Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Blog / vrouwen

Advertising's Image of Women

Enkele dagen geleden stuitte ik al surfend op een filmpje van een lezing van de docent en schrijfster Jean Kilbourne. Ze is bekend omwille van haar scherpe documentaires en boeken over de impact van reclame op de genderbeeldvorming. In dit filmpje geeft ze een korte lezing waar ze op een grappige manier met reclamefoto's en videoclips aantoont hoe reclamebeelden de stereotiepe beeldvorming over vrouwen in stand houden en versterken. Al heel jong worden vrouwen en mannen verschillende geportretteerd in de media.

Lees meer / 0 comment(s)

Human Rights Watch: Letters from Congo ... (En/Fr)

English (version française plus bas)

Kinshasa, Novembre 25, 2008 - Congolese state security forces have killed an estimated 500 people seen as opponents to President Joseph Kabila and detained another 1,000 in the two years since internationally backed elections brought him to power, Human Rights Watch (HRW) said Tuesday.

Lees meer / 1 comment(s)

'Beperkt houdbaar' in de schoonheidsindustrie...


Gisteren ben ik naar het feministisch cafe Poppesnor geweest. Nu "feministisch cafe" klinkt zo raar voor veel jonge actieve ladies als ik...:-) Ook ik heb er altijd een beeld bij van manwijven in...

Lees meer / 0 comment(s)

Vrouwen bevrijd in Irak...?

42 vrouwen vermoord voor teveel make-up of Westerse kleding

Dit was was een van de hoofdpunten in enkele kranten...Op het eerst gezicht zou je denken zie je wel die achterlijke Islam weer... Maar mijn vraag is altijd hoe- wie- wat- waar en Waarom...?

Het gaat hier dus om vrouwen in Basra, Irak. Alleen al in Basra zijn er meer dan 40 vrouwen gedood, verminkt en gedumpt op straat of op een vuilnisbelt. Enkel en alleen omdat ze zich niet religieus genoeg kleedden of make up droegen.

Mijn eerste vraag is hoe komt dit ...en is dit altijd zo geweest...?

Lees meer / 5 comment(s)

Straks enkel nog mannelijke islamleerkrachten?

Wanneer we terugblikken naar de vele verboden, met name die van de hoofddoek, die sinds enkele jaren ingelast werden in de schoolreglementen, en daarbij de vele vrouwelijke islamleerkrachten die niet meer voor de klas konden staan, die geen gerechtelijke stappen hebben ondernomen, dan krijg ik het benauwd, alleen het feit dat we naar een repressieve aanpak van de moslims in het onderwijs gaan.

Telkens wordt er over religieuze tekens gesproken en weet iedereen best dat het simpelweg om de hoofddoek gaat. Het bedekken van het vrouwelijke lichaam, blijkbaar stoort dit sommige mensen.

Lees meer / 0 comment(s)

Moslimvrouwen in de media - tussen mythes en realiteit

In het Europees Parlement zal op 15 mei een seminarie plaatsvinden betreffende de beeldvorming van de moslimvrouw in de media. De moslimgemeenschap heeft sinds 11 september 2001 enorm veel aandacht gekregen en werd vaak vernoemd in de media. De beeldvorming van de moslimvrouw was daar een serieus onderdeel van. Vaak gaat het om een stereotiep imago dat niet strookt met de realiteit en de menselijke diversiteit. De vraag die men best zou stellen is "Wie zijn die Europese moslima's ?" "Hoe definiëren ze zichzelf?" "Welke zijn hun engagementen, hun ambities en hun bekommernissen?"

Lees meer / 3 comment(s)