanuit de marketing- en reclamewereld waar ik destijds werkte.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Een tweede De Morgen-redacteur schreef op Facebook: Dit is er mijlenver over, mag echt niet gebeuren, wee de verantwoordelijken: dat ze bloeden in de hel! Oorlog jawel!

Mijn comment hier op:

Guerilla-oorlogvoering mag ik hopen. Zo heeft menig bevrijdingsbeweging (zoals de Vietcong) de vijand verslagen.

De guerrillero-redacteurs en dito medewerkers kunnen alvast beginnen met stinkbommetjes te gooien in de brievenbus van hen die verantwoordelijk zijn voor de laffe ploertenstreek: Christian Van Thillo, Jaak Smeets, Klaus van Isacker, Bart Van Doorne en hun handlangers en medeplichtigen.

P.S. De correcte uitdrukking is 'dat ze branden in de hel'. Weet ik nog van dat jaartje dat ik, ter afwisseling, godsdienst volgde i.p.v. zedenleer :-)

inhoud

Wie nu nog denkt dat de economische logica waarin kranten beland zijn geen inhoudelijke effecten heeft (ik denk hier aan Yves Desmet, uiteraard) zou nu stilaan wakker moeten worden uit z'n winterslaap.

opvallend

je zou dan verwachten dat men vandaag in de krant er toch al iets over schrijft met woede maar één droog artikeltje en DeSmet die in zijn opiniestukje schrijft nr aanleiding vd laatste verkiezingsenquête dat de Vlaamse regering best met dezelfde partijen voortdoet, en dat noemt zich links en democratisch...

Met vriendelijke groeten.

Als abonnee krijg ik wekelijks de nieuwsbrief van De Morgen in mijn mailbox met, naast een kort overzicht van actueel nieuws, ook vaak onweerstaanbare aanbiedingen. Een James Eames lounge chair, tickets voor de exclusieve avant-première van Adams Appels, de avant-première van de dvd box van In Europa van Geert Mak. Commerciële brieven met vriendelijke groeten ondertekend door Klaus Van Isacker.

Dit weekend maakte de directie van De Persgroep de namen bekend van dertien journalisten die in het kader van herstructurering de krant moeten verlaten. Onder anderen sportjournalist Hans Vandeweghe, columnist Bernard Dewulf en fotograaf Filip Claus. In tijden die wars staan van lezersparticipatie kreeg de lezer van deze drastische beslissing geen bericht in exclusieve avant-première. Nooit kreeg ik een mail van Van Isacker met vriendelijke groeten én de vraag: We willen sneller, goedkoper. Bernard Dewulf kan niet langer weemoedig, traag op de voorpagina. U doet toch mee?

Mijn antwoord, uiteraard met vriendelijke groeten, was dit geweest: Zonder vaste waarden, verliest De Morgen haar waarde. En de directie van de Persgroep haar waardigheid. Zij begaat in deze een commercieel-strategische flater. En bovendien één met on-menselijke impact.

Met vriendelijke groeten,

Ellen Van Praet

Ontslag Bernard Dewulf

Ik heb het volgende geschreven naar de redactie van De Morgen

Terwijl ik op dit moment luister naar de voorgelezen column van Bernard Dewulf 'Verte'wil ik mijn grootste verontwaardiging uiten over dit ontslag.
De directie ontneemt op deze manier het sterkste wat de krant te bieden heeft.
Wat betekent de katerne 'Wax' ten opzichte van deze dichter?
Onbegrijpelijk dat men de waan van de dag verkiest boven een schrijver die mij en zoveel andere lezers op zoveel morgens een blik biedt in wat de mens is.
Het is net of een stuk van mezelf weggesneden wordt uit de krant, zo sterk is Bernard Dewulf in het weergeven van wat een mens dagelijks aanvoelt.
En vooral de leerlingen van Sint-Andreas Oostende zullen zich verweesd voelen omdat ze bij het eerste lesuur vanaf nu zijn bespiegelingen zullen moeten missen.
Vale Bernard Dewulf, Bernard Dewulf vale.

Met verontwaardigde groeten,

Dirk Franchoo
Leerkracht Klassieke Talen Sint-Andreas Oostende

sorry, maar als dagelijkse

sorry, maar als dagelijkse lezer van De Morgen zal ik nu toch enkele dagen/weken/maanden zonder mijn trouwe leesvoer te zien zijn... alleen al het feit dat de personeelsvertegenwoordigers blijkbaar als lastige luizen in de pels ontdaan worden van de vaste DM-equipe, doet me lichtjes walgen.
Zo wordt het inderdaad meer en meer een onafhankelijk blad, of net niet? Wel meer en meer afhankelijk van de advertenties, commercie en toeleveranciers van artikelen van andere kranten. De columns in DM die ik las, kwamen veelal van de hand van Bernard Dewulf, de aparte "sport"-artikels van Hans Van De Weghe, de foto's die ik meer dan 10 seconden bewonderde van Filip Claus... De opiniebijdrages konden ook meer dan mijn goedkeuring bijdragen. De lay-outers zijn de laatste jaren ook meermaals in de prijzen gevallen, en niet onterecht.
Maar nu zien we dus allesbehalve appreciatie voor de inzet van velen om juist van DM nog een speciale, unieke krant te maken. Vanwaar de logica in het schrappen van juist die medewerkers met een (te wranke?) smoel?
Ik ben blij met de actie van De Morgen morgen, maar het mocht ook ietsje meer zijn. Vandaar mijn persoonlijke actie om DM voor een onbepaalde periode niet meer aan te kopen, en/of te vervangen door andere nieuwsbronnen zoals indymedia, De Standaard en/of De Tijd, enz...
Een socialistische krant was het allang niet meer, maar voor een linkse als mezelf kan ik mijn gazet zelfs niet meer sociaal noemen, spijtig...

beste groeten en hopend op beterschap,
Brecht

Illusies

Laten we ons geen illusies maken. Morgen ligt er weer een De Morgen op de mat. Vandaag gaan de redactieleden die gespaard bleven van het ontslag braafjes aan de slag, met wat personeelstekort hier en daar, maar dat zijn ze al gewoon. Ze hebben een goede les geleerd: wie zich openlijk tegen de hoofdredactie keert, gaat eruit. En wie slechts om de twee dagen een twintigste van de voorpagina vult, ook. Blijven over: de journalisten die zich niet of niet openlijk hebben verzet. De mensen die meeheulen met de commercieel en rechts georiënteerde hoofdredactie. Onder hen ook 'scherpe pennen' als Yves Desmet en Walter Pauli. Als lezer staat het je dan vrij je conclusies te trekken. De Morgen is al lang niet meer de progressieve krant die ze misschien ooit was. Ze heeft weinig of niets toe te voegen aan het Vlaamse dagbladlandschap, zeker niet nu ze meer en meer in de richting van Het Nieuwsblad opschuift.

links?

De Morgen is eigenlijk maar heel kort 'links' geweest. Sinds vijftien jaar, sinds het aantreden van Desmet, is de krant pijlsnel opgeschoven, weg van een sociaal-democratische positie naar een positie in steun van Paars en zacht-sociaal-liberaal. Als Desmet de Stemtest zou doen, dan komt hij ergens in de buurt van Geert Lambert uit. Het is tekenend voor de slapheid en het trage reactievermogen van de krantenlezer in dit land dat weinigen die verschuiving hebben opgemerkt: de meeste progressieve lezers gingen ervan uit dat De Morgen de progressieve consensus bleef weerspiegelen, zelfs wanneer de krant de lof zong van Verhofstadt en zijn samenlevingsmodel - bij monde van met name Desmet en Pauli.

De met veel tamtam (door Pauli) binnengehaalde allochtone-vrouwelijke columniste Mimount Bousakla blonk (met Pauli als coach) uit in reactionaire stukjes over multiculturalisme, en kreeg dan een plaats bij Lijst De Decker. Zo 'links' is die krant de laatste (vele) jaren.

Laat dus die illusie (of paniek) varen dat wij - de linkerzijde - 'onze' krant kwijtgeraakt zijn door de recente herstructureringen. We zijn die krant al vele jaren geleden verloren, of beter, zij heeft zich vele jaren geleden al van ons afgekeerd. Probeer maar eens een links opiniestuk bij De Morgen gepubliceerd te krijgen. Wie dat de afgelopen jaren heeft geprobeerd weet wat ermee gebeurt: recht de papiermand in. Consequent links is voor de redactionele generatie van Desmet en Pauli dikke zever.

De Morgen Links?

Volgens de mensen van de Morgen zelf is De Morgen helemaal geen links krant.
"De Morgen is een liberale krant maar tot nu toe konden ook mensen als Dewulf of Claus iets anders tonen. Ze keken op een eigenzinnige manier naar de wereld. Dat zal dus niet meer kunnen." aldus de voorzitter van de redactieraad Bert Bultinck

Kan je lezen op: http://indymedia.be/nl/node/33219

Schandalig

De mensen ontslaan die het personeel hebben verdedigd. Over 2 jaar kondigen jullie waarschijnlijk gewoon nog eens herstructureringen aan, en verhuizen jullie de inboedel wel naar ik weet niet welk boerengat. Nu de sterkste tegenstanders geliquideerd zijn zal dat dan waarschijnlijk niet zo moeilijk meer zijn. Dan wordt De Morgen gewoon een doorslagje van Het Laatste Nieuws. Nu wacht mij een moeilijke beslissing, stoppen met de Morgen kopen en geen alternatief hebben, want al de rest van de kranten is mijn ding niet. De Standaard die zo extreem Leterme aan het aanprijzen en ophemelen was, terwijl voor mij al direct duidelijk was dat die man het niet kon, heeft al lang voor mij afgedaan en voor de rest zie ik geen alternatieven wegens te oppervlakkig en niet interessant. Maar de Morgen blijven kopen is ook niet de ideale optie, gezien de eigenaars ervan dit soort stoten uithalen, en daar geef ik geen geld aan. Ik zal mijn nieuws wel van op internet halen. Vaarwel krant!

Dirk Franchoo: "Het is net

Dirk Franchoo: "Het is net of een stuk van mezelf weggesneden wordt uit de krant, zo sterk is Bernard Dewulf in het weergeven van wat een mens dagelijks aanvoelt."

Ik kan dit alleen maar beamen. Stuk voor stuk zijn de columns van De Wulf schetsen uit de balzaal van de ziel.

ontslagen de morgen

mischien wil van thillo wel dat wij met z'n allen HLN gaan lezen.
Wanneer komt er een aktie van de lezers

ontslag Bernard Dewulf

Ik ben een draadje kwijt, 's morgensvroeg op maandag woensdag vrijdag, luchtige taallucht : inspiratie voor mijn eigen draad. Hoe kan ik Bernard Dewulf terugkrijgen ?
Gerrit

Het systeem transformeert

Het systeem transformeert zich ook zonder dat men systeemgericht één lijn volgt. Het is al langer geweten dat de media niet erg veel gedifferentieerd nieuws brengt. Alle items komen uit dezelfde bron. Het natuurlijk ondernemerschap daar waar talenten, behoeften en uitdagingen mekaar ondersteunen zijn veel belangrijker dan het blijvend volgen wat een chef of een politieke partij probeert gemeenzaam op te leggen. Realiteit verdraagt geen geloof maar expressie die excelleert in ervaringen... Opiniepeilers zijn zo een fout voorbeeld. Doe de toets met de verkiezingen op 7 juni.

jaak smeets

wie kan mij het prive adres van jaak smeets bezorgen?
marc.deboeck@telenet.be