Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Blog / G8

Duits hof verwerpt politieverbod op protesten aan de G8 omheining

Een Duitse hof verwierp vandaag een politieverbod op protesten binnen een straal van 5 kilometers van de peperdure omheining rond de plaats waar de G8 top volgende week plaats vindt in Heiligendamm. De rechtbank van Schwerin bevestigt enkel het verbod op demonstraties binnen een straal van 200 meter van deze omheining. De politie had eerder een verbod opgelegd aan alle protesten en demonstraties binnen de straal van 5 tot 10 kilometers van de omheining. Dat verbod werd gekritiseerd door zowel Duitse politici als de andersglobaliseringsgroepen.

Lees meer / 1 comment(s)

Brief aan onze lezers

Brief aan onze lezers:

Beste lezer,

Het feit dat u de moeite neemt om deze brief te lezen toont aan dat u op z'n minst een tikje geïnteresseerd bent in de relatie tussen Indymedia.be en de G8.
Vandaar ook deze brief, direct gericht aan u.
Tussen 6 en 8 juni komt de G8-top bijeen in de Duitse badplaats Heiligendamm. Tijdens deze bijeenkomst bespreken de acht meest geïndustrialiseerde landen politieke en economische kwesties. Deze acht vertegenwoordigen maar liefst 50% van de wereldhandel.

Lees meer / 0 comment(s)

Updates over de G8

Bono protesteert tegen G8
De artiesten die zullen optreden op het laatste anti-G8-concert op zaterdag 7 juni worden geleid door Bono en Herbert Grönemeyer, die weleens de Duitse Bono wordt genoemd. Andere artiesten zijn nog niet bekend.

G8-betogers bijgestaan door Legal Teams

Lees meer / 0 comment(s)

Dissent infotour: De illegalisering van migratie

In de aanloop naar de G8-top in Duitsland organiseert Dissent België een informatie- en mobilisatietournee langs verschillende universiteiten en hogescholen. Tijdens deze infoavonden komen verschillende thema's aan bod waarrond actie zal worden gevoerd tijdens de G8-tegentop in Rostock. Thema's dus zoals vluchtelingen, klimaatsverandering, vakbonden, Palestina, agrobusiness, migratie en antimilitarisme. Gisteren ging de infoavond in Antwerpen over de illegalisering van migratie.

Elke Vandermeersch is al 4 jaar actief in verschillende

Lees meer / 0 comment(s)

G8-repressie: update

Een internationale mars tegen de G8-top in het Duitse Heiligendamm is verboden door de politie. Op 7 juni zouden verschillende optochten vertrekken vanuit Bad Doberan, Kühlungsborn, Nienhagen en Kröpelin om ten slotte samen te komen in Heiligendamm. Het was de bedoeling om die dag het hek te doorbreken dat rond het domein staat waar de G8-top plaats heeft.

Lees meer / 0 comment(s)

Klimaat en de G8, mijn ged8

Gent- 9 mei

Gisteren hield de Dissent-tour halt in de Gentse Universiteit. De opkomst was mager, maar geïnteresseerd. Bram Clays van Bond Beter Leefmilieu sprak er over de klimaatveranderingen.

"We kunnen de klimaatveranderingen stoppen, maar dan is de 5%-norm van het Kyoto-akkoord niet genoeg. Om een effectieve verandering teweeg te brengen moeten we naar een energieverbruik-aanpassing van 90%."

Lees meer / 1 comment(s)

Politieraids bij linkse anti-G8 groepen in Duitsland

Gisteren viel de Duiste politie binnen bij een 40-tal linkse anti-G8-groeperingen en organisaties die de protesten voorbereiden tegen de G8-top in Duitsland. Er waren invallen in Berlijn, Hamburg en Bremen. Zowel privéwoningen als kantoren en de anti-G8-convergence centra (ontmoetingscentra) werden doorzocht. De politie nam computers en documenten in beslag en ook enkele personen werden meegenomen voor verhoor. De onderzoekers hadden het ook gemunt op de alternatieve webprovider so36.net waar verschillende anti-G8-organisaties hun websites en emaillijsten hosten.

Lees meer / 0 comment(s)

Dissent infotour: G8 en de vakbonden

In de aanloop naar de G8-top in Duitsland organiseert Dissent België een informatie- en mobilisatietournee langs verschillende universiteiten en hogescholen. Tijdens deze info-avonden komen verschillende thema's aan bod waarrond actie zal gevoerd worden tijdens de G8-tegentop in Rostock. Thema's dus zoals vluchtelingen, klimaatsverandering, vakbonden, Palestina, agrobusiness, migratie en antimilitarisme.

Lees meer / 1 comment(s)

G8-campings bekend

De locaties van de twee activistencampings tijdens de G8-top zijn bekend. Een eerste bij Reddelich, zo'n 15 km van Heiligendamm, voorziet plaats voor drie tot vijfduizend kampeerders. De tweede, in Rostock stad, biedt plaats aan zesduizend mensen.
Beide kampen zullen beschikken over tenminste 2 informatietenten, één met info over de camping en één met info over acties en activiteiten.
Daarnaast zal iedere camping ook beschikken over een eerstehulppost, een Indymedia-tent, soepkeukens, toiletten (zowel prefab als ecologische), zelfgebouwde douches, enz.

Lees meer / 0 comment(s)

Hitler 'from hero to zero' in gastgemeente G8

bron: www.hbvl.be
02/04/2007 Hitler 'from hero to zero' in gastgemeente G8

Elke gemeente heeft zo haar eigen manier van werken. Neem nu Bad Doberan, een plaatsje aan de Baltische Zee dat later dit jaar de G8-top mag ontvangen. Zulke prestigieuze evenementen zijn meestal een gelegenheid om eens goed de gemeentelijke winkel uit te pluizen. En zowaar, wat ontdekten ze daar in het noorden van Duitsland? Dat Adolf Hitler nog op de lijst van ereburgers stond.

Lees meer / 0 comment(s)

Tegenbetoging tegen rechts tijdens G8

Naast de oproep voor een grootse openingsmars op 2 juni is er nu ook een oproep gelanceerd voor een tegenbetoging tegen extreem-rechts op 2 juni.

De NPD, de “nationaal-democratische partij van Duitsland”, heeft immers aangekondigd op die 2e juni een betoging met zo’n 1500 mensen te willen houden in Schwerin. De NPD zetelt in het parlement van de deelstaat Meclenburg-Vorpommern, waar de G8-top doorgaat.
Er werd ondertussen al een werkgroep gevormd door verscheidene anti-fascistische groeperingen uit Mecklenburg-Vorpommern.

Lees meer / 0 comment(s)

Convergence Centers G8 bekend

De plaatsen waar de Convergence Centers voor de protesten tegen de G8-top begin juli dit jaar zullen plaatsvinden zijn bekend gemaakt.

Deze Convergence Centers zijn centra die openen voor de protesten tegen de G8-top aanvangen. Mensen die vroeger wensen af te zakken naar Duitsland kunnen er terecht voor maaltijden en overnachtingen.
Ook zullen deze centra dienen als trefpunten voor verdere voorbereiding van de acties tijdens de protestweek, en kunnen mensen die niet veel afweten van de G8-top en de protesten ertegen er hun licht opsteken.

Lees meer / 0 comment(s)

Ook kinderen welkom op het protest tegen de G8

Er is een werkgroep opgericht die zich bezig houdt met het organiseren van ludieke en kindvriendelijke manieren om te protesteren tegen de G8-top.
Een eerste idee is om in de week voor het begin van de top een muurschildering te maken vlakbij Heiligendamm.
Ook zou er kinderprogramma uitgewerkt worden voor op de Bombodrom op 1 juni.
Iedereen die een leuk idee heeft voor deze werkgroep kan dit altijd sturen naar szenarium@gmx.de

Lees meer / 0 comment(s)

Eerste definitieve kampplaats G8-top bekend

Weken nadat een eerste kampplaats in Bützow door bijna iedereen behalve de vakbonden verworpen werd, is er een eerste voorstel tot kampplaats goedgekeurd door de autoriteiten. De kampplaats ligt in Reddelich aan de B105, in het midden tussen Bad Doberan en Kröpelin. Dat is net iets meer dan 10 km van de Rode Zone.
Onderhandelingen over andere kampplaatsen gaan verder.

Ostsee.jpg

Lees meer / 0 comment(s)

Alternatieve tegentop tijdens de G8

Tijdens de G8-top van 6 tot 8 juni in Heiligendamm organiseert een brede anti-G8-coalitie een alternatieve tegentop in Rostock. Tijdens deze top wil men een brede discussie op gang brengen over de thema’s die de staatshoofden van de G8 ook zullen bespreken.

De top gaat van start op dinsdag 5 juni met een grote openingsceremonie. Er zal een internationale plenaire discussie gevoerd worden met prominente sprekers. Thema en sprekers zijn nog onbekend.

Lees meer / 0 comment(s)

Thema's op de G8 2007

De G8 kent geen transparante structuur. Dat betekent dat er geen agenda’s, nota’s en verslagen worden vrijgegeven. Alle vergaderingen en meetings gaan door achter gesloten deuren. Toch worden de grote thema’s wel bekendgemaakt.

Zo gaf de Duitse bondskanselier Angela Merkel op een persconferentie aan het eind van de G8-top 2006 in Sint-Petersburg vrij dat de G8-top in Heiligendamm over ‘Armoedebestrijding’ zal gaan.

De Duitse regering wist eind vorig jaar te vertellen dat het Leitmotiv van de top ‘veilig ondernemen’ zou zijn, in het Engels ‘Investment security’.

Lees meer / 0 comment(s)

Fotografen loslopend wild?

Fotografen die verslag willen uitbrengen van de G8-top in Heiligendamm begin juni dit jaar moeten met een aantal belangrijke zaken rekening houden.

Op sommige plekken riskeren fotografen in elkaar te worden geslagen, terwijl in andere landen betogingen vooral lijken te bestaan uit fotografen.
Er zijn debatten over de relevantie van foto's en het gebruik van foto's door de mainstream media om leugens over de protesten te verspreiden.

Lees meer / 0 comment(s)

Voorlopige agenda G8-top

vrijdag 27 april
Start van de West-Europese fietskaravaan in Brugge

vrijdag 25 mei
Convergence Center opent in Berlijn en Hamburg
(Convergence Centers zijn kampplaatsen ter voorbereiding van de top)

woensdag 30 mei
G8-ministers van Buitenlandse Zaken komen samen in Potsdam

donderdag 31 mei
Activistenkamp op het militair oefenterrein Bombodrom in Wittstock

vrijdag 1 juni
Opening van de G8-Gute-Nacht-camping in Bützow

zaterdag 2 juni
Grote manifestatie in Rostock met afsluitend concert

Lees meer / 0 comment(s)

Info over de G8

In de eerste bijlage vindt u een powerpoint-voorstelling over de G8 en de protesten.

PRESENTATION_G8_Nederlands.PPT

In de tweede bijlage vindt u een powerpoint-voorstelling over Heiligendamm, waar de G8-top doorgaat, en de beveiliging rond de top.

Lees meer / 0 comment(s)

G8-hek tegen protesten

Op 7 december 2006 besliste de overheid van de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, waar de G8-top doorgaat, om 12,5 miljoen euro te investeren in een 12 kilometer lange omheining rond Heiligendamm. Het hek is 2,5 meter hoog, verankerd in beton en bekroond met een rol scheermesdraad.

Lees meer / 0 comment(s)