Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Blog / moslims

[Recensie] Opstand der gematigden: over weerbare moslims in Nederland en elders

Jo 03 augustus 2009 – 08:25

Onlangs verscheen Opstand der gematigden, het resultaat van twee jaar onderzoek naar de gematigde islam. In dit boek laten Janny Groen en Annieke Kranenberg zien dat er binnen de islam een tegenbeweging is ontstaan. Wouter Hiemstra schreef voor het Nederlandse webmagazine 'Ravage Digitaal' volgende recensie.

titel: Opstand der gematigden; de groeiende weerbaarheid van Nederlandse moslims
auteurs: Janny Groen, Annieke Kranenberg
ISBN/EAN: 9789029082839

Lees meer / 0 comment(s)

Waarom wij het goed doen met moslims

Kijk goed naar deze wat verouderde foto ...

Je ziet mij (de blanke rechts) in traditionele klederdracht. Misschien denk je hierbij onmiddellijk : "Duidelijk twee moslims, overtuigd van hun religie en waarde. Dat zie je er zo aan". Welnu, dit zou een vergissing kunnen zijn. Het is handig om weten dat in Nigeria kleuren en patronen van traditionele kledijgewoontes wel vaker door elkaar lopen, ongeacht religie of overtuiging.

Lees meer / 0 comment(s)

Staat de soep al klaar? / Est-ce que la soupe est prête ?

De maand Ramadan is net van start gegaan, maar ook het nieuwe schooljaar en de kersverse kranten- en tijdschriftpublicaties die weer als hete broodjes over de toonbank gaan, zeker met titels waar "Islam" of "moslim" in worden vernoemd.

Ja de Islam blijft goed in de markt liggen, ook in de perswereld.

Hoe beleeft de moslim nu deze periode? Over welke thema's wordt er momenteel het drukst gediscussieerd binnen de moslimwoonkamers? Vooral de praktische kant, voornamelijk de soep en al het andere lekkers waarmee familieleden, buren en kennissen worden verwend na zonsondergang.

Lees meer / 0 comment(s)

Moslims in de Britse media: 4% positieve geluiden

De negatieve berichtgeving over moslims in de Britse pers is allesoverheersend, zo blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Londense brugemeester Ken Livingstone. Een groep onderzoekers las een week lang alle nationale kranten en telde daarin 352 artikels over moslims: 91% van de artikels was negatief, slechts 4% liet een echt positief geluid horen (lees meer).

Lees meer / 1 comment(s)

De maand Ramadan is in aantocht

De moslims zijn druk bezig met de voorbereidingen van de vastenmaand Ramadan.

De maand heeft een diepe spirituele betekenis. Het vasten gaat niet enkel om de onthouding van eten en drinken, maar eveneens het bannen van alle negatieve gedachten of bewoordingen. Het is in zekere vorm een aansporing tot positief denken, ter verbetering van de persoonlijkheid van de moslim.

Lees meer / 0 comment(s)

Brusselse moslims worden aangespoord om Vlaams te stemmen

Meerdere Brusselse moslims hebben een sms ontvangen waarin ze worden aangespoord om een Vlaamse stem uit te brengen.

Gezien er als maar meer moslims hun kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs sturen en er ook een heleboel moslims misnoegd zijn door de paternalistische houding van sommige Franstalige politici, denken ze waarschijnlijk met een Vlaamse stem uit te brengen hun situatie te verbeteren.

Lees meer / 0 comment(s)

Islamitische spiritualiteit en universele waarden - Spiritualité musulmane et valeurs universelles

Wie wenst bruggen te bouwen tussen de gemeenschappen en over universele waarden te dialogeren, kan dit weekend - 12 en 13 mei - komen naar de culturele dagen, georganiseerd door meerdere Europese verenigingen, onder de titel "Islamitische spiritualiteit en universele waarden - voor een opbouwende convergentie"

Lees meer / 0 comment(s)

Moslimvrouwen in de media - tussen mythes en realiteit

In het Europees Parlement zal op 15 mei een seminarie plaatsvinden betreffende de beeldvorming van de moslimvrouw in de media. De moslimgemeenschap heeft sinds 11 september 2001 enorm veel aandacht gekregen en werd vaak vernoemd in de media. De beeldvorming van de moslimvrouw was daar een serieus onderdeel van. Vaak gaat het om een stereotiep imago dat niet strookt met de realiteit en de menselijke diversiteit. De vraag die men best zou stellen is "Wie zijn die Europese moslima's ?" "Hoe definiëren ze zichzelf?" "Welke zijn hun engagementen, hun ambities en hun bekommernissen?"

Lees meer / 3 comment(s)