Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Interactie ook met lege maag - L'interaction même l'estomac vide

Interactie ook met lege maag - L'interaction même l'estomac vide

Interactie ook met lege maag

Sinds de start van de maand Ramadan krijg ik allerlei telefoontjes van vrienden en kennissen, vaak met goed nieuws. Zo heeft onlangs een goede, dove vriendin, die reeds jaren voor een NGO werkt als webmaster, haar werkgever laten weten dat ze de hoofddoek wenst te dragen op haar werkplek. Haar verzoek werd goedgekeurd en nu voelt ze zich nog meer gewaardeerd.

Van een andere vriendin vernam ik onlangs dat ze geslaagd was in haar examens, ze heeft nog één jaartje te gaan voor haar master. Ik vind dit uiterst moedig, wetende dat ze gehuwd is, één kind heeft en naast haar studies (avondschool) overdag werkt.

Ja moslims staan niet stil tijdens de vastenmaand. Er ontstaat een drijfveer, een moedig moment, meer durf dan anders misschien. In ieder geval is het aanmoedigend. Elke gevaste dag is er ééntje meer, hopelijk aanvaard door God, dat wensen de meeste moslims die er bewust mee bezig zijn.

*******************************************************
L'interaction même l'estomac vide

Depuis le début du mois de Ramadan je reçois tout genre de coups de fil d'amis et connaissances, souvent avec de bonnes nouvelles. Récemment une bonne amie sourde, qui travaille depuis des années pour une ONG comme webmaster, a fait savoir à son employeur qu'elle souhaiterait porter le voile. Sa demande a été accepté par son employeur et maintenant elle se sent davantage apprécié.

D'une autre amie j'ai appris qu'elle a réussi ses examens, elle a encore une année à faire pour obtenir son master. Je trouve cela très courageux de sa part, sachant qu'elle est mariée, qu'elle a un enfant et qu'à côté de ses études (cours du soir) elle travaille la journée.

Oui les musulmans ne s'immobilise pas durant le mois de jêune. Une motivation naît, un moment courageux, plus d'audace que d'habitude peut-être. Dans tous les cas c'est encourageant. Chaque jour jeûné est un d'ajouté, comme espère la plupart des musulmans qui s'y consacre consciemment, une journée acceptée par Dieu.

Victoria

Gepost door Victoria
17.09.2007