Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Ontslag omwille van hoofddoek niet meer van kracht / Licenciement pour port du voile plus d'application

Ontslag omwille van hoofddoek niet meer van kracht / Licenciement pour port du voile plus d'application

Vandaag heeft de Raad van State een uitspraak gedaan aangaande de zaak van de islamleerkracht Chantal Pommée, die 5 jaar lang werkzaam was in Basisschool De Zonnewijzer in Sint-Pieters-Woluwe als islamleerkracht en er zonder probleem gedurende die periode er haar hoofddoek heeft gedragen.

In september 2005 besloot Scholengroep 8 hier verandering in te brengen en vaardigde een verbod uit op alle religieuze en ideologische kentekens, ook voor islamleerkrachten.

Chantal werd verplicht haar hoofddoek af te zetten om haar beroep te kunnen uitoefenen. Na enige tijd werd ze ontslagen omdat ze de hoofddoek ophield, zoals ze dit al jaren deed.

Met de uitspraak van de Raad van State, nl. de schorsing van de beslissing van de Raad van beroep van het Gemeenschapsonderijs m.b.t. het ontslag omwille van het dragen van de hoofddoek, reageert Chantal zeer opgelucht: "Dit is een bewijs van tolerantie".

Blijkbaar is Scholengroep 8 van het Gemeenschapsonderwijs niet bevoegd om een hoofddoekverbod uit te vaardigen.

Chantal gaat in ieder geval trachten zo snel mogelijk haar job terug uit te oefenen en haar benoeming te bekomen, waarvan ze enkele maanden verwijderd was bij haar ontslag.

Binnenkort zal een interview met haar worden gepubliceerd op Indymedia.

http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl

Vorig interview: http://www.indymedia.be/en/node/3554

************************************************************

Aujourd’hui le Conseil d’Etat s’est prononcé concernant l’affaire de l’enseignante de religion islamique Chantal Pommée, qui a travaillé durant 5 ans dans l’école primaire « De Zonnewijzer » à Woluwe-Saint-Pierre, portant le voile sans éprouver de problèmes.

En septembre 2005 le groupe d’écoles décide de changer cela et impose une interdiction de tout signe religieux ou idéologique, également pour les enseignants islamiques.

Chantal était obligée d’enlever son voile afin d’exercer son métier. Après un certain temps elle est licenciée car elle continuait à porter son voile, ce qu’elle avait fait durant des années.

Avec le verdict du Conseil d’Etat signalant la suspension de la décision du Conseil de l'enseignement communautaire, càd le licenciement pour le port du voile, Chantal réagit de façon soulagée : « C’est une preuve de tolérance ».

Apparemment le groupe d’écoles 8 (Communauté flamande) n’est pas compétent pour émettre une interdiction du voile.

Chantal va dans tous les cas essayer de reprendre son emploi et obtenir sa nomination qu’elle aurait pu avoir quelques mois après son licenciement.

Bientôt une interview avec elle sera publiée sur Indymedia.

http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=fr