Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Indymedia.be blog

Peru: Conventie 169, inheemse volkeren

Deze conventie is van toepassing op volkeren die zich door sociale, culturele en economische omstandigheden onderscheiden van de andere inwoners en die zich laten leiden door hun gewoonten en hun tradities.

Om te beginnen is er in Peru verwarring over de definitie van “inheemse volkeren” en dus over voor wie de conventie van toepassing is. Dat heeft uiteraard gevolgen, bijvoorbeeld voor de dotatie aan instituten en mechanismen en voor het recht op inspraak waarin de conventie voorziet ten behoeve van de inheemse volkeren.

Lees meer / 0 comment(s)

Italië: Conventie 143, migranten

Ondanks de wetten over de rechten van de mens, de discriminatie en de organen om één en ander te controleren, blijven immigranten gediscrimineerd en zijn de inbreuken op hun fundamentele rechten wijd verspreid.

“Sans papiers”, zeker als ze uit Afrika, Oost-Europa en Azië komen, worden slecht behandeld, hun lage lonen worden veel te laat betaald. Lange werkuren en dwangarbeid waarbij een deel van het loon wordt ingehouden als betaling van een overbevolkt logement.

Lees meer / 0 comment(s)

Panama: Conventie 87, vakbondsvrijheid

Het Internationaal Vakverbond meldt ernstige geweldplegingen tegen de vakbondsleiding.

In Panama kan er maar één vakbond in een afdeling actief zijn en mag je er met minder dan 40 werknemers geen oprichten. Wil je lid zijn van het bestuur van de bond, dan kan dat alleen met de Panamese nationaliteit. Staken is gereglementeerd en in de eerste twee jaar van een onderneming moet die geen collectieve arbeidsovereenkomst sluiten.

Lees meer / 0 comment(s)

Iran: Overeenkomst 111, discriminatie

De klachten zijn niet nieuw. Al in 2006 (en vorig jaar) werd het dossier in de Normencommissie besproken. Maar de Iraanse regering heeft nog altijd niet de gevraagde informatie gegeven, noch maatregelen getroffen om de discriminatie, vooral van vrouwen, te elimineren.

Meisjes en vrouwen hebben nog altijd veel minder kans op opleiding en dus op werk. De regering verschuilt zich achter “culturele, historische, religieuze en economische redenen” om één en ander goed te praten.

Lees meer / 0 comment(s)

Venezuela: overeenkomst 87, vakbondsvrijheid

De commissie van deskundigen verwijt de bolivariaanse republiek van Venezuela al meer dan acht jaar dat het parlement nog steeds geen wettelijke initiatieven heeft genomen om de vrijheid van vereniging te garanderen. Ook de “Conseil national électoral” blijft zich moeien in de syndicale verkiezingen.

Lees meer / 1 comment(s)

Maleisië: Overeenkomst 138, minimumleeftijd

Maleisië belooft al sinds 1997 de minimumleeftijd (om te werken) op 15 jaar te brengen. Dat is de algemene regel in de conventie 138. Maar van die belofte komt niets in huis.

Voor “gevaarlijk werk” legt de overeenkomst de lat op 18 jaar. Ook daar faalt de regering. Voor “licht werk”, de derde categorie in de overeenkomst, heeft ze ook al geen maatregelen genomen om de wet en de praktijk in overeenstemming te brengen met conventie 138.

Lees meer / 0 comment(s)

Ethiopie: Overeenkomst 87, vakbondsvrijheid

De commissie van Deskundigen betreurt dat het rapport van de regering niet ingaat op de serieuze klachten van het Internationaal Vakverbond: ernstige geweldpleging tegen de syndicale rechten van de leraars (arrestatie, foltering, slechte behandeling in gevangenschap, enz.). Het probleem is niet nieuw. In 2003 klaagde de commissie de regering aan voor andere groepen van werknemers. Tevergeefs.

Lees meer / 0 comment(s)

Chef politiek van De Morgen Ruud Goossens stapt op

Na de chef sport en de chef opinie – beiden slachtoffer van de herstructurering - is De Morgen ook haar chef politiek kwijt. Ruud Goossens hield de eer aan zichzelf en stapt op. De voorbije weken namen ook de politieke journalisten Liesbeth Van Impe en Gorik Van Holen ontslag. Ook Tom Cochez liet weten dat hij het niet meer ziet zitten om voor De Morgen te werken. Dat meldt ex-eindredacteur van De Morgen Tim Van der Mensbrugghe op zijn weblog.

Lees meer / 5 comment(s)

Interview met Magnus M. Norodahl van de IJslandse vakbond

DSC00505.JPG

Why is it important for you to be here at the ILO Conference?
“For me as an Icelander it’s very important to be here because what’s going on in the world really matters for the workers in Iceland. That’s the same for all the representatives who are here.
It is also important because like we say, if you get a cold in the USA, you get a pneumonia in the rest of the world. The financial and economic crisis and the responses on that crisis are a main issue here.”

Lees meer / 0 comment(s)

Committee of the Whole vordert langzaam, maar zeker

Op 8 juni vonden de laatste sessies plaats van de panelgesprekken in het Committee of the Whole. De dag erna kregen alle delegaties nog eens de kans om zich uit te spreken over de resultaten die het comité zou moeten bereiken. Dat het Tjechische voorzitterschap het moeilijk heeft met zijn rol als spreekbuis van de EU, bleek nog maar eens toen België moest tussenkomen om het Tjechische standpunt te nuanceren.

Lees meer / 0 comment(s)

Myanmar: Overeenkomst 87, vakbondsvrijheid

Nog eens Myanmar! Zaterdag de speciale zitting naar aanleiding van de Conventie over dwangarbeid en vandaag het ook al aanslepende verbod om vrij, internationaal erkende vakbondsrechten uit te oefenen.

Al jaren een loodzwaar dossier: moord, aanhouding, gevangenis, foltering zijn schering en inslag. Voor de meest elementaire vakbondsactiviteiten worden syndicalisten jarenlang opgesloten. De Deskundigencommissie eist dan ook de onmiddellijke vrijlating van deze vakbondsmiltanten en maatregelen van de regering om de vrije organisatie van werknemers- en werkgeversorganisatie te waarborgen.

Lees meer / 0 comment(s)

Wit-Rusland: Conventie 87, vakbondsvrijheid

Belarus, Wit-Rusland, vroeger een deelstaat van de Sovjet-Unie, is vaste klant in de verslagen van Amnesty International en van de Commissie van de Normen. De regering steekt stokken in de wielen van degenen die een vrije vakbond willen oprichten, belet stakerspiketten en vakbondsvergaderingen en verbiedt stakers om buitenlandse financiële hulp te ontvangen.

Lees meer / 0 comment(s)

Mauretanië: Conventie 100, gelijke beloning

Sinds ongeveer 20 jaar stagneert het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt (nauwelijks 27%) en bovendien blijft de helft er van in de landbouw te werken. En ‘natuurlijk’ verdienen ze maar gemiddeld 60% van het loon van de mannen. Antwoord op de vragen van de commissie geeft de regering van Mauretanië niet.

Lees meer / 0 comment(s)

Oproep aan China om werkgelegenheidspolitiek bij te sturen

De IAO-Conventie 122 die handelt over werkgelegenheidspolitiek wil een economische expansie mogelijk maken gebaseerd op een volledige tewerkstelling, productief en vrij gekozen.

De commissie van Deskundigen heeft heel wat statistische informatie verzameld over de werkgelegenheidspolitiek in China, maar wil nog veel meer, vooral m.b.t. de kwaliteit van de tewerkstelling, hoe men tewerkstelling zal creëren voor gehandicapten, hoe men werkgevers en werknemers sociale bijdragen zal doen betalen, enz.

Lees meer / 0 comment(s)

Normencommissie van IAO eist duidelijkheid van Chili over pensioenfonds

De Chileense regering moet op basis van IAO-Conventie 35 - die handelt over de ouderdomsverzekering - gedetailleerde informatie geven over haar maatregelen om het nationale stelsel van pensioenen veilig te stellen.

Probleem is dat het geld van het “pensioenfonds” zeg maar, beheerd wordt door banken en verzekeringsmaatschappijen die daar, tussen haakjes super riant voor vergoed worden (1/3de van de stortingen!). Bovendien worden de verzekerden niet betrokken in het beheer en betalen de werkgevers geen bijdragen.

Lees meer / 0 comment(s)

Turkije moet gewelddadig antisyndicaal klimaat keren en alle militanten in “syndicale gevangenschap” vrijlaten

Op vraag van de Normencommissie en op basis van IAO – Conventie 87, die handelt over de vakbondsvrijheid, bezocht een missie van hoog niveau van de IAO in april 2008 Turkije, kandidaat voor de Europese Gemeenschap.

Vastelling is dat er werk aan de winkel is in Turkije om één en ander op de internationale normen af te stemmen:
- politie woont vakbondsvergaderingen bij;
- politie treedt zeer hard op bij manifestaties;
- de wet verbiedt stakingen van politieke aard, algemene stakingen en solidariteitsstakingen;

Lees meer / 0 comment(s)

Sterk signaal aan Nigeria om met hulp van IAO volwaardige arbeidsinspectie uit te bouwen

Op basis van IAO – Conventie 81 wil de commissie van Deskundigen (eindelijk) informatie over het personeel van de arbeidsinspectie en de efficiëntie van de inspectie in Nigeria: de vragen betreffen de samenstelling en de geografische verdeling per sector, de inhoud van de vorming, de kwalificatie van het personeel en de financiële middelen om één en ander mogelijk te maken.

In principe worden die inlichtingen periodiek en/of jaarlijks aan de IAO gerapporteerd. Maar het recentste rapport van Nigeria aan Genève is ondertussen al 13 jaar oud.

Lees meer / 0 comment(s)

Haïti: Studentenprotest breidt uit, repressie houdt aan

Port-au-Prince - 10 juni 2009 - avec-papiers.be - Het protest dat voor het eerst op 3 juni uit de hand liep tijdens een manifestatie van de studenten geneeskunde heeft zich deze week uitgebreid naar andere faculteiten in de Haïtiaanse hoofdstad. De studenten eisen de publicatie in het staatsblad van de nieuwe wet op het minimumloon die op 6 mei uiteindelijk unaniem door de Senaat werd goedgekeurd. De wet, oorspronkelijk voorgesteld in 2007, verhoogt het minimumloon in diverse sectoren van 70 Gourdes per dag naar 200 Gourdes (minder dan 4€).

Lees meer / 0 comment(s)

De strijd tegen AIDS is één van de hoofdbekommernissen

De strijd tegen AIDS is één van de hoofdbekommernissen van de afgevaardigden die de Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) hebben bijgewoond.

Bruno Melckmans, vertegenwoordiger van het ABVV in de Commissie over AIDS

Lees meer / 0 comment(s)

[Foto's] De ABVV-delegatie op de IAO-conferentie in Genève

DSC00381.JPG
Stephan Galon en Isabelle Van Hiel

DSC00390.JPG
Bruno Melckmans

DSC00402.JPG
René Geybels

Lees meer / 0 comment(s)