Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Leerlingen boos over hoofddoekverbod op Atheneum

Leerlingen boos over hoofddoekverbod op Atheneum

Een 500-tal leerlingen en sympathisanten tegen het hoofddoekenverbod kwamen vandaag samen in het Atheneum van Antwerpen aan de Franklin Rooseveltplaats. In een geïmproviseerd informatiemoment op de speelplaats kwam de directrice Karin Heremans het hoofddoekenverbod toelichten. Vanaf september wordt het dragen van de hoofddoek in de Athenea van Antwerpen en Hoboken verboden. Ze werd onthaald op massaal boegeroep en verbaal protest. Verschillende leerlingen kwamen boos en emotioneel hun ongenoegen uiten over de beslissing van de directie. De imam Nordin Taouil was ook van de partij. Hij wees op de georganiseerde discriminatie en riep de leerlingen op om zich te verzetten tegen de beslissing.

foto3.JPG

De leerlingen zijn boos over de beslissing van de directie en vooral over de manier waarop de beslissing is genomen en gecommuniceerd. "We wisten het via de media," luidde het. "We zagen plots journalisten op onze speelplaats die ons vragen kwamen stellen. Deze beslissing is over onze hoofden genomen," zegt een leerling. "Het is laf dat de directie die er overal mee uitpakt dat ze tegen discriminatie is en een diversiteitsbeleid voert dit op zo'n manier beslist. Het ganse jaar hamert men op school op het belang van communicatie en wederzijds respect maar de directie kan zelf niet eens met ons communiceren," zegt een van de leerlingen.

Ook Lamia Chebaa, lid van het oudercomité is kwaad. "Ik ben actief in het oudercomité en moest de beslissing vernemen via mijn dochter," zegt ze.

De leerlingen zijn vastbesloten om na de de rapportuitreiking massaal uit te schrijven. Waar ze naartoe kunnen weten ze niet. "We hopen een school te vinden waar we met onze hoofddoek binnen mogen en desnoods gaan we middenjury doen," zegt een meisje met een hoofddoek.

De politie liet niets aan het toeval over en was massaal aanwezig om en rond het het Atheneum met tientallen combi's.

foto2.JPG

Directrice Karin Heremans kwam het hoofddoekenverbod toelichten (Op foto, tweede van rechts)

foto8.JPG

De Imam Nordin Taouil riep op tot geweldloos verzet tegen de beslissing. En vroeg de moslimouders om hun kinderen niet naar school te sturen tot er een oplossing is.

foto5.JPG
foto12.JPG
foto9.JPG

Twee leerlingen van de school gaven een emotionele en verontwaardigde toespraak. Bekijk hun speech hier http://www.youtube.com/watch?v=wMjcuparAr4

foto7.JPG
foto10.JPG

Mina Chebaa is lid van het oudercomité.

foto11.JPG
foto6.JPG
foto14.JPG
foto4.JPG
foto1.JPG
foto13.JPG

Ya ajoehal kafieroen!!

Inderdaad.
Wat willen zij eigelijk van ons????
Heeft iemand daar een antwoord op??
Ik wel.

Ze willen de islam weg!!

Hallo moslims wordt eens wakker!!!!

Beseffen jullie niet dat dit allemaal politieke spelletjes zijn om af te rekenen met de islam.

Ze hebben schrik dat over 10 a 20 jaar de islam de overhand zal hebben.
en doen er alles aan om ons af te laten dwalen, maar weet dat God hen zal verder doen afdwalen en de godvrezenden zal beschermen tegen de ongelovigen, amien.

Wees niet bang kom op voor jullie godsdienst maar in vrede!
Want God is tegen de onrechtvaardigen...
Vrees alleen God want tot Hem is de terugkeer.
Moge Allah met ons zijn en ons helpen in deze moeilijke tijd, Amien ja rab.

Racisme staat niet in het leerplan

Blijkbaar is er een serieus verschil tussen wat een leerplan oplegt en de regels waaraan een schooldictatuur zich moet houden.
Zo bevat elke leerplan aandacht voor mensenrechten, respect voor elkaar en vrijheid van godsdienst.
Voor een schooldirectie is blijkbaar een eigen religieuze dwang opleggen toegelaten, is racisme toelaatbaar en mag haat en dictatuur de bovenhand voeren.

Men kan toch onmogelijk serieus zaken als respect voor elkaar aanleren als men zelf er niets van terecht brengt. Dat is toch de basisles die elke ouder, opvoeder en zo moet kennen. Blijkbaar mist een A Atheneum al die basis van pedagogiek en wordt het minstens geleid door zwaar onbekwaam personeel.

De toestand in het Atheneum is al jaren een tweestrijd tussen enerzijds zwaar dictatoriale figuren en anderzijds vooruitstrevend. Zo was een van de bekendste Antwerpse racisten er al jarenlang lesgever. En ergerde deze zich bruin aan het zingen in het Antwerps op de speelplaats.

Dezelfde directrice welke nu een niet bestaande dwang als excuus gebruikt zag er een paar jaren geleden geen graten in om zelf een dwang in te voeren. Mijn eigen kinderen zijn in 2002 al van die school afgegaan omwille van de religieuze dwang van de directie. Toen luide haar antwoord dat ze wel dwang invoerde omdat (andere) ouders dat wilde. Blijkbaar is dwang wel in orde als het van leerkrachten en wat bedenkelijke ouders (zo die al bestaan) komt en is een onmeetbare sociale groepsinvloed ontoelaatbaar.

Voor de duidelijkheid, mijn kinderen hadden er geen probleem mee om daar maar liefst 4 verschillende levensbeschouwingen te bestuderen. En die 4 zijn de religies waar de geuzen en de toenmalige Burgemeesters al tegen dwang en onderdrukking vochten. Iets waar de buurt rond het Atheneum aan toegewijd is.
Jammer dat 400 jaar later er nog steeds dezelfde dwaasheid van opdringen van zijn gelijk bestaat, het heeft Antwerpen al genoeg gekost.

Het recht van de wereld is niet en kan niet gescheiden worden van Gods wet. Echter, de wet van God, is geen oorlog maar is vrede. De mensen begonnen met strijd, zoals door het creëren van chaos. Waar zijn ze? In oorlog, en dat is duidelijk. Maar waar gaan ze heen? Naar vrede en dat is niet minder evident.
Victor Hugo - 21 août 1849

Hoofddoek

Een religieuze hoofddoek uit vrije wil bestaat niet. Je kunt jezelf voorhouden, dat je hem uit vrije wil draagt, maar dat is niet zo. Een vervelende ontdekking, die cognitieve dissonantie oplevert die je liever niet onder ogen ziet. Volgens de Koran moeten de mannen de vrouwen instrueren zich te bedekken. De hoofddoek is dan ook een teken van onderwerping én een signaal naar iedereen. Hij is een oorlogsverklaring aan iedereen die vrijheid, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid nastreeft, scheiding van kerk en staat, vrije meningsuiting, trias politica, democratie en ... vrijheid van godsdienst, niet te vergeten. Elke hoofddoek is een klap in het gezicht van elke niet-moslim, die zich niet wenst te onderschikken aan de regels van de Islam, die ook niet wil dat moslims voor zichzelf een staat binnen de staat creëren, met eigen scholen en rechtspraak. Het maakt niet uit of die hoofddoek nu uit ‘vrije wil' wordt gedragen of onder directe dwang van de mannen in de omgeving. Een verbod op hoofddoeken is géén segregatie, géén nieuwe vorm van apartheid. De hoofddoek zelf is een uiting van de discriminatie en de sociale ongelijkheid, onvrijheid en onderwerping die voorgeschreven wordt door de Islam. Lees de Koran! 'Vrouwen zijn minder dan slaven dan mannen. Vrouwen krijgen de helft van de mannen. Mannen zijn de behoeders van vrouwen. Moslims zijn beter dan niet-moslims. Moslims zijn degenen die regeren, beslissen en straffen. Moslims moeten altijd en overal vechten tegen de niet-moslims die zich niet onderschikken, totdat er wereldwijd geen andere religie over is dan de Islam.' Het staat allemaal onverbloemd in de Koran. De hoofddoek is hiervan een uiting. Daarom is een verbod op het dragen van de hoofddoek volstrekt redelijk.

Jan

Reactie leerlingen op hoofddoekverbod in Athenea

Bekijk hier de speech van twee leerlingen van het Koninklijk Atheneum Antwerpen, gisteren op de speelplaats van het Atheneum gehoord:

http://www.youtube.com/watch?v=wMjcuparAr4

Vreemd dat u de Koran

Vreemd dat u de Koran gebruikt als legitimatie van het verbod. Voor zover ik het heb gezien, hebben de meisjes niet (op dergelijke wijze) geciteerd uit de Koran, dan wel uit hun eigen leven en interpretatie van de hoofddoek. Ze hebben een eigen interpretatie van het symbool, net zoals ik als voormalig Katholieke christen de Kerk steeds teksten en gebruiken heb zien herinterpreteren doorheen de tijd. Het evolueert cultureel, en de interpretaties zijn zeer divers. Uw interpretatie gebaseerd op (delen uit) de Koran is daarom slechts één visie. Ik vraag me anders af waarom een autochtoon meisje plots een hoofddoek begint te dragen; zou ze geïnspireerd zijn door de onderdrukkende teksten in de Koran die u aanhaalt? Reeds interpreteren hoe iemand denkt ('cognitieve dissonantie') zonder deze persoon/personen te kennen en ermee gebabbeld te hebben, lijkt me zeer gevaarlijk. Het is meer iets voor een getrainde therapeut.

Ik vraag me af hoe de onderdrukking die u afleid uit de Koran zal ophouden eens de hoofddoeken verboden zijn. In plaats van te verbieden, zou u zich niet liever engageren in iets opbouwend zoals emancipatiestrijd, vanuit de visie van de vrouw zelf die u wenst te verdedigen?

Beslissing van de directie v/h atheneum

Aan de directie
Geachte,

Ik ben geschokt dat een hoofd van een instituut als het uwe zich beroept op angst om te legitimeren wat u heeft beslist.

Ik heb altijd geleerd en met 'schaai en schand' ervaren dat angst de slechtste raadgever is. Zeker als een geïnstitutionaliseerde macht (want dat bent u in de ogen van alle leerlingen en hun ouders, van iedere geloofsovertuiging)maatregelen treft die duidelijk zijn ingeven door "angst voor" vrees ik dat een samenleving de verkeerde kant op gaat.

U moet, hoe moeilijk het ook is, zorgen dat er wordt gepraat, gedebatteerd. De verschillende groepen die angst hebben voor elkaar dwingen tot open gesprekken, want de enige weg hieruit is begrip leren hebben voor elkaars standpunten, en kijken hoe je daar met respect voor alle partijen uitkomt.

Misschien wel een moeilijke oefening, maar als zelfs u en uw school die
uitdaging uit de weg gaat, zie ik het heel somber in voor onze samenleving ...

Dit is weer iemand die

Dit is weer iemand die zonder islamitische kennis praat. Begrijp niet hoe je over iets kunt vertellen zonder kennis, alleen van horen zeggen. Zal het zelf nog eens zeggen, hoofddoek is geen onderdrukking, al begrijpen er heel veel mensen dit niet. Ben ook een hoofddoekdragende vrouw en draag het met heel veel trots. Integendeel voel me heel vrij daarin. Ben het uit vrije wil beginnen dragen, geen broer, vader, onkel, buur die het me vroeg. Alleen mijn godsdienst waarvoor ik met heel mijn hart voor gekozen heb die het mij voorlegt; als uiting van mijn geloof, beschermen van de maatschappij, zelfrespect etc.... En ja,het is een teken aan onderwerping aan diegene die ons geschapen heeft, God. Aan niemand anders dan hem. Je raad aan de Koran te lezen, ik zou zeggen bij jou te beginnen. In de Koran zul je lezen hoe de vrouw waarde en rechten heeft gekregen, hoe hoog haar positie wel is in de islam. cultuur niet vermengen met islam aub. Zal ook eens uitleggen waarom de man meer erfrecht krijgt dan de vrouw, het is omdat als de man erft, hij het verkregen erfenis uitgeeft aan zijn vrouw, kinderen, famillie, hij is verplicht hen te onderhouden. In tegenstelling tot de vrouw die helemaal niemand moet onderhouden en dat de volledige erfenis van haar is en blijft, ze is niet verplicht daarvan iets uit te geven alleen uit vrije wil of voor zichzelf. Eerlijker kan niet hé. En nee hoor, moslims moeten niet altijd en overal vechten, wij zijn verplicht om met niet-moslims of anders gelovigen in vrede te leven en elkaar te respecteren, alleen als je onrecht aangedaan word of aangevallen, dan hebben we het volledige recht om ons te verdedigen weliswaar. Zoals nu met het hoofdoekenverbod.

@Moslima

Is een religieuze beleving het showen met uiterlijke kenmerken of is een religieuze beleving iets wat men binnenin,in het hart en in de geest mee- en uitdraagt ? Of heb ik het weer mis?

@Pol

Ik ben niet relgieus, maar stel vast dat in veel religies het "het showen met uiterlijke kenmerken" zoals je formuleert een wezenlijk onderdeel uitmaakt van die beleving.

Het is vooral goed dat je het daarover hebt, wat daarmee geef je aan dat kern van de zaak niet gaat om bezorgdheid van emancipatie van deze of gene groep.

Maar

Maar als jullie alles als onrecht opvat, en jullie steeds aangevallen voelt, dan is het wel altijd oorlog niet?

euh

Oorlog is een groot woord.
Maar inderdaad, voor wie alle dagen het slachtoffers is van racisme voelt dit wellicht aan een soort permanente oorlog.
Of is racisme geen onrecht?

De moraal van de hoofddoek in het dagelijks leven

We zouden eens moeten proberen het debat over de vrijheid van het dragen van de hoofddoek los te zien van enige racisme-problematiek. Het verbieden van het dragen van een hoofddoek hoeft niet noodzakelijk racistisch te zijn. Mijn stelling behoeft enige argumentering.

Rik Torfs schreef eens in zijn blog dat een verbod op het dragen van een hoofddoek jammer is, omdat je dan niet kan zien wie er anders wel een zou dragen. Dat is in feite een racistische motivering, want professor Torfs suggereert dat hij dan door het tellen van het aantal meisjes met hoofddoeken zou kunnen weten of hij zich bedreigd moet voelen of niet. Wat is er bedreigend aan een stukje stof? Een 'sjalleke'¹ heeft meneer Stevaert het ooit genoemd.

Wat schooldirecties met de moslimgemeenschap zouden moeten bespreken, is de bedoeling van het dragen van de hoofddoek door moslimmeisjes. Ik hoor vaak spreken over een religieus gebruik en een verbod gaat dan ook steevast over het dragen van 'religieuze symbolen'. Ik vind dat verkeerd, want je kan die 'religieuze symbolen' heel moeilijk definiëren. Een religie is uiteindelijk een ideologie, een ideeëngoed met een bepaalde moraal. Je kan onmogelijk alle uitingen van ideologieën gaan verbieden in een school.

Een school kan wel een kledingvoorschrift hanteren. Geen korte broeken bijvoorbeeld. Daartegen gaan leerlingen dan wel eens in protest (vooral omdat de meisjes wel knierokken mochten dragen, maar de jongens dus geen kniebroeken). Of geen hoofddeksels. Daaronder vallen dan ook hoofddoeken. Een verbod op hoofddeksels in de klas is duidelijk afgelijnd en is ook makkelijker te motiveren, want het heeft in principe niets te maken met het inperken van vrije meningsuiting.

De hoofddoek is geen religieus symbool. En als het dat wel geworden is, dan is het omdat niet-moslims het zo zijn gaan bekijken en er eventueel schrik van hebben gekregen. Het dragen van een hoofddoel is eerder onderdeel van een moraal. En die moraal is deel van een godsdienst.

De vraag die wij ons kunnen stellen, is of wij (moslims en niet-moslims) deze moraal kunnen eerbiedigen, ook op momenten dat deze moslimmeisjes hun hoofddoek niet dragen.²

Als leraar in het middelbaar onderwijs, kan ik goed begrijpen dat vijf meisjes in een klas van pakweg twintig leerlingen, op den duur door de klas, door sommige leerlingen en door zichzelf als een aparte groep gaan beschouwd worden. Voortdurend krijg je het signaal dat de meisjes met een hoofddoek een andere moraal hebben dat de meisjes zonder hoofddoek. En dat is een verkeerd signaal. Dat kan opgelost worden door over die moraal te praten.

De moraal die samenhangt met het dragen van een hoofddoek is zeer waardevol, ook voor jonge meisjes. Maar we moeten het erover eens geraken dat in een klasgroep van twintig leerlingen dezelfde moraal moet kunnen gelden zonder hoofddoek! In een klasgroep moet er vertrouwen zijn tussen de leerlingen. Als het een gemengde klas is van jongens en meisjes, dan moeten de jongens respect hebben voor de meisjes en omgekeerd. Beledigende en sexueel getinte opmerking blijven best achterwege. En er is nog steeds de leerkracht die op dat vlak zijn of haar verantwoordelijkheid moet opnemen!

¹ citaat Stevaert in Het Nieuwsblad, 2004
² De Fatima's: Instant Fatima Maker (videofragment)

Wij sturen als vrijzinnigen

Wij sturen als vrijzinnigen onze kinderen bewust naar het gemeenschapsonderwijs. We zouden het er moeilijk met hebben moesten een groot deel van de leerlingen er expliciet religieus gekleed rondlopen en ons meteen afvragen of het dan toch niet beter is onze kinderen naar een katholieke school te sturen waar het allemaal veel minder expliciet is en men meer respect voor de anderen heeft. We zouden het absoluut niet nemen dat één van onze kinderen als 'haram' zou bekeken worden door de islamitische medeleerlingen. Een hoofddoekenverbod in gemeenschapsscholen en openbare functies is dan ook een goed startpunt en vanzelfsprekend.

In de Koran lees: "God heeft

In de Koran lees:

"God heeft de man boven de vrouw bevoorrecht (Soera 4, 34); de vrouw mag alleen met haar man seksuele betrekkingen hebben, de man met een onbeperkt aantal vrouwen (S. 23, 1-6); de man kan zijn vrouw verstoten, het omgekeerde is niet mogelijk (65, 1); de vrouw krijgt de halve erfenis van de man (S. 4, 176); een getuigenis van een vrouw is maar half zoveel waard als dit van een man (S. 2, 282); de vrouw moet gehoorzaam zijn aan haar echtgenoot (S. 4, 34); bij blijvende ongehoorzaamheid moet de man zijn vrouw slaan (S. 4, 34)."

Is dat wat de vrouwen die een hoofddoek bewust dragen, aan de buitenwereld willen tonen? Dat ze daarachter staan?

inderdaad

Zoals daarnet iemand schrijf is het terecht dat wie in het gemeenschapsonderwijs terechtkomt, zich een neutrale positie aanmeet. De regels gelden voor iedereen: in veel scholen zijn hoofddeksels verboden en moet je ook niet met een petje of piercing in de klas zitten. Waarom zouden we plots een uitzondering maken, zeker wanneer het mensen betreft die zich blijkbaar weigeren te integreren en dan klagen dat ze geen gelijke kansen krijgen?

Masker

Het doet mij pijn om iedere dag afgesnauwd te worden door vrouwen, die direct daarna die 'arme' buitenlanders lopen te slijmen, omdat die mensen zo 'lekker in hun vel' zitten. Het doet pijn dat ik hierdoor twintig jaar van mijn leven verloren ben, omdat ik een masker op moest zetten om mij anders voor te doen, omdat ik anders alleen maar rechtstreeks vernederd zou worden. Het doet pijn dat mijn vrienden hieraan mee hebben gedaan.

eenzijdige burgerjournalistiek

waarom laten jullie laten de directie niet eens aan het woord?

dat zou het debat ten goede komen.

Dit verbod blokkeert de interculturele dialoog

Het verbieden van hoofddoeken in scholen is nu GEEN goed signaal. Er zijn wel mogelijke argumenten voor een verbod, dat best zou kaderen in een algemeen verbod op het dragen van hoofddeksels (met uitzondering voor hen die door ziekte hun haar verloren hebben).

Maar als een verbod op het dragen van hoofddoeken tot gevolg heeft dat er minder in plaats van meer dialoog komt, dan is een verbod GEEN goed idee!

Maar zolang de hoofddoek een drogreden is om de ander af te wijzen, en om het gesprek over interculturele waarden zoals bijv. respect voor mensen, klasgenoten, jongeren en ouderen van het andere geslacht, met of zonder hoofddoek, niet te moeten voeren, zal er weinig tot niets veranderen.

De hoofddoek als voorlichtingscampagne

Het debat (een debat is niet per definitie een dialoog) zoals het nu gevoerd wordt naar aanleiding van de beslissing van het atheneum van Antwerpen, gaat dus niet over de hoofddoek, maar over zogenaamde 'concentratiescholen'. Met het plotse verbod op het dragen van een hoofddoek in deze school, is het 'visuele probleem' van de 'gemeensschaps'-school verschoven naar elders. Naar waar? Er blijven steeds minder mogelijkheden voor moslima's die een hoofddoek willen dragen, In plaats van meer sociale samenhang, wordt (ongewild?) het tegenovergestelde bereikt! Het verbod op het dragen van de hoofddoek lost dus dat probleem niet op, want nu hoor je verschillende moslims pleiten voor de oprichting van moslimscholen. De staat kan hen dat niet verbieden, want het staat elke levensbeschouwing vrij om een aangepaste onderwijsvorm te organiseren. Maar of het wenselijk is dat elke levensbeschouwing naar aparte scholen gaat, daarop is mijn antwoord ronduit: neen!

Wat zou er dan wel moeten gebeuren, zodat de hoofddoek niet om het half jaar voor wrevel en ophef zorgt? Dan zullen we moeten durven spreken over zeden en moreel. In de multiculturele samenleving zijn er culturele en individuële verschillen, maar we moeten ook aandacht hebben voor de 'common sense'. Als we daarover een eerlijke dialoog zouden voeren, dan zal bijvoorbeeld blijken dat ouders van vele autochtone leerlingen zich ook vragen stellen over de relationele omgang van hun zonen en dochters en welke zeden en moreel ze daarbij volgen.

Met 'De hoofddoek als voorlichtingscampagne', doe ik een nogal straffe sloganeske uitspraak, want de hoofddoek is voor moslima's veel meer dan dat. Wat ik bedoel is dat we het in onze 'interculturele dialoog', zoals dat zo mooi heet. ook moeten hebben over gevoelige, maar essentiële onderwerpen zoals de relationele omgang en seksualiteit van jongeren.

Zonder belerend te worden en met het vingertje te wijzen over wat jongeren wel of niet mogen, moet er wel ruimte komen voor een open en respectvolle dialoog over dit thema. Als we het nog maar hebben over één, maar belangrijk thema binnen de context van relaties, namelijk de seksualiteit, dan vind ik bijvoorbeeld dat de Vlaamse voorlichtingscampagnes een heel beperkt beeld schetsen van die seksualiteit. Dat beeld beantwoordt zelfs in hoge mate niet aan de reële ervaringen van vele van de autochtone jongeren.

We moeten als opvoeders veel meer aandacht hebben voor de geleidelijkheid van de ontwikkeling van jongeren en van een gezonde morele houding. Het heeft weinig zin om ernaar te streven om 'morele standaarden' af te spreken. Maar we moeten voortdurend in gesprek blijven.

Dit debat of deze dialoog is

Dit debat of deze dialoog is er één die eigenlijk nooit had moeten plaatsvinden. Het bewijst enkel dat het gemeenschapsonderwijs in het verleden veel te laks is geweest. Identiteit is altijd zoveel meer geweest dan religie en dat zijn we kwijtgeraakt door onze laksheid. Identiteit is nu voor sommigen vereenzelvigd geworden met religie en dat is inderdaad een probleem. Als een groep zichzelf dan ook nog als etnisch gaat definiëren dan stelt er zich nog een groter probleem.
Deze evolutie moet stoppen voordat het zover komt dat het onderwijzend personeel verplicht wordt om bij elke les eerst discussies te moeten voeren of het onderwerp 'halal'(rein) of 'haram' (onrein) is. Die fase hebben we in het westen (en zelfs in sommige moslimlanden) reeds lang achter ons gelaten. We waren in Antwerpen op een punt gekomen dat de directie niet anders kon dan een bocht van 180° maken. Ik steun hen als vrijzinnige ouder van schoolgaande kinderen dan ook 100%. In gemeenschapsscholen horen religie en bijhorende symbolen niet thuis, zou het altijd al geweest moeten zijn, maar is wel iedereen van om het even welk geloof welkom. Basisrespect begint bij het weglaten van alle levensbeschouwelijke symboliek. Laten we mekaar niet zien als moslima of anders. Hoe noemen we leerlingen die christelijk/vrijzinnig zijn? Weet ik niet en toont aan dat identiteit zoveel meer kan zijn.
Die hoofddoek spontaan afzetten waar wordt onderwezen of samen wordt gewerkt zou een mooi gebaar zijn naar mensen die niet het islamitische geloof aanhangen. Het zou aantonen dat de islam met andere overtuigingen kan en wil samenleven.

@Ben

Ik vind het een terechte opmerking.

In deze discussie zouden we beter de directie ook eens uitgebreid aan het woord laten. Die directie zit nu immers tussen de hamer en het aanbeeld

Ik wil er echt op wijzen dat al wel een poging werd ondernomen in de blog gepubliceert.
http://www.indymedia.be/en/node/33792

Maar ik vind toch dat er beter een langer interview met die directie zou komen. We zullen zien of dat mogelijk is. Burgejournalistiek heeft soms het kenmerk dat het allemaal wat trager loopt.

Groeten
han

directie

inderdaad is het standpunt van de directie ook belangrijk. maar voor hen staan de "klassieke" communicatiekanalen wijd open, in tegenstelling tot de betrokken moslima's. overigens is de hele zaak trouwens ontploft door een gigantische communicatieflater vanwege deze zelfde directie. en de communicatie achteraf komt uitgebreid in alle "klassieke" media - ook zonder veel tegenspraak. of had u het pleidooi van Heremans in De Morgen gemist?
Daarnaast zou ik diegenen die met de Koran zwaaien en zo hun eruditie willen tonen (niet de meisjes zelf trouwens) even willen verzoeken om in hetzelfde licht de blijkbaar door ons allen meer aanvaarde kristelijke bijbel, alsmede de pauselijke en bisschoppelijke encyclieken te interpreteren. kan zeer verhelderend werken.

en nog wat

laat ons ook niet vergeten dat de betrokken moslima's niemand proberen te verplichten of zelfs maar te overhalen om de hoofddoek te dragen. al wat zij vragen is die zelf te mogen dragen. als uiting van hun identiteit, of die nu religieus is of niet. en die identiteit is toch zo belangrijk, als we de "missie" van het gemeenschapsonderwijs lezen? niemand wordt verplicht, daarom mag ook niemand verboden worden.

laten we ook niet vergeten

laten we ook niet vergeten dat de betrokken moslima's niemand proberen te verplichten of zelfs maar te overhalen om de hoofddoek te dragen. al wat zij vragen is die zelf te mogen dragen. als uiting van hun identiteit, of die nu religieus is of niet. en die identiteit is toch zo belangrijk, als we de "missie" van het gemeenschapsonderwijs lezen? niemand wordt verplicht, daarom mag ook niemand verboden worden.

Hoofddoekverbod

Kan iemand mij uitleggen waarom een hoofddoekverbod "discriminatie" zou zijn? ALLE hoofddeksels en ALLE religieuze symbolen zijn/worden toch verboden? Hooddoeken als enige nog wel toelaten, dat zou pas discriminatie zijn, toch?

en kan iemand mij dan eens

en kan iemand mij dan eens uitleggen waar "godsdienst" begint en waar hij eindigt? en bij uitbreiding "levensbeschouwing"? als ik elvis- of michel jackson-, Nirwana-, beatles-fans bezig zie, dan lijkt me dat ook zwaar de godsdienstige toer op te gaan. ook verbieden maar? en t-shirts met che guevara? probeer eerst de grenzen maar eens af te bakenen, i.e. een sluitende definitie te geven van "godsdienst" en "levensbeschouwing" (want ook militante vrijzinnigheid mag dan niet uitgedragen worden).
daarnaast, als de betrokken moslima's wel moslima's blijven, maar dan zonder hoofddoek, kan iemand mij dan uitleggen waar de diversiteit en het pluralisme erop vooruitgegaan is?

iemand is namelijk geen

iemand is namelijk geen moslim omdat zij een hoofddoek draagt, wel andersom. en zonder die hoofddoek verandert dat niet fundamenteel.
het is trouwens wel opvallend dat keppeltjes of kruisjes nooit een probleem zijn geweest, een hoofddoek wel.

metro

gisteren gelezen in de metro (toch niet direct een marxistisch lenistisch geïnspireerd bladje) over de hoofddoeken bij de poltie in het Verenigd Koninkrijk (al evenmin een door Allah gegijzelde staat) : de hoofddoeken maken er gewoon deel uit van het politie-uniform (*)
op de foto erbij stonden vooral Indiërs met hun tulband, naast Prins Charles met een bescheiden hoofddoekje
ik kan me vergissen maar als ex kolonie van Indië maak ik de veronderstelling dat destijds nogal wat Indische burgers lid van de politie werden, en dat hun hoofddeksel als hindoe gewoon werd geïntegreerd in het politie-uniform
waarschijnlijk was de hoofddoek een logische, verdere stap
is dit nuchtere denken niet heel wat logischer dan de olie op het vuur van tegenwoordig ?

(*) rare jongens die Britten

@ Koen Vanbolleghem De Bijbel en de vrouw...

@ Koen e.a. die telkens teruggrijpen naar bepaalde passages uit de Koran, om wat te bewijzen eigenlijk...?

Hier alvast enkele "vrouwvriendelijke"uit de Bijbel.

1 Korintiërs 14:33-36: “…Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken… en …want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente…”

1 Korintiërs 11:9-10: “…De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man…”

Efeziërs 5:22-24 + 33: “…Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw… …Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles…”

Leviticus 15:19-24: “…Wanneer een vrouw vloeit - namelijk de bloedvloeiing van haar lichaam (ongesteldheid) heeft – dan zal zij zeven dagen in haar maandelijkse onreinheid blijven, en ieder die haar aanraakt, zal onrein zijn tot de avond. Alles waarop zij in haar maandelijkse onreinheid ligt, zal onrein zijn, en alles waarop zij zit, zal onrein zijn. Ieder die haar bed aanraakt, zal zijn klederen wassen, zich in water baden en onrein zijn tot de avond. Indien hij iets aanraakt, dat zich op het bed of op het voorwerp waarop zij gezeten heeft, bevindt, dan zal hij onrein zijn tot de avond. Indien een man bij haar ligt, dan zal haar maandelijkse onreinheid op hem komen, en zeven dagen zal hij onrein zijn, en elk bed waarop hij ligt zal onrein zijn…”

1 Timoteüs 2:11-12: “…Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden…”

Prediker 7:26: “…En ik ontdekte iets, bitterder dan de dood: de vrouw, die een valstrik is en wier hart een net is, wier handen boeien zijn…”

Sirach 25:13, 19, 24: “…Alle kwaadaardigheid desnoods, maar geen kwaadaardigheid van een vrouw!... …Alle kwaad valt in het niet bij het kwaad van een vrouw... …Bij een vrouw (Eva) is de zonde begonnen, door haar moeten wij allen sterven…”

Ezechiël 9:5-6: “…Tot de anderen zeide Hij te mijnen aanhoren: Trekt achter hem aan door de stad en slaat neer. Ontziet niet en hebt geen deernis (medelijden). Grijsaards, jongelingen en jonge meisjes, kleine kinderen en vrouwen, moet gij doden en verdelgen…”

Leviticus 12:1-5: “…Wanneer een vrouw moeder wordt en een kind van het mannelijk geslacht baart, dan zal zij zeven dagen onrein zijn; als in de tijd van haar maandelijkse afzondering zal zij onrein zijn… …Drieëndertig dagen zal zij blijven in het reinigingsbloed…” “…Indien zij echter een kind van het vrouwelijke geslacht baart, zal zij twee weken onrein zijn zoals in haar maandelijkse afzondering; zesenzestig dagen zal zij blijven in het reinigingsbloed…”

De Bijbel over homoseksualiteit

Oude Testament, in Leviticus 18:22-23: “…En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het…”

Leviticus 20:13: “…Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten…”

Genesis 19: De verwoesting van Sodom.

@ keltoum: ik maak mij grote zorgen

..is voor mij niet van belang. belangrijk is hoe dit geïnterpreteerd wordt. en het is sterk mijn indruk dat brede lagen van de islamgemeenschap een meer letterlijke interpretatie geven aan de koran dan brede lage van de westerse bevolking met christelijke achtergrond die een eerder wereldse interpretatie geven aan haar geloofsboek.

ik maak mij grote zorgen als ik hoor en lees hoe in sommige scholen in Brussel en Antwerpen leraars tijdens de biologieles onder intimidatie de evolutieleer niet meer kunnen onderrichten, als meisjes niet mee willen gaan zwemmen als het in gemengde groep is, de keuze voor een baan of degelijk onderwijs ondergeschikt gemaakt wordt aan het dragen van een hoofddoek,...

we zitten op een hellend vlak.

de vraag die je je moet stellen: wil ik dat mijn kind naar zo'n school gaat. Ik niet!

en indymedia, laat dit allemaal onvermeld! laat ajb onderwijzers en sociale assistenten aan het woord

@Ben...zorgen om wat?

Ik had helaas geen tijd die avond om de directrice nog te interviewen. Haar mening is trouwens als eerste en ook als laatste uitgebreid aan bod gekomen in de mainstream media.

Ik vind dat men de zaken niet op een hoopje moet smijten. Ik weiger mee te gaan in heel de post 9/11 angsthysterie voor de islam, waar de hoofddoek overal in het westen hét symbool van is.... De moslimpopulatie maakt maar een fractie uit van de Belgische bevolking. En onder hen is er nog een fractie die een extremere dan de gangbare visie van de islam aanhangt.

Men moet nu niet afkomen met zwemmen, turnen, biologie e.a gedragsproblemen... op concentratiescholen als argument om de hoofddoek te verbieden. De scholen hebben hun eindtermen die ze moeten halen. Daarin zit ook o.a zwemmen, turnen, biologie,... Als een leerling niet meedoet dan heeft dat toch gewoon consequenties op de punten van de betreffende lastige leerling. Het probleem of de problemen van concentratiescholen worden echt niet opgelost door de hoofddoek te verbieden in de school. Wat verboden wordt, wordt nog aantrekkelijker...Hoe waren we we zelf geweest als puber...

Een concentratieschool (heb zelf in zo'n school gezeten) bestaat voor een groot gedeelte uit leerlingen die al op verschillende plaatsen geweigerd zijn en dus ook uit een groter concentratie "problematische" leerlingen. Ik zou mijn kinderen er ook nooit naartoe willen sturen. Je gaat er niet naartoe voor je plezier en zeker niet voor het hoogstaand onderwijsniveau... Zo'n school heeft meer dan andere scholen een degelijk pedagogisch pakket nodig waarin respect en waardering van de eigen identiteit, cultuur en taal naast assertiviteit van de leerlingen centraal staat. Zo'n school moet leren debatteren met de leerlingen als er zich problemen voordoen in de school ipv ze paternalistisch te behandelen..."wij weten wat goed voor jullie is, onderdrukt schaapjes"....

Zowel leerlingen als oudercomité en leerkrachten (die niet on the record wilden/mochten) vielen uit de lucht. Wat voor een schoolcultuur of wat voor een pluralisme is dat? En pluralisme voor wie? Een citaat van een leerling "Al zeven jaar leer ik dat het Atheneum rond vier universele thema’s draait . Tijd, keuze, ruimte en mens. Waar is de tijd en waar is de ruimte om dit vooraf te bespreken en onze mening daarover te geven?". Bekijk ook de speech van de leerlingen : http://www.youtube.com/watch?v=wMjcuparAr4

weg met de bijbel/koran

De bijbel, koran en andere godsdienstige geschriften moet je in de eerste plaats interpreteren als een vorm van wetten uit de tijd dat het geschreven werd. De regels moet je dan ook in die tijdsgeest lezen, waardoor regels over steniging en discriminatie toen normaal waren. Daarnaast proberen ze ook nog een aantal zaken uit te leggen dat ze toen nog niet snapten, zoals waar komt de aarde vandaan. Toen heeft het zeker zijn nut gehad, want er was geen andere reden om uw medemens niet te beroven of uit te moorden, dan het hellevuur. Een kans om gestraft te worden als men het niet gezien had was immers vrijwel nul. Maar god ziet alles.

In onze samenleving heeft de wetenschap al veel onbegrijpelijke zaken verklaart en is het toezicht zover geëvolueerd dat criminaliteit een riskante zaak geworden is die de meesten dan ook laten. Tevens is de welstand zo hoog dat ook de noodzaak van criminaliteit verdwenen is.

Conclusie: de godsdienst heeft zijn moraliserende, wetgevende en wetenschappelijke taak verloren. Leuk om nog eens de bepaalde teksten te gebruiken voor het bijbrengen van moraal bij de kinderen maar daar blijft het ook bij.