Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Debat: Hoofddoekenverbod integratie of neo-racisme?

Debat: Hoofddoekenverbod integratie of neo-racisme?

Groen! organiseerde afgelopen woensdag een avond over het hoofddoekenverbod met de bedoeling wat meer nuance te brengen in het ontspoorde debat. Het op de spits gedreven conflict is volgens de tegenstanders van het verbod afleiding voor de  armoede, werkloosheid en schoolachterstand van de allochtonen. Het talrijk opgekomen publiek zorgde voor veel animo tijdens het debat waarbij vooral de leden van de verschillende onderwijsnetten het moesten ontgelden. Het verbod blijft gehandhaafd maar de vertegenwoordigers van de verschillende onderwijsnetten hebben op het einde van het debat de deur op een kier gezet om alsnog in dialoog te gaan met verschillende partijen.

In het panel zaten Samira Azabar van BOEH!,  Rik Pinxten van het HVV en prof. aan de Ugent. Sara Bracke van de Women’s Studies aan de universiteit van Utrecht kon er niet bij zijn. En Karin Heremans, directrice van het Atheneum Antwerpen mocht niet. Ze werd vervangen door de vertegenwoordigers van de verschillende netten omdat ze naar eigen zeggen het debat willen wegtrekken van de individuele scholen.

Het debat werd gecombineerd met een iftaravond, een maaltijd om het vasten te breken. De locatie is misschien ook wel symbolisch. Het debat vond plaats in het Lucerna-college in Antwerpen. Een door Turkse zakenlui opgestarte school om de taalachterstand bij Turkse jongeren aan te pakken door naast het verplichte onderwijspakket extra te investeren in de Nederlandse taal.

Meryem Almaci leidde het debat in met de verwijzing naar het boek van de Nederlandse socioloog Schinkel. Volgens Schinkel is men in heel het multicultureel debat in al die jaren nog geen enkele stap opgeschoten. De socio-economisch situatie, de schoolachterstand en de discriminatie van allochtonen zijn er nog steeds. Groen! pleit zelf voor een actief pluralistische school en een multiculturele maatschappij naar Angelsaksisch model waar de verschillende religies naast elkaar in de maatschappij worden geïntegreerd.

Het onderwerp liet het talrijk opgekomen publiek niet onberoerd. Samira Azabar van BOEH! die het hoofddoekenverbod hekelde als een ondemocratisch en discriminerende maatregel werd op applaus onthaald.  De vertegenwoordigers van de verschillende netten deden vooral hun best om niet te antwoorden op de vragen van de moderator. Ze gaven wel allemaal toe dat er serieuze problemen zijn en het Vlaams onderwijs gefaald heeft in het dichten van de kloof tussen de kansarmen en de kansrijken. Ze beloofden allerlei maatregelen om die problemen aan te pakken en beloofden ook een dialoog. Rik Pinxten probeert de gemoederen te sussen en riep de beide partijen op om niet te polariseren maar tot een serene dialoog te komen.

Waarom een algemeen verbod?
De vertegenwoordigers van de verschillende netten stelden dat er in Antwerpen nog maar drie scholen waren waar de hoofddoek mocht en die scholen zijn daardoor onder druk komen te staan. Ze haalden de argumentatie aan dat men wil vermijden dat studiekeuze afhankelijk wordt van het al dan niet dragen van een hoofddoek en dat men de school moet beschouwen als het verlengde van de thuissituatie. Thuis draagt men die toch ook niet. Over de door de directrices zelf aangehaalde sociale druk werd door de heren echter met geen woord gerept.

Samira Azabar stelt dat BOEH! tegen het verbod is in alle scholen. Het verbod is discriminerend en ondemocratisch. Volgens Samira beperkt men door het algemeen verbod de keuzevrijheid van de meisjes en houdt men totaal geen rekening met de diversiteit in de school. “Het ergste is dat de ouders die heel actief waren in de ouderraad en opgetrommeld werden als er activiteiten georganiseerd worden maar totaal niet werden geconsulteerd voor het verbod werd ingevoerd. Ze moesten het vernemen via hun kinderen,” aldus Samira.

Sociale segregatie in het Vlaams Onderwijs
Het positieve aan heel het hoofddoekendebat stelt Samira Azabar is dat de problemen van ongelijke kansen en schoolachterstand bij allochtone jongeren eindelijk erkend worden. De vertegenwoordigers van de verschillende schoolnetten erkenden dat ze de problemen van onderwijsachterstand te lang hebben laten aanslepen maar riepen op om van de aanpak een gedeelde verantwoordelijkheid te maken.

Rik Pinxten sluit zich daarbij aan door te stellen dat het hoofddoekendebat een secundair probleem is. De scholen moeten zich volgens hem focussen op de lage scholingsgraad en de hogere werkloosheid bij allochtonen.

Ook Mohamed Chakar van de Federatie van Marokkaanse Verenigingen nam even het woord. Hij haalde scherp uit naar de vertegenwoordigers van de verschillende netten. Hij wees op het sociaal bloedbad in ons Vlaams onderwijs en verwees naar het Pisa-onderzoek dat aantoont dat elk jaar 6000 jongeren het onderwijs verlaten zonder diploma.  “Segregatie in Antwerpen is een feit met zwarte scholen in de stad en witte scholen buiten de stad.” Hij verweet de vertegenwoordigers van de Onderwijsraad dat FMV en verschillende andere organisaties  die al jaren in de lokale overlegorganen van het basis- en secundaire onderwijs zitten niet zijn geconsulteerd. Ook de criminalisering van de imam Nordin Touil werd veroordeeld. “We waren het niet altijd eens met hem maar de demonisering van de imam en de broodroof van zijn vrouw is een democratie onwaardig,” aldus Mohamed Chakar .

Iedereen was het eens dat er dialoog moest komen om uit het gepolariseerde debat te geraken. De vertegenwoordigers van de verschillende schoolnetten bevestigen het algemeen verbod vanaf 1 september volgend jaar. Maar er is wel bereidheid om achter gesloten deuren en ver van de media met de betrokkenen in dialoog te treden over een aantal aspecten ervan.

De belgische school verlengt het pedofiele huisgezin.

Wel een klein probleempje de lage scholingsgraad bij allochtonen is een MANNEN probleem. Bij vrouwen is dat verschil er praktisch niet. Het is juist een enorm contrast dat niet verklaarbaar is door klassieke actoren als milieu en economische situatie.
Dat een financieele en arbeids situatie van ouders nog steeds een ongelijk onderwijs oplevert is al lang gekend. Het is wat verbeterd sinds de 19e eeuw maar zeker na de lagere school nog steeds een groot onrecht.

Een heel eigenaardig fenomeen was dat juist allochtone vrouwen dit hadden weten te doorbreken. Om dit nog beter te maken moet men natuurlijk vrouwen en onderwijs verder ontmoedigen.

En dat is niet het enige waar men mannen verwart met vrouwen en dan niet voor gelijkheid maar als excuus voor onderdrukking.

Het al oude (al 10 jaar geleden gehoord als excuus waarom er Artheneum onrecht was) argument dat de school hetzelfde als thuis moet zijn is verderfelijker dan het lijkt. Klinkt natuurlijk mooi, huisje, tuintje, bloempje, hondje enz.

Maar wacht eens...
Hoe bekijken die onderwijsmensen nu werkelijk die thuis.
Van een belgian bleu gezin, is dat natuurlijk een racistische vader, een afgeslagen moeder en vooral veel sex en pedofilie.
Maar daar gaat het nu niet over.

Het gaat over het gezin van een moslima met hoofddoek. Vooreerst is er de moeder, een arme sloor, die amper weet hoe ze in de pot moet roeren; Een feeks van een mens dat in eender welke taal toch niet veel zinnigs kan uitkramen. Dan de vader, een halve dronkaard, die de halve tijd op zijn matje zit en verder bezig is met bommen maken en zwaarden slijpen en natuurlijk vrouw en kinderen mishandeld (welke vader doet dat nu niet) Zoonlief helpt vader ook nog geregeld met zijn noeste arbeid om het vrouwvolk klein te krijgen.

En daar is de school dus het verlengde en de weerspiegeling van. Mogen die meisjes nu hun twee handen en voeten kussen dat ze daarvan verlost zijn. De meisjes/jongens kloof gaat nog wat verdubbelen. Jammer voor de mannen maar het mag na eeuwen wel eens wat omdraaien.

Men zal natuurlijk geen enkele onderwijsspecialist zoiets horen beschrijven, zelfs niet tegen zichzelf. Men zal er wel mooiere beschrijvingen voor hebben maar het komt wel op hetzelfde neer.
Een beeld dat nog bevestigd wordt met oudercontacten, fobieen, media en zo meer. 101% onzin natuurlijk maar helaas wel een meer reeel beeld dan het poesje op de vensterbank.

Voor wie hier nog aan twijfelt kan misschien eens opzoeken wat de officiële begin-reden was voor het verbod. Niets anders dan dat de zonen de dochters lastig vielen en ze dus haar hoofddoek dan maar in het school(lees thuis) moest afzetten.

Die schoolhoofden weten volgens mij niet eens wat een gezin is en hebben geen flauw idee van huislijkheid en dan gaan ze gebruiken wat ze veroordelen. Ik werd er ooit behoorlijk kwaad om. Maar er zijn wel meer verdraagzame mensen die die onzin zelfs over hen persoonlijk wel pikken. Maar verdraagzaamheid tegen zulke laster is wel een misdaad tegen onze kinderen.

zo zot als een mus

zonder commentaar.

Titel zegt genoeg wat ik denk over EP. Internering lijkt me nog het beste voor deze persoon. er zijn er voor minder die in het zothuis zitten.

Video hoofddoekendebat

Beste,
Keltoum Belorf vroeg mij een sein te geven wanneer de video op youtube komt...6 delen van de 12 zijn nu online te bekijken, de rest volgt later.

met vriendelijke groeten,

Mohammed Ihkan

Hoofddoekendebat adres video

De video kun je zien op: www.youtube.com/user/cibfilm

Neo Racisme

Ya! Racisme ist zuruck
Yes Racism is back
Oui! le racisme est de retour!