Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] Antwerpen: "Dwazen armen" eisen opheldering

[Opinie] Antwerpen: "Dwazen armen" eisen opheldering

ANTWERPEN - Maandagavond startte "Stop Armoede Nu" voor de aanvang van de Gemeenteraad een ware marathon aan protestacties. Gedurende twintig maanden zal aan het Stadhuis gemanifesteerd worden door armen en hun organisaties. "Stop Armoede Nu" bestaat uit een brede waaier van kleine en grote bewegingen, waarbij het ACV en ACW. Ze willen elke maand een ander aspect van de armoedeproblematiek in de kijker zetten. Met 250 aanwezigen geteld, was de start geslaagd. De politici en andere verantwoordelijken kregen een verwittiging. Het zit er dik in dat deze beweging steeds grimmiger zal worden.

PICT0163_6.jpg

"Stop Armoede Nu" heeft zes doelstellingen:

1* Gezondheid: een halvering van gezondheidsongelijkheid tussen arm en rijk.
2* Arbeid: een halvering van het aantal gezinnen waar niemand werkt.
3* Inkomen:voor elk gezin,ongeacht de samenstelling,minstens een inkomen dat de Europese armoederisicodrempel bereikt.
4* Wonen: een toename van het aantal goede en betaalbare huurwoningen met 150.000 eenheden,waarvan minstens de helft sociale woningen zijn.
5* Onderwijs: een daling tot 3% van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid bij jongeren,in alle onderwijsvormen en voor alle jongerengroepen.
6* Mensen in armoede verbreden hun netwerken.

De actie werd opgeluisterd met gedichten van de stadsdichters Ramsey Nasr en Bart Moeyaert, voorgedragen door armen. Dennis van de organisatie Open Huis begeleidde zichzelf op gitaar bij zelfgeschreven songteksten over het thema sociale uitsluiting. Deze klonken bijwijlen zeer cynisch.

Een reeks mensen uit de doelgroep getuigden over hun situatie. Opvallend was het applaus dat opsteeg toen de misére van de "sans papiers" aangeraakt werd. Van racisme was hier geen sprake.Een van de sprekers zei dat deze twintig acties geïnspireerd zijn door de volgehouden protesten van de "Dwaze Moeders" in Argentinië,die ondanks de terreur van de dictatuur opheldering bleven eisen over hun verdwenen en vermoorde kinderen.

De enige politieke partij die duidelijk aanwezig was,was de Partij van de Arbeid (PVDA). In een pamflet verklaarde ze zich solidair met "Stop Armoede Nu" en wees op de verantwoordelijkheid van de politici, als schuldigen voor een falend beleid. De enige politica van formaat die tussen de armen opgemerkt werd, was de jonge toekomstige Gouverneur van de Provincie Antwerpen Cathy Berckx (CD&V).

Deze "Dwaze Armen" wachten nog veel acties en eisen opheldering over het uitblijven van politieke initiatieven die hun situatie verbetert. Zo te zien zijn ze er klaar voor. Volgende afspraak op maandag 25 februari om 18 u aan het Stadhuis. Thema: de sociale huurmarkt. Over de gevolgen van de grote fusie van de vier huisvestingsmaatschappijen voor de sociale huurders.

En vergeet het niet, zij die zich wentelen in een zogenaamde welvaartsmaatschappij: 20% van de bevolking leeft op de rand van de armoede, 7% is extreem arm. Het kan iedereen vlugger overkomen dan men denkt...

Lees: http://www.indymedia.be/nl/node/25643

politiek WEL aanwezig

Volgens bovenstaande stuk was de enige aanwezige partij de PvdA....
Je kon alleen zien dat de Partij er was omwille van de klassieke gazetjesleurder met Solidair. Maar verder waren er zeker GEEN PvdA kopstukken.

WEL waren de andere partijen aanwezig:
Freya Piryns (GROEN), Jo Vermeulen & Frank Hosteaux (SP.a), Schepenen Heylen en Van Peel (CD&V) en zoals gemeld ook futur-governer Berx

Objectief leren kijken mensen !!!

re:

De meeste politici die je vermeldt, stonden inderdaad ook al op de foto's die ik hier gezien had over de actie.

"STOP ARMOEDE NU" IS PLURALISTISCH.

Sorry, je hebt gelijk. Meerdere politici kwamen voor de start van de Gemeenteraad een kijkje nemen.De PVDA deelde een pamflet uit en werd duidelijker opgemerkt.Ik was niet aandachtig genoeg.

In ieder geval is "Stop Armoede Nu" een pluralistisch initiatief dat haar basis nog kan verbreden. Bijvoorbeeld naar het ABVV toe.

Het is echter in niemands belang deze beweging te willen "recupereren".Niemand is dat ook van plan.Wel mag men hopen dat de politici in de Raad en het Schepencollege meer doen dan hun interesse met de mond belijden.

Koen Calliauw.