Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vlaamse auteurs: 'Verhoging van leenvergoeding dringt zich op'

Vlaamse auteurs: 'Verhoging van leenvergoeding dringt zich op'

De Vlaamse Auteursvereniging (VAV) organiseerde op 22 december haar eerste werkcongres in De Singel in samenwerking met het Genootschap van Vlaamse Misdaadauteurs, de Scenaristengilde, de Stripgilde en de Vlaamse Illustratorenclub. De sector wil een verhoging van de leenvergoeding voor auteurs.

vav_350.jpg

“Bestel alvast geen extra vakanties!” Met deze boutade had Erik Vlaminck, de voorzitter van de VAV, meteen alle genodigden op zijn hand. De rest van zijn speech werd op minder gelach onthaald. De VAV pleit voor een geprofessionaliseerde letterensector. Vooral de coordinatie van de verschillende diensten kan beter, zei Vlaminck.

Leenrecht

De leenvergoeding is een oud zeer. “In tegenstelling tot Nederland is er hier geen transparante afrekening.” Vlaminck geeft het voorbeeld van REPROBEL: “Voorlopig zal zij pas in 2010 de vergoeding voor ontleningen van 2006 terugstorten.”

Als het gaat over een verhoging van de gelden is de vraag wie dat moet betalen. Ofwel de overheid. Ofwel de bibliotheekbezoeker. In Nederland worden deze rechten direct geïnd bij de openbare bibliotheken, die op hun beurt worden gefinancierd door de staat. In de praktijk komt het er toch steeds op neer dat de burger deze vergoeding betaalt.

Zowel de politiek als de boekenwereld zijn verdeeld over deze materie. Daartegenover staan de bibliotheken, die alle ontleningen gratis willen maken. Toch wilde de meerderheid van de auteurs een verhoging van de leenvergoeding.

Subsidies

De VAV gaat ook samenzitten met het Ministerie van Cultuur. Op dit moment is het systeem van subsidietoekenning afgesteld op de uitvoerende kunstenaars. Er werd intussen al werk gemaakt van het eregeld - in de sector bekend als een armoedemaatregel - voor oudere kunstenaars. Het blijft echter belangrijk dat zulke initiatieven in de toekomst gegarandeerd blijven bestaan.

Daarnaast vindt de VAV dat het beleid meer oog zou moeten hebben voor schrijvers met minder aanzien in de media. Voorlopig lijkt enkel een selecte groep befaamde auteurs in aanmerking te komen voor gesubsidieerde lezingen. Er zou een te scherp onderscheid gemaakt worden tussen kwaliteit en populariteit. Voor een gezonde sector is er nood aan divisersiteit om maatschappelijk relevant te blijven. Auteurs die wel op tientallen scholen worden gevraagd zouden eigenlijk niet uit de boot mogen vallen. Indien men dit mooi uitgebreide aanbod overeind wenst te houden moet het veld in zijn geheel gestimuleerd worden.

Nieuwe rechtenorganisatie

Tussendoor vernamen we ook de oprichting van ‘deAuteurs.’ Deze nieuwe organisatie zal zich specifiek richten op Nederlandstalige vakmensen. Hiermee verschilt de organisatie met SABAM die ook producenten uitbetaalt. Er zou nu al een samenwerking met Nederland in de steigers staan.

© 2009 - StampMedia - Yves Torbeyns