Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Dissent infotour: De illegalisering van migratie

Dissent infotour: De illegalisering van migratie

In de aanloop naar de G8-top in Duitsland organiseert Dissent België een informatie- en mobilisatietournee langs verschillende universiteiten en hogescholen. Tijdens deze infoavonden komen verschillende thema's aan bod waarrond actie zal worden gevoerd tijdens de G8-tegentop in Rostock. Thema's dus zoals vluchtelingen, klimaatsverandering, vakbonden, Palestina, agrobusiness, migratie en antimilitarisme. Gisteren ging de infoavond in Antwerpen over de illegalisering van migratie.

Elke Vandermeersch is al 4 jaar actief in verschillende
vluchtelingenorganisaties. Ze werkt mee met UDEP, Antwaarps asiel en Basta en is oprichtster van FC Young Strikers, een voetbalploeg van jongeren zonder papieren.

“Migratie is geleidelijk aan geïllegaliseerd door de europeanisering van het migratiebeleid,” aldus Elke. “Deze illegalisering is een product van het Europees beleid.”

"Eerst en vooral is er het taalgebruik: beleidsmakers associëren migratie met criminaliteit, terrorisme, mensenhandel,... Alleen de term 'illegaal' al. Doordat migratie, gevaar en onveiligheid systematisch aan elkaar gelinkt worden, creëert men een soort noodtoestand. Hierdoor is het beleid genoodzaakt om strenge maatregelen te nemen om deze onveilige situatie aan te pakken. En zo de eigen burgers te beschermen tegen de dreiging om overspoeld te worden. Men speelt zo in op de sociaal-economische onzekerheid in de nationale staten."

"Het Europese discours rond migratie wordt bepaald door de ministers van Binnenlandse Zaken die vooral denken in termen van orde en veiligheid. Ook 9/11 en heel de discussie die daarop volgde, speelden daarin een rol."

"Daarnaast bepalen ook allerlei verdragen het Europese discours. Men mag over het migratiebeleid enkel unaniem beslissen. Met als resultaat dat er geen echt Europees migratiebeleid volgde. Nationale staten streefden elk
hun eigen agenda na en blokkeerden vaak Europese beslissingen uit schrik voor de rechste achterban in eigen land. Je krijgt dus een amalgaam van agenda's zonder een uitgedachte strategie die omgaat met migratie binnen de Europese ruimte.

Binnen de Europese grenzen geldt de vrije interne markt en Europa's buitengrenzen zijn echter enorm versterkt. In deze geopolitieke context gelden mensenrechten alleen voor Europese burgers, het zijn dus geen mensenrechten tout cour.

Ten slotte wordt enerzijds elke vorm van legale migratie onmogelijk gemaakt, anderzijds maakt men de ongelijke behandeling van bepaalde categorieën mensen maatschappelijk aanvaardbaar.

Legale migratie wordt op verschillende manieren onmogelijk gemaakt:

- Verstrenging van de asielprocedure: vluchtelingen moeten een hele procedure doorlopen. Vaak vraagt men van hen bijna onmogelijk bewijsmateriaal. Velen worden dan ook afgekeurd bij gebrek aan bewijzen.
- Mensen die in een beroepsprocedure zitten of een legaliseringsaanvraag hebben ingediend, blijven illegaal.
- Regularisatie gebeurt via willekeurige criteria.
- Visa worden vaak geweigerd voor mensen uit landen waar men vreest voor migratie.
- Gemengde huwelijken met iemand buiten de EU worden snel als verdacht beschouwd en vaak moeilijk gemaakt. Koppels moeten kunnen bewijzen dat ze elkaar door en door kennen. Gemengde koppels worden vaak streng ondervraagd. Hierdoor worden mensen gedwongen hun toevlucht te zoeken tot mensensmokkelaars.

Die factoren gekoppeld aan de noodtoestand die men creëert, zorgen ervoor dat men de illegale medeburgers dehumaniseert. Ze krijgen minder rechten dan gewone burgers. Kinderen kunnen bijvoorbeeld opgepakt worden als ze naar school gaan. De basisrechten worden met de voeten getreden.

Elke gaf het voorbeeld van de Antwerpse voetbalploeg die ze uit de grond stampte. In het Protestants centrum waar ze werkte, kwamen regelmatig jongeren langs die graag voetbalden. Omdat ze illegaal waren, konden ze zich niet aansluiten bij een reguliere voetbalploeg. Daarom besloten ze zelf een ploeg op te richten. In enkele maanden zijn twee spelers van de voetbalploeg opgepakt, opgesloten en gerepatrieerd. Hierdoor zijn de
andere leden erg bang geworden.

Ze gaf ook verschillende voorbeelden van hoe er jacht gemaakt wordt op mensen zonder papieren: de huis-aan-huiscontroles van de stad Antwerpen, controles op de trams, politiecontroles op pleinen van bepaalde wijken waar veel mensen zonder
papieren wonen, ...

"Het Antwerps beleid is in die zin tekenend voor het Europees beleid," aldus Elke. "Even tekenend is ook het feit dat Patrick Janssens weigert in dialoog te gaan met de mensen zonder papieren. Andere collega-burgemeesters deden dat wel."

Om af te sluiten deed Elke nog een oproep voor de nationale manifestatie voor mensen zonder papieren nu zaterdag 19 mei. Start om 14h aan het Zuidstation. Zie link

Keltoum

Gepost door Keltoum
16.05.2007

Tags