Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

World Press Photo: Joodse of Palestijnse vrouw?

World Press Photo: Joodse of Palestijnse vrouw?

De Morgen 10/02/07 [inline:Paleatijnsmorgen.jpg]
Het onderschrift onder deze winnende World Press Photo luidt in De Morgen van 10 februari 2007. "Palestijnse vrouw verzet zich tegen Israelische soldaten... Maar in de Standaard van diezelfde dag luidt het onderschrif"Israelische koloniste verzet zich tegen de Israelische soldaten..."
De Standaard 10/02/07 [inline:Israelischdestandaard.jpg]
Eén van de twee is dus fout...welke? Originele onderschrift na te tekken op www.worldpressphoto.com

Ik denk De Standaard zich niet vergist

Er staat onder de foto:
"Settler woman struggles with Israeli security officer, Amona outpost, West Bank,
1 February"

Settlers zijn wel degelijk Israëlische kolonisten die settlements bouwen om stukken grond op de Arabieren te veroveren. Een aantal van die voorposten werd ontruimd.

Inderdaad De Morgen zat fout

Het onderschrift bij De morgen was dus wel degelijk mis...slordigheid?

inderdaad

Fout inderdaad. Maar De Morgen publiceerde zaterdag dan wel weer een mooie onthullende reportage over de Libanese jongeren op de winnende foto.

"De foto is de wereld rondgegaan: rijke Libanese christenen doen aan oorlogstoerisme in de door Israël gebombardeerde buitenwijken van Beiroet! Maar de jongeren op de foto die vorige week de World Press Photo won, vertellen een heel ander verhaal. Ze zijn bijna allemaal uit de buurt en ze kwamen die dag kijken of hun huizen nog overeind stonden."

Over beelden en denken

Dag Keltoum! Dank voor de foto die bij mij wat herinneringen oproept.
Met het verdraaien van de realiteit achter foto’s – wat wellicht vaker gebeurt in de media – moeten wij ook denken aan het verdraaien van het ware verhaal achter alles wat op een of andere manier een beeld krijgt. Wat is de ‘kwaliteit’ van het beeld dat we van iets hebben? In de praktijk komt het erop neer dat we ons een beeld vormen van iets en dan gaat men je dat op een andere manier doen verstaan of ervaren. Beelden dragen bij tot beeldvorming en de interpretatie ervan is vaak een ander hoofdstuk.
Zoals ik al zei, doet de foto mij aan iets denken. In 1998 was ik op de berg Thabor in Israël. In de valei zijn heel wat kibboets ingeplant. Mooie beelden kunnen die joodse nederzettingen oproepen, waarin mensen solidair en in gemeenschap familie vormen. We kennen die uit boeken of hier en daar een film. De berg Thabor is ook vlakbij een enorm meer dat in Vlaanderen door velen gekend is als dat van Genesareth. Het vredevolle beeld hiervan staat ingeprent in de ziel van onze voormalig sterk christelijk gekleurde landen. Welnu, op de berg Thabor heb ik voorgoed een ander, wat minder vredevol beeld van de wereld gekregen. Er woont daar namelijk een vroeger nomadenvolk dat al lang sedentair was geworden en wat aan schamel boeren deed. Echter, op het moment dat ik daar passeerde, was het dorp in volle discussie. De mensen dachten er immers aan om naar buurland Jordanië te vluchten waar elke Palestijn welkom is. De reden was eenvoudig: een van de plaatselijke kibboets wou wat meer landbouwgrond voor zijn rekening en daarom werd vlug een «wet» gestemd dat men een vrije belasting kan leggen op de door de Palestijnen bewerkte landbouwgronden. Moet je horen, die arme boeren kregen prompt een belastingsvoet opgelegd die met twintig jaar in de tijd terugging! Als men die uiteindelijk omrekende, lag de effectieve last zo hoog dat niemand in het dorp in staat was om de gevraagde som van ook maar één enkel belastingjaar op te hoesten. Het antwoord daarop van de koloniale nederzetting was zondermeer vernietigend: «In dat geval worden jullie gronden joodse eigendom».
Daarna liep ik in Jeruzalem een Russische jood tegen het lijf die naar zijn vaderland was teruggekeerd. De man had een Masters als chemisch ingenieur, maar omdat hij uit het arme Rusland kwam, was er voor hem onder zijn volk geen plaats. Hij werd dan in een joods kamp geplaatst, naast vele andere joden. De man werd elke ochtend op de bus gezet om te werken in de industrie. Een bus die elke avond, dag in dag uit, pas terugkeert bij het ingaan van de avondklok en dito uitgangsverbod.
Ik kan het iedereen zeggen, deze twee eenvoudige gebeurtenissen zijn voor mij een begin geweest van denken, van veel denken … over beelden hier en daar.

Keltoum

Gepost door Keltoum
17.02.2007

Tags