Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

De nuance van Struyf

De nuance van Struyf

Annemie Struyf brengt televisiekijkend Vlaanderen een nieuwe reeks waarin ze kennis maakt met de verschillende wereldgodsdiensten. In de eerste aflevering duikt ze onder in de wereld van de omstreden islam. Nog voor de reeks op het scherm komt, schrijft Struyf in De Standaard een opiniestuk waarin ze zich maar weinig respectvol uitlaat over die islam.

De mededeling van Annemie Struyf in haar opinietekst van 23 januari is heel eenvoudig: Mgr. Léonard, opvolger van kardinaal Danneels, krijgt verbazend veel stront over zich heen, en ware hij een imam, dan zou dat niet het geval zijn. Als het de islam betreft, zegt Struyf, zijn critici veel voorzichtiger, omdat ze niet willen riskeren de moslims voor het hoofd te stoten.

Het moet toch al een tijdje geleden zijn dat mevrouw Struyf nog een krant gelezen heeft. Een kleine wandeling door de archieven van pakweg het laatste half jaar zou haar al gauw een niet onaardige selectie islam-kritische opinieteksten opleveren waarvan voorzichtigheid niet direct een kwaliteit is. Ze zou bijvoorbeeld ook de Antwerpse imam Nordin Taouil tegenkomen. Die man vielen niet alleen bakken stront ten deel, hij werd bovendien door de staatsveiligheid publiekelijk gebrandmerkt als gevaarlijk fundamentalist, met als gevolg dat zijn echtgenote verbod kreeg om nog langer onthaalmoeder te zijn. Dat de islam met grote omzichtigheid benaderd wordt, is dus pertinent onjuist.

Opmerkelijk in het stuk van Struyf is wel dat ze de heisa rond de benoeming van Mgr. Léonard met ‘een zekere gêne’ gevolgd heeft. De overdaad aan verwijten en beledigingen wekt blijkbaar een gevoel van onbehagen. Met een beetje goede wil lezen we daarin een verlangen naar nuance. Hoewel de enige nuance die Struyf aanbrengt is dat de nieuwe kardinaal dan misschien wel oerconservatief mag zijn, maar dat de islam toch nog veel erger is. Weinig constructieve nuance.

Maar nuance is onmiskenbaar belangrijk. En een nuance die aangaande Mgr. Léonard mag en moet gemaakt worden is dat de man weliswaar een dominante, vanuit Rome gedicteerde ultraconservatieve en reactionaire strekking binnen de Katholieke Kerk vertegenwoordigt, maar dat er binnen die Kerk ook andere strekkingen bestaan. Kritiek op Mgr. Léonard kan dus nooit kritiek op het geheel van de Katholieke geloofsgemeenschap zijn. Deze nuance zal weinig tegenspraak oproepen. Precies daarom is het ook aanvaardbaar dat de kritiek scherp geformuleerd wordt. Hij beoogt geen veralgemening en wil ook het bestaansrecht van de Katholieke geloofsgemeenschap niet in vraag stellen.

Wanneer het kritiek op de islam betreft, is er vreemd genoeg geen sprake van ‘een zekere gêne’, laat staan van een verlangen naar nuance. De critici van de islam opereren onder het motto ‘schiet maar raak’. Maar de gortigheid die zij verspreiden, wekt bijzonder weinig onbehagen. Mikpunten van de islam-critici zijn altijd het fundamentalisme en de uitingen van een conservatieve islamitische geloofsbeleving. De nuance dat ook binnen de islam zeer uiteenlopende strekkingen bestaan, wordt steevast verzwegen of ontkend. De gangbare islamkritiek is moedwillig veralgemenend en wil op zijn minst het bestaansrecht van de moslimgemeenschap in Europa onderuit halen. Dat maakt deze kritiek vals en onaanvaardbaar.

Annemie Struyf wil, net als zoveel opiniemakers voor haar, verkondigen dat kritiek op de islam in onze samenleving een taboe is. Niets is minder waar. Kritiek op de islam mag en moet er zijn. Maar dan moet die wel vertrekken vanuit het respect voor een verscheiden moslimgemeenschap en de oprechte bekommernis om met die gemeenschap op een serene manier samen te leven. Van deze uitgangspunten is alvast in het opiniestuk van Struyf weinig of niets terug te vinden.

"De gangbare islamkritiek is

"De gangbare islamkritiek is moedwillig veralgemenend en wil op zijn minst het bestaansrecht van de moslimgemeenschap in Europa onderuit halen. Dat maakt deze kritiek vals en onaanvaardbaar."

Waarop baseert u deze bewering? Zo typisch. U beweert wel dat kritiek op de Islam moet kunnen, maar toch wordt keer op keer bij de minste kritiek moord en brand geschreeuwd, hoe voorzichtig die kritiek ook is.

U verwijst naar de

U verwijst naar de verschillende strekkingen binnen de islam. Mij goed, maar het valt me op dat de meer fundamentalistische strekkingen wel heel present geven in mijn Antwerpse buurt. Mijn twee buurvrouwen, Marokkaans en Turks respectievelijk, kijken er ook met lede ogen naar.
Ik vind, na het bekijken van de reportage, dat men zich inderdaad vragen moet stellen bij een buitenlandse organisatie die zich hier bezig komt houden met het bekeren van meisjes, net zoals ik me vragen kan stellen waarom de camera uit de zaal moet wanneer Imam Taouil aan het woord komt.
Het wekt enkel onbehagen op en veel vragen.

vooringenomen en bijziend

Tot hiertoe kende ik Dirk Tuypens enkel als acteur. En wist dat hij een boontje had voor de PvdA. Na lectuur van zijn bovenstaande ‘vrije tribune’ weet ik ook dat de man geen klein beetje vooringenomen is en tevens bijziend (en dus een leesprobleem heeft): hij leest in het opiniestuk van Annemie Struyf dingen die er niet staan.
Zie ‘Branden in de hel’ , op http://test.sportwereld.be/artikel/detail.aspx?artikelid=B32L8VES

Inmiddels is de eerste reportage van Struyf uitgezonden. Behalve door een aantal usual suspects wordt die in het algemeen erg geprezen omwille van de empathie van de maakster (die btw agnost is geen atheïst) en de sereniteit waarmee het onderwerp behandeld werd.

Na het programma schreef ik op mijn Facbook het volgende:

Wat me tijdens de hele uitzending door het hoofd ging, waren twee gedachten:
- ben ik zeker dat geen van mijn kinderen ooit eveneens een slag van de religieuze molen zou krijgen (en van de Islam in het bijzonder)
- hoe zou ik reageren indien het wel ooit zou gebeuren

Daarnaast kon ik, ondanks een sterke (ingebakken) neiging tot evenwichtig/sereen denken en afkeer voor slogantaal, me niet bedwingen te denken: van alle godsdiensten is de Islam de meest idiote/achterlijke.... Lees verder

En neen ik ben geen oudbakken papenvreter. Heb veel begrip en zelf een beetje bewondering voor mensen met interesse voor/neiging naar ‘het spirituele’. Zolang dat maar niet ten koste gaat van het kritisch denken en gezonde argwaan voor religieuze heilsleren (in het bijzonder voor hun structuren en ‘machthebbers’).

Interessante bijdrage.

Interessante bijdrage. Overigens vond ik het weinige wat ik van genoemde serie heb gezien behalve wellicht goedbedoeld ook ergerlijk betuttelend en koren op de molen van al degenen die zich al Islamspecialist waanden omdat ze "De Weg naar Mekka" hadden gezien.