Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

21 werknemers van Solvay die blootgesteld waren aan kwik sterven aan kanker

21 werknemers van Solvay die blootgesteld waren aan kwik sterven aan kanker

21 van de 75 werknemers die in de twee kwikelectrolysezalen van Solvay in Jemeppe-sur-Sambre hebben gewerkt, stierven aan kanker. Dat zegt de socialistische Algemene Centrale. De Algemene Centrale hoopt het chemisch bedrijf Solvay alsnog ter verantwoording te roepen.

Het bericht lekte vrijdag uit in de kranten van de groep Vers l'Avenir. “Iets te vroeg,” zegt Thierry Tonon van de Algemene Centrale, “want een werkgroep is bezig om alle gegevens over werken met kwik in kaart te brengen.” De Algemene Centrale hoopt zo een sterk dossier te hebben om de belangen van slachtoffers en hun nabestaanden te verdedigen en Solvay alsnog verantwoordelijk te stellen.

“Wij zijn op de zaak gestoten nadat enkele leden ons gevraagd hadden om hen te verdedigen. Zij hadden kanker opgelopen nadat ze gewerkt hadden bij Solvay in Jemeppe. Voor de arbeidsrechtbank zijn we er niet in geslaagd om wetenschappelijk aan te tonen dat er een verband is tussen de kanker en de blootstelling aan kwikdampen. Maar onze dokter wees er toch op dat het percentage van werknemers met kanker veel te hoog was om nog toevallig te zijn,” aldus Tonon.

Bijna één op drie werknemers die in de twee kwikelectrolysezalen van de Solvayfabrieken in Jemeppe werkten, zijn ondertussen overleden aan kanker. Anderen kampen met nierproblemen en tandverlies. Sommige slachtoffers vertonen een zeer hoog kwikniveau in hun urine.

De Algemene Centrale wil in de toekomst ook een databank samenstellen met alle gezondheidsproblemen waar een werknemer mee kampt en de omstandigheden waarin hij werkt. Zo kunnen ook later verbanden gelegd worden tussen bepaalde ziektes en de arbeidsomstandigheden.

De directie van Solvay geeft de inspectie inzage in alle dossiers, maar zegt wel dat het bedrijf steeds de nodige veiligheidsmaatregelen heeft genomen. Solvay beweert ook dat een arts die de werknemers die bloot stonden aan kwik volgt, nooit iets verdachts heeft opgemerkt.

De kwikinstallaties zijn ondertussen ontmanteld. De feiten deden zich voor in de jaren '80 en '90. Een Europese Richtlijn heeft het gebruik van kwik ondertussen aan banden gelegd.

Het lijkt me inderdaad geen

Het lijkt me inderdaad geen toeval.
Ik wil er even de aandacht op vestigen dat de meesten van ons rondlopen met een hoeveelheid kwik in onze tanden (amalgaan of zilveren vullingen bevatten 50% kwik), waarvan aangetoond is dat hieruit kwikgssen vrijkomen.
Zie bijvoorbeeld op www.amalgaam.be